TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Czym zajmował się MSiT w 2015 roku?

Ministerstwo Sportu i Turystyki dokonało podsumowania swojej działalności w zakresie turystyki za 2015 rok. Spójrzmy czym zajmował się departament kierowany kolejno przez Katarzynę Sobierajską i Tomasza Jędrzejczaka.


W tym okresie został przyjęty Program rozwoju turystyki do roku 2020, w którym priorytetowymi obszarami ustanowiono turystykę kulturową, przemysł spotkań, turystykę zdrowotną, aktywną oraz turystykę na obszarach wiejskich.

Przedstawiciele resortu wspominają także o przyjęciu nowej dyrektywy turystycznej, oraz prowadzonych pracach nad Białą Księgą Turystyki. Biała księga wraz z ostatecznym kształtem nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych będzie stanowiła podstawę do opracowania projektu założeń projektu ustawy o usługach turystycznych, która w przyszłości zastąpi aktualnie obowiązującą ustawę o usługach turystycznych - można przeczytać w treści dokumentu.

Wspominając o przyszłej dyrektywie turystycznej, MSiT nie wspomina jednak o przegranych procesach z powództw turystów upadłych biur podróży, którzy ponieśli wymierne straty w wyniku nieprawidłowej implementacji dyrektywy 90/314.

W zakresie legislacji MSiT wykazuje nowelizację Ustawy o usługach turystycznych, na mocy której marszałkowie województw zostali wskazani jako podmiot zobowiązany do zorganizowania powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez organizatora turystyki.

Ustawa nie precyzuje jednak skąd marszałkowie mają brać środki w tym celu, w sytuacji gdyby kwota zabezpieczenia finansowego okazała się niewystarczająca. Trudno nam się oprzeć wrażeniu, iż nowelizacja ta ma charakter jedynie kosmetyczny i tak naprawdę niewiele zmienia. O kontrowersjach związanych z tą regulacją pisaliśmy w aktualności Wątpliwości wobec nowelizacji ustawy o usługach turystycznych

MSiT przypomina też o nowelizacji rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich w zakresie m.in. liberalizacji w zakresie sposobu dokumentowania spełniania przez inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, wymagań przeciwpożarowych, złagodzenia niektórych dotychczas obowiązujących wymagań dotyczących wyposażenia obiektów lub zakresu świadczonych usług, czy dostosowania niektórych minimalnych wymagań do nowych technologii i trendów w hotelarstwie. Rozporządzenie ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw 15 października 2015 r. i wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wśród prac legislacyjnych została wspomniana także nowelizacja Ustawy o systemie oświaty, w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wśród podjętych działań na rzecz edukacji w turystyce resort sportu i turystyki wymienia współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wypracowania projektu założeń do projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, czy udział w projektach Instytutu Badań Edukacyjnych, w ramach których opracowano 3 standardy opisu kwalifikacji w turystyce dotyczące realizacji usług: pilota wycieczek, przewodnika turystycznego oraz animatora czasu wolnego

Poniżej całe podsumowanie działalności MSiT.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20151117_podsumowanie_dzialan_ministra_sportu_i_turystyki_w_zakresie_turystyki_w_2015_r..pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki ustawa o usługach turystycznych nowelizacja biała księga usług turystycznych zintegrowany system kwalifikacji


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję