TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Projekt ustawy o imprezach turystycznych trafił do konsultacji

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.


Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych 163 podmiotom m.in. marszałkom województw, podmiotom branży turystycznej i konferencyjnej, podmiotom sektora bankowo-ubezpieczeniowego, organizacjom zajmującym się ochroną konsumentów, polskim związkom sportowym i związkom wyznaniowym.

Uwagi do projektu można składać w terminie do 16 lutego 2017 r. Zgodnie z zapisami w projekcie, ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2018 roku. Termin nie jest do końca fortunny, ponieważ tak znaczące zmiany w prawie turystycznym powinny raczej dokonywać się raczej poza wysokim sezonem.

Projekt nowej ustawy likwiduje pojęcie pośrednika turystycznego, zastępując do określeniem podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Jak można przeczytać w załączniku 2 do Oceny Skutków Regulacji, ustawodawca przyjął założenie, że łącznie 50% agentów turystycznych może sprzedawać pakiety dynamiczne i tym samym mogą być traktowani jako organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy oferujący powiązane usługi turystyczne.Założono, że zdecydowana większość agentów turystycznych będzie chciała oferować powiązane usługi turystyczne (brak odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych usług, doradztwo klientom), a jedynie niektórzy agenci zdecydują się na pełnienie roli organizatora turystyki.

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się m.in.:

  • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. "pakiety dynamiczne", w tym powiązane usługi turystyczne,
  • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
  • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,
  • określenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności organizatora turystyki i podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.


Art. 6 projektu nowej ustawy na nowo definiuje pojęcie imprezy turystycznej. Zgodnie z nim impreza turystyczna to usługi turystyczne zostały połączone przez jednego przedsiębiorcę, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi, lub
2) niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych, usługi te:
a) są nabywane w jednym punkcie sprzedaży i zostały wybrane, zanim podróżny zgodził się dokonać zapłaty, lub
b) są oferowane lub sprzedawane po cenie obejmującej wszystkie usługi lub po cenie całkowitej, lub gdy jedną z tych cen obciążany jest nabywca, lub
c) są reklamowane lub sprzedawane przy użyciu określenia: "impreza turystyczna" lub podobnego, lub
d) są łączone po zawarciu umowy, na podstawie której podróżny został uprawniony do dokonania wyboru spośród różnych rodzajów usług turystycznych, lub
e) są nabywane od odrębnych przedsiębiorców za pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online, podczas których przedsiębiorca, z którym zawarta została pierwsza umowa przekazuje innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom: imię i nazwisko podróżnego, adres poczty elektronicznej oraz szczegóły płatności, a umowa z kolejnym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami zostanie zawarta najpóźniej
24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.


Zdefiniowane zostało także pojęcie powiązanych usług turystycznych. Zgodnie z art. 7 projektu powstają one, jeżeli przedsiębiorca oferujący usługi jednego rodzaju ułatwia podróżnym nabywanie usług innego rodzaju:
1) przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną, lub
2) w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.


Projekt zakłada także wysokie kary dla przedsiębiorców łamiących unijne przepisy. Za niedopatrzenie przepisów wynikających z rozporządzenia 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową projekt zakłada karę w wysokości do 50 tys. zł, a za niedotrzymanie przepisów rozporządzenia 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w ruchu autobusowym i autokarowym - do 30 tys. zł. Wymienione w projekcie przepisy z tych regulacji dotyczą przede wszystkim obowiązków informacyjnych organizatora, a także praw niepełnosprawnych pasażerów. Kary te mają być nakładane przez marszałków województw i będzie przysługiwało odwołanie od nich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Projekt nowej ustawy wprowadza także przemianowanie dotychczas obowiązującej ustawy o usługach turystycznych na ustawę o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Z projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20170203_projekt_ustawy_o_imprezach_i_put.pdf


Dołączamy również Załącznik drugi do OSR dotyczący przedsiębiorców świadczących usługi pakietowania dynamicznego.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20170203_zal_2_pakiety_dynamiczne.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
dyrektywa turystyczna regulacje prawne rząd imprezy turystyczne prawo turystyczne konsultacje prawo powiązane usługi turystyczne legislacja Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję