TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Grupa Travel Polska atakuje Exim Tours!

W czwartek 8 maja 2008 o 16:45 otrzymaliśmy pismo z Grupy Travel Polska Sp. z o.o. o temacie "Niewypłacalny Exim Tours? Czy klienci wrócą? - notka prasowa do publikacji" z komentarzem p. Anny Koc "W załączniku przesyłam materiał prasowy dotyczący kłopotów finansowych BP Exim Tours. Będę wdzięczna za publikację".


Pismo było następującej treści:
Niewypłacalny Exim Tours? Czy klienci wrócą?

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz uregulowania zobowiązań Exim Tours wobec Grupa Travel Polska. Wszelkie wcześniejsze wezwania i próby polubownego rozwiązania sytuacji napotykały wyłącznie na uniki ze strony Exim Tours.

W świetle informacji podawanych w mediach od początku roku jak na przykład w Pulsie Biznesu w dniu 25.03.2008 nasuwa się wniosek, iż sytuacja Exim Tours nie jest dobra i zaczynają występować problemy z płynnością finansową.

Pozostaje żywić nadzieję iż niewywiązywanie się ze zobowiązań finansowych wobec kontrahentów nie zakłóci wakacyjnego urlopu klientom, którzy już zdążyli wykupić wakacje w Exim Tours, aczkolwiek przypadki lat ubiegłych powinny szczególnie wyczulić turystów i całą branżę turystyczną, na której takie pojedyncze potknięcia biur podróży odbijają się bardzo szeroko i negatywnie.

Kontakt:
Anna Koc
Manager ds. Kooperacji


Po otrzymaniu dokumentu niezwłocznie skontaktowaliśmy się zarówno z Grupą Travel Polska reprezentowaną przez p. Koc, jak i z Exim Tours prosząc o szczegóły i komentarz do sprawy, z uwagi, na to iż pismo zawiera bardzo ciężkie oskarżenia stawiające w bardzo złym świetle firmę Exim Tours. Braliśmy także pod uwagę, iż w informacji wspomniano o dokumencie "nakaz uregulowania zobowiązań" (zapewne chodziło o nakaz zapłaty) i nie wspomniano, czy niniejszy dokument jest prawomocny, a to absolutna podstawa, do dyskusji o roszczeniu.

W piątek uzyskaliśmy zarówno odpowiedź Exim Tours jak i dalsze informacje od Grupy Travel Polska.

Grupa Travel Polska przesłała krótką informację w mailu, iż:
W nawiązaniu do informacji przesłanej dnia 08.05.2008 dotyczącej BP Exim Tours. Informujemy, iż wystąpiły nowe okoliczności, które dają szansę na polubowne rozwiązanie sytuacji.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszym rozwoju sprawy.

Z pozdrowieniami

Anna Koc
Manager ds. Kooperacji


Natomiast Exim Tours przekazał nam pismo w którym oświadczył, iż:
W dniu 8 maja 2008 roku do EXIM TOURS Sp. z o.o. (dalej "EXIM") dotarła wiadomość, iż przedstawiciel spółki
GRUPA TRAVEL POLSKA Sp. z o.o. (dalej GTP) p. Anna Koc rozsyła informacje na temat EXIM.

Wiadomość o sprawie sądowej z powództwa GTP przeciwko EXIM wymaga sprostowania.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie VIII Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty w sprawie o sygn. akt VIII GNc 2147/08, który zgodnie z przepisami prawa został zaskarżony przez EXIM w ustawowym terminie w dniu 30 kwietnia 2008 roku, a tym samy nakaz zapłaty utracił swą moc. Warto w tym miejscu podkreślić, że EXIM dopiero po otrzymaniu nakazu zapłaty został powiadomiony o złożeniu pozwu przez GTP. EXIM od samego początku nie uznawał żądań ani roszczeń GTP i złożony pozew uważa za pozbawiony podstaw tak faktycznych jak i prawnych. Takie też stanowisko EXIM wyrażał w korespondencji przesądowej z GTP. Spór sądowy dotyczy kwoty 74 130,15 złotych.

EXIM oświadcza, że spór powyższy nie zagraża w żaden sposób stabilności finansowej EXIM. Także płynność finansowa EXIM jest na właściwym poziomie. Nie istnieją żadne podstawy do przyjęcia, że jakakolwiek impreza turystyczna organizatorem której jest EXIM jest zagrożona lub też może zostać niewykonana przez EXIM z powodu braku środków pieniężnych.

EXIM wyraża stanowcze oburzenie, że GTP rozsyła wiadomości mające na celu zdyskredytowanie EXIM w odbiorze jego kontrahentów, a także klientów indywidualnych. Dzieje się pewnie dlatego, że GTP po otrzymaniu pisemnego stanowiska EXIM uznało, że nie ma żadnych szans na wygranie sporu sądowego z EXIM i tylko rozsyłając informacje o EXIM, opatrując nośnym tytułem "niewypłacalny Exim Tours" próbuje wymusić wbrew prawu, płatność od EXIM. EXIM na takie zachowanie nie zgadza się i nigdy nie ugnie się przed takim szantażem.

Wobec informacji jakie rozsyła p. Anna Koc w imieniu GTP EXIM podejmie kroki prawem przewidziane mające na celu ochronę dobrego imienia EXIM i wizerunku oraz renomy EXIM jako rzetelnego partnera w interesach, a także solidnego organizatora imprez turystycznych.

EXIM ubolewa, że przedstawicielom GTP brakuje solidności kupieckiej, którą powinna się charakteryzować spółka nazywająca się "Ekspertem numer jeden w polskiej turystyce!". Niestety osoby, które nie mają argumentów, usiłują wykorzystywać fora publiczne do wyrażania nieprawdziwych stwierdzeń licząc, że z uwagi na długi okres postępowań sądowych w zakresie ochrony dóbr osobistych, działania takie pozostaną bezkarne.

Zarząd Exim Tours


Oprócz tego uzyskaliśmy nieoficjalne informacje, iż nie chodzi o pieniądze związane z prowizjami za sprzedaż imprez, a o środki za szkolenia agentów (lub potencjalnych agentów), które miała GTP wykonać dla Exim Tours. Jest to o tyle istotne, że Exim Tours jest sprzedawany przez GTP w portalu Fly.pl i z z tego co nam wiadomo, obie strony nie wnoszą do tej współpracy żadnych istotnych zastrzeżeń.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy wydaje się, iż GTP postąpiło bardzo pochopnie kwestionując wiarygodność i dobre imię firmy Exim Tours na postawie roszczenia o kwotę 74 tys. złotych(sic!).

Być może większościowy właściciel GTP, firma Comvel, powinna uporządkować działalność Grupy Travel Polska Sp. z o.o., oddzielając główna działalność polegającą na sprzedaży ofert organizatorów, od pozostałych działalności, które jak widać mogą generować dużo większe zamieszanie wobec ich firmy.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Grupa Travel Polska Exim Tours GTP Eximtours Eximtour nakaz uregulowania zobowiązań nakaz zapłaty wezwanie do proces oskarżenie Comvel Polska Sp. z o.o. portal Fly.pl internetowe biuro podróży pismo pisma


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję