TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny imprez w górę

Ceny wyjazdów na sierpień szybko rosną, im bliżej lata tym drożej.


To zestawienie TravelData obejmuje dziewiętnaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2022, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 1 do 8 sierpnia 2022. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 7 kwietnia 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu dla wylotów z 31 marca, a przy porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 8 kwietnia 2021 roku.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonie poprzednim, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 1 i 7 sierpnia 2022, wzrosła o 167 złotych. W poprzednich zestawieniach ceny spadły o 10 i 31 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wzrastały o 54, 49, 46 i 19 złotych. W minionym tygodniu nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym kierunku, a największe wzrosty średnich cen odnotowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz - o 544 złote, a w mniejszej skali wzrosły ceny wyjazdów na półwysep Chalcydycki i na Sycylię - o średnio 372 i 364 złote.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem spadły o 25 i 11 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu ceny wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 1-7 sierpnia 2022 wzrosły na wszystkich wiodących kierunkach turystycznych. Największe zwyżki miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich oraz w Grecji i Bułgarii - o odpowiednio 217, 163 i 160 złotych, a nieco mniejsze wystąpiły w Turcji i Egipcie - o 116 i 81 złotych.

2. Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2022 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 635 złotych. Oznacza to, po dwutygodniowych spadkach, powrót do zwyżek związany najprawdopodobniej z korektą cen wynikłą z rozpoczęcia nowego miesiąca oraz jednocześnie najwyższy roczny wzrost cen w sezonie letnim 2022. W poprzednich 10 zestawieniach roczne zwyżki cen wyniosły 435, 499, 533, 467, 423, 383, 343, 340, 329 i 252 złote. Najbardziej w skali roku wzrosły ceny wyjazdów na hiszpańskie wybrzeże Costa dela Luz - o średnio 1130 złotych, a nieco mniejsze były wzrosty cen na Synaju i na Teneryfie - o 1010 i 956 złotych.

W minionym ceny w skali rocznej ceny spadły jedynie na Malcie - o średnio 61 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano spadek cen w ujęciu rocznym o 166 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja z punktu widzenia organizatorów była już po raz sześdziesiąty pierwszy z rzędu mniej korzystna niż miało to miejsce w odniesieniu do okesu sprzed roku.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 4,75 zł/litr wobec 2,43 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 95,5 procent, natomiast przed tygodniem cena ta była wyższa o 113,7 procent, a przed dwoma o 82,6 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu w porównaniach rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych odnotowała znacznie większe osłabienie niż w poprzednim tygodniu. Tym razem wyniosło ono niecałe 4,2 procent, podczas gdy przed tygodniem nasza waluta była słabsza o około 1,2 procent, a przed dwoma o 5,0 procent.

W tej sytuacji sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal nie sprzyjał organizatorom, ale skala ich negatywnego wpływu z powodu istotnie słabszego złotego nieco się zwiększyła. Tym razem zawierał się on w przedziale +420/+430 złotych, podczas gdy przed tygodniem było to +405/+415, a przed dwoma +390/+400 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty cen wycieczek kolejny raz wystąpiły w Egipcie - o średnio 850 złotych oraz na Wyspach Kanaryjskich - o 769 złotych. Skromniejsze były zwyżki cen w Grecji i Bułgarii - o 576 i 574 złote, a najmniejsze w Turcji - o 415 złote.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Hiszpanii kontynentalnej, we Włoszech, w Porugalii i na Majorce - o odpowiednio 986, 816, 807 i 792 złotych. Zwyżki w mniejszej skali wystąpiły w Albanii, Maroku, na Cyprze i w Tunezji - o odpowiednio 629, 530, 470 i 400 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym odnotowano spadek cen wycieczek była Malta, a wyniósł on 61 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2020 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) na głównych kierunkach kolejny raz najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 671 złotych, a nieco mniej podniosły się ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o przeciętnie 595 złotych. Jeszcze mniejsze były w tym ujęciu wzrosty cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii - o 515 i 483 złotych, a najmniej w okresie 2 lat podniosły się ceny wypoczynku w Turcji - o średnio 329 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce w Hiszpanii, na Majorce i w Albanii - o 669, 628 i 600 złotych. Nieco mniejsze były wzrosty cen wyjazdów do Portugalii i Włoch - o 557 i 470 złotych, a jeszcze mniejsze do Tunezji i na Cypr - o średnio 269 i 223 złote. Jedynymi kierunkami, na których ceny wycieczek w tym ujęciu spadły były Malta i Maroko - o 130 i 231 złotych.

3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2022 nie obniżyły się w żadnym z biur podróży, a najmniejsze roczne wzrosty cen wyjazdów odnotowano w biurach ETI i Best Reisen - po około 300 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od 485 złotych (biuro TUI Poland) do prawie 900 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dziewiętnastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland, z liczbą 57 ofert (poprzednio 54 oferty, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 44 oferty). Organizator ten, wyprzedzał biura Exim Tours z liczbą 26 ofert (poprzednio 20 ofert, przed rokiem 27, a przed dwoma laty 23 oferty) oraz Coral Travel z liczbą 21 ofert (poprzednio 25 ofert, przed rokiem 19, a przed dwoma laty 21 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30, czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Exim Tours - 7 i 4 oferty, a na kierunkach greckich przodowały biura Exim Tours i TUI Poland - 8 i 7 ofert. Na kierunkach kanaryjskich ponownie najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland oraz Itaka - 12 i 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 9 ofert i TUI Poland - 7 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Coral Travel i TUI Poland - po 6 ofert, a w Bułgarii biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty.

W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland poprawiło swoją pozycję w na Wyspach Kanaryjskich oraz w Turcji i w Tunezji, biuro Exim Tours w Grecji i Bułgarii, a biuro Coral Travel w Turcji i w Tunezji.

4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dziewiętnastym zestawieniu dla sezonu lato 2022 nastąpiły zmiany w składzie pierwszej piątki organizatorów oraz miały miejsce korekty pozycji zajmowanych przez poszczególne biura. Naistotniejsze była zamiana na pozycjach drugiej i trzeciej, która była dokładnie odwrotna do tej sprzed tygodnia. Tym razem na pozycję wicelidera awansowało biuro TUI Poland, a z drugiej na trzecią spadło biuro Coral Travel. Ponadto tabelę opuściło zajmujące piątą pozycję biuro Itaka, a na jego miejsce weszło biuro Best Reisen, które jako jedne z nielicznych nieco obniżyło ceny.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym skład pierwszej piątki organizatorów też uległ zmianie, gdyż zeszłoroczne zestawienie opuściło biuro Rainbow (pozycja piąta), a na jego miejsce z pozycji ósmej weszło biuro Best Reisen. Ponadto o jedną pozycję z miejsc trzeciego i czwartego awansowały biura Coral Travel i TUI Poland, a biuro Grecos przesunęło się z pozycji wicelidera na czwartą.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje
utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ceny imprez turystycznych sierpień 2022 traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję