TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Turyści chcieli odszkodowania za opóźniony lot od touroperatora - wyrok sądu

Para turystów wykupiła wycieczkę do Kenii. Z powodu awarii samolotu, wylot z Polski został opóźniony o 10 godzin. Turyści domagali się od organizatora wyjazdu odszkodowania oraz zadośćuczynienia.


Powodowie powołali się na przepisy rozporządzenia WE nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w wypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Powodowie wywodzili, iż w wypadku gdy opóźnienie wylotu wynosi co najmniej 5 godzin, pasażer uprawniony jest do żądania zwrotu pełnego kosztu biletu, jak również odszkodowania, które wynosi 600,00 euro dla każdego pasażera (lub jego równowartość - w sumie 5 070 zł). Równocześnie ubiegali się o zwrot, kwoty 607,22 zł, jako zwrotu kosztów biletów lotniczych, które wykupili na powrót, a które im przepadły, z uwagi na opóźnienie lotu powrotnego, a także o wypłatę 2500 zł zadośćuczynienia za krzywdy powstałe w związku ze znacznym opóźnieniem samolotu. Całość roszczeń, których domagali się turyści przekraczała 8 tys. zł.

Organizator wycieczki podnosił, że rozporządzenie 261/2004 odnosi się jedynie do przewoźników, nie zaś biur podróży. Strona pozwana zarzucała, że szkoda i jej rekompensata winny być ustalane w oparciu o ogólne dyrektywy wymiaru odszkodowania ustalone w art. 361 § 1 i 2 k.c. oraz 363 § 1 k.c. Odszkodowanie za opóźniony lot, zdaniem touroperatora powinno uwzględniać treść tabeli frankfurckiej, zgodnie z którą odlot przesunięty w czasie o ponad 4 godziny należy się odszkodowanie w wysokości 5% udziałowej ceny podróży za jeden dzień za każdą kolejną godzinę. Należne, w ocenie biura, odszkodowanie za opóźnienie w przy wylocie wynosi kwotę 269,18, zaproponowaną powodom przez dział reklamacji pozwanego. 2500 zadośćuczynienia było zdaniem touroperatora zbyt wygórowaną stawką.

Sąd uznał pozew za częściowo uzasadniony. Strona powodowa dochodziła w niniejszej sprawie zapłaty z dwóch różnych podstaw a mianowicie z tytułu odszkodowania z tytułu poniesionych wydatków utraconych i związanych z nienależytym wykonaniem przez pozwanego umowy oraz zadośćuczynienia za zmarnowany wypoczynek podczas urlopu organizowanego przez pozwanego organizatora turystyki. Podstawę prawną dochodzonego przez powodów roszczenia o zapłatę kwoty 5.070,60 zł wraz z odsetkami stanowi art. 5 ust. 1 pkt c rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Poza sporem w niniejszej sprawie było, iż pozwany nie był przewoźnikiem lotniczym obsługującym lot powodów z Polski z W. do Kenii do M. w dniu 15 listopada 2014 r., który to lot został odwołany. Wprawdzie ochrona na podstawie przepisów tego Rozporządzenia obejmuje nie tylko pasażerów lotów regularnych, ale również pasażerów lotów nieregularnych, w tym także loty stanowiące część zorganizowanych wycieczek - a więc takich jak lot powodów, niemniej jednak nie można pomijać faktu, iż pozwany nie był przewoźnikiem lotniczym obsługującym loty powodów objętych w ramach oferty i umowy o świadczenie usług turystycznych z dnia 17 czerwca 2014 r. W konsekwencji nie sposób poszukiwać odpowiedzialności pozwanego na gruncie przepisów wspomnianego Rozporządzenia, czego domagali się powodowie. Dlatego też Sąd oddalił powództwo o zapłatę kwoty 5.070,60 zł jako bezzasadne. - uznał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze I C 4792/15. Wyrok nie jest prawomocny, a jego uzasadnienie można znaleźć pod adresem orzeczenia.ms.gov.pl

Sąd podzielił twierdzenia powodów, że na skutek nienależytego wykonania umowy przez pozwanego doznali oni zarówno szkody majątkowej, jak i szkody niemajątkowej w postaci zmarnowanego urlopu. Zdaniem Sądu zaoferowana przez pozwanego w postępowaniu reklamacyjnym kwota 499,06 zł z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia nie zaspakajają w całości krzywdy, jaką powodowie ponieśli oni w związku z nienależytym wykonaniem umów o imprezę turystyczną organizowaną przez pozwanego organizatora turystyki.

Jeśli chodzi o kwotę zadośćuczynienia, to Sąd, biorąc pod uwagę problemy z kręgosłupem powódki, która była zmuszona spędzić 10 godzin w poczekalni bez możliwości położenia się, uznał, że kwota 1500 zł dla powódki i 1000 dla powoda nie jest zbyt wygórowana i taką kwotę im przyznał. Także uznał za zasadne roszczenie dotyczące zwrotu za bilety powrotne, które przepadły w związku z opóźnieniem samolotu powrotnego. Ponieważ, zdaniem Sądu turyści przegrali sprawę w 62 procentach, taki też procent kosztów sądowych musieli pokryć.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sąd wyrok odszkodowanie zadośćuczynienie opóźniony lot turyści


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję