TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Początek sierpnia przyniósł obniżki cen wyjazdów

Na początku sierpnia, średnie ceny wyjazdów na najważniejszych, z punktu widzenia polskiej turystyki wyjazdowej, kierunkach spadły.


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020. Porównanie obejmuje pierwszy tydzień września, czyli okres od 31 sierpnia do 6 września 2020. Ceny zostały zebrane w dniu 6 sierpnia 2020 i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi w dniu 30 lipca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 8 sierpnia 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 sierpnia i 6 września 2020 spadła o 59 złotych. Przed tygodniem zniżka średnich cen była mniejsza i wyniosła 14 złotych. Największe spadki średnich cen wycieczek w ubiegłym tygodniu odnotowano na Gran Canarii (ponownie) - o średnio 278 złotych oraz w Portugalii - o 247 złotych. W mniejszym, ale również istotnym stopniu obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Dżerbę - o średnio 173 złote. Najbardziej w ubiegłym tygodniu podniosły się średnie ceny wyjazdów na Cypr - o średnio 175 złotych oraz na Półwysep Chalcydycki i do Maroka - o 118 i 112 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek wzrastały o 17 i 16 złotych.

Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł dla wylotów w dniach 31 sierpnia - 6 września 2020 spadki cen wycieczek na wszystkich najważniejszych kierunkach oferowanych przez biura podroży. W najmniejszym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów do Egiptu - o średnio 11 złotych, w umiarkowanej skali staniały wycieczki do Grecji i Bułgarii - o 43 i 45 złotych, a największe spadki odnotowały kierunki tureckie i kanaryjskie - 108 i 114 złotych. Duże przeceny tego ostatniego kierunku stały się w ostatnich tygodniach sprzedaży niemal regułą, co w pewnym stopniu kontrastuje z stosunkowo korzystną sytuacją epidemiczną jaka ma tam na razie miejsce.

W ostatnim tygodniu dała się zauważyć generalna tendencja do obniżania cen przez wiodących organizatorów. Pewien dodatkowy wpływ, obok niedostatecznego popytu, mogły tu mieć korzystniejsze niż wcześniej ceny paliwa i kurs dolara. Takich redukcji cen nie odnotowano wśród organizatorów mniejszych (z wyjątkiem biura ETI), a niektórzy z nich ceny wyjazdów nawet nieco podnieśli.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 129 złote, podczas gdy przed tygodniem różnica była jeszcze znacznie mniejsza i wyniosła 24 złote. Przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu roczna przecena dla wycieczek sierpniowych była nieco większa i wyniosła 144 złote.

W minionym tygodniu największy roczny spadek cen wycieczek wystąpił na Malcie - o średnio 543 złote, a znaczne były też zniżki rocznych cen na Fuerteventurze i Teneryfie - o 523 i 493 złote. Największy roczny wzrost średnich cen wystąpił na Półwyspie Chalcydyckim i w Maroku - o 572 i 530 złotych, a znacznie już mniejszy na Synaju - o 256 złotych.

Przed rokiem i dwoma laty (sezony 2019 i 2018) średnie ceny wycieczek w ujęciu rocznym odpowiednio wrosły o 154 i spadły o 131 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz osiemnasty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednimi tygodniami kolejny raz uległa zwiększeniu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,77 zł/litr wobec 2,67 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost rocznej skali spadku wobec poprzedniego tygodnia. Tym razem była ona niższa o 33,7 procent, przed tygodniem była niższa o 31,3 procent, a przed dwoma również o 31,3 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem krajowa waluta była w ostatnim tygodniu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, ale kolejny raz w skromniejszym stopniu niż w poprzednich dwóch tygodniach, czyli o około 0,6 procent, wobec odpowiednio około 1,2 i 2,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie sprzyjał organizatorom i był rekordowo korzystny w tym sezonie. Zawierał się on tym razem w przybliżeniu w przedziale -110/-120 złotych, a zatem w znacznie korzystniejszym w porównaniu z poprzednimi dwoma tygodniami, gdy wynosił -90/-100 oraz -55/-65 złotych.

Tak duże zwiększenie skali korzyści wynika ze znaczącego osłabienia dolara wobec euro i w dalszej konsekwencji wobec złotego (kurs euro do złotego wykazuje na razie dość niską zmienność), co może wynikać z kolejnych kroków wspierania amerykańskiej gospodarki i łączącego się z tym zwiększaniem podaży tamtejszego pieniądza i co się z tym często łączy spadkiem jego ceny.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu jedynym z wiodących kierunków o wyższych cenach wycieczek w wylotem w pierwszym tygodniu września niż przed rokiem był już tylko Egipt droższy o średnio 175 złotych, zaś na pozostałych kierunkach ceny były atrakcyjniejsze niż w poprzednim sezonie. Relatywnie niewielkie roczne ich spadki miały miejsce w Grecji, w której wyniosły średnio 24 złote, nieco więcej taniały kierunki tureckie - o średnio 71 złotych, jeszcze większe były średnie zniżki cen wyjazdów do Bułgarii, zaś zdecydowanie największe, co stało się już normą w obecnym sezonie letnim, wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich - tym razem o aż 469 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu i w skali rocznej zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Maltę, do Albanii i na Cypr - o 543, 477 i 419 złotych. Mniejsza była skala rocznych przecen wycieczek do Portugalii i ma Majorkę - o 287 i 143 złote. Na pozostałych kierunkach ceny były wyższe niż przed rokiem, przy czym niedużą ich zwyżkę odnotowano w Tunezji - o średnio 33 złote, a zdecydowanie bardziej podniosły się w okresie roku ceny wyjazdów do Maroka - o średnio 530 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu września) nadal zdecydowanie najwięcej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 360 złotych. W mniejszym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Grecji, Turcji i Tunezji - o średnio 148, 116 i 70 złotych. Po ubiegłotygodniowej zniżce cen w ostatnim tygodniu do grona kierunków, do których można wyjechać taniej niż przed dwoma laty dołączyła Bułgaria, choć różnica na korzyść turystów wynosi w tym wypadku średnio jedynie 14 złotych. Tradycyjnie już przy dużych obniżkach cen w tym sezonie letnim zdecydowanie największe zniżki cen w tym ujęciu miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 329 złotych.

Wśród mniej masowych kierunków największe dwuletnie spadki cen wycieczek miały miejsce w Albanii i na Malcie - o średnio 312 i 298 złotych, a zniżki w mniejszej skali wystąpiły na Majorce, w Portugalii i na Cyprze - o odpowiednio 114, 45 i 21 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny są obecnie wyższe niż przed dwoma laty jest Maroko. Z powodu dość niskiej bazy odniesienia oraz ostatnich zwyżek cen na tym kierunku wzrosły one w tym okresie o 499 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów w największym stopniu obniżyły się ceny w biurze ETI - o średnio 810 złotych. Już tradycyjnie w tym sezonie letnim istotnie tańsze były też oferty w biurach TUI Poland i Exim Tours - o około 440 i 330 złotych, a w pragmatycznej skali zbliżonej do średniej w biurze Itaka - o około 120 złotych. U pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 65 (biuro Coral Travel) do 220 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu liderem pod tym względem nadal pozostawało było biuro TUI Poland z liczbą 41 ofert (poprzednio 40 ofert, przed rokiem 30, a przed dwoma laty 23 oferty). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 27 ofert (poprzednio 22 oferty, przed rokiem 10, a przed dwoma laty również 10 ofert) oraz Rainbow z liczbą 15 ofert (poprzednio 20 ofert, przed rokiem 19, a przed dwoma laty 14 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura ETI i Coral Travel - 6 i 5 ofert, na kierunkach greckich biura TUI Poland - 10 ofert oraz Rainbow i Exim Tours - po 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert oraz Rainbow i Itaka - 6 i 5 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland- po 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert proponowały biura Coral Travel i TUI Poland (Dżerba) - po 3 oferty oferty, natomiast w Bułgarii biura Exim Tours i Best Reisen - po 2 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, biuro Exim Tours w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, a biuro Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Wtego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

Trzydzieste siódme zestawienie dla sezonu letniego 2020 jest kolejnym, które obejmuje sytuację w zakresie cen wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu września. W stosunku do poprzedniej tabeli skład pierwszej piątki organizatorów pozostał ten sam, a jedyną nowością w zakresie kolejności zajmowanych pozycji jest ich zamiana pomiędzy biurami Exim Tours i Coral Travel. To drugie biuro przesunęło się z miejsca 4 na 3, a pierwsze odwrotnie. Obaj organizatorzy obniżyli w ostatnim tygodniu ceny, ale skala obniżki w biurze Coral Travel była większa (największa wśród monitorowanych organizatorów), co wystarczyło do wyprzedzenia konkurenta.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
egipt turcja grecja ceny wyjazdów biuro podróży
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję