TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Trybunał Sprawiedliwości określił czy Uber jest firmą transportową

Jak zakwalifikować usługi świadczone przez Ubera? Czy jest to usługa transportowa, jak twierdzą taksówkarze, czy tylko informacyjna, łącząca kierowców z pasażerami?


Świadczona przez przedsiębiorstwo Uber usługa umożliwiająca nawiązywanie kontaktów z właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami stanowi usługę w dziedzinie transportu - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mogą zatem regulować warunki świadczenia tej usługi

Platforma elektroniczna Uber dostarcza, za pośrednictwem aplikacji na smartfon , odpłatną usługę umożliwiającą nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów
niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską. W 2014 r. organizacja zawodowa zrzeszająca kierowców taksówek w Barcelonie
wniosła do sądu gospodarczego nr 3 w Barcelonie powództwo, w którym zażądała, aby sąd ten stwierdził, że działalność prowadzona przez Uber Systems Spain, spółkę powiązaną z Uber Technologies (zwane dalej łącznie "przedsiębiorstwem Uber") obejmuje oszukańcze praktyki i czyny nieuczciwej konkurencji.

Ani Uber Systems Spain, ani kierowcy odpowiednich pojazdów, którzy nie są kierowcami zawodowymi, nie posiadają bowiem licencji i pozwoleń przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie usług taksówkowych w aglomeracji Barcelony. W celu zbadania, czy praktyki przedsiębiorstwa Uber mogą zostać uznane za nieuczciwe i naruszające hiszpańskie reguły konkurencji, sąd uznał, że konieczne jest ustalenie, czy przedsiębiorstwo Uber powinno było uzyskać wcześniej pozwolenie administracyjne.

W ocenie tego sądu konieczne jest w tym celu ustalenie, czy świadczone przez to przedsiębiorstwo usługi należy uznać za usługi przewozowe, właściwe usługi społeczeństwa informacyjnego czy też połączenie tych dwu rodzajów usług. Od tego, jaka kwalifikacja zostanie przyjęta, zależy bowiem możliwość nałożenia na przedsiębiorstwo Uber obowiązku uzyskania pozwolenia administracyjnego przed rozpoczęciem działalności. W szczególności, jeśli usługa świadczona przez przedsiębiorstwo Uber
podlega dyrektywie dotyczącej usług na rynku wewnętrznym lub dyrektywie o handlu elektronicznym, to praktyk przedsiębiorstwa Uber nie można uznać za nieuczciwe.

W ogłoszonym wyroku Trybunał orzekł, że analizowaną usługę pośrednictwa, która polega na odpłatnym umożliwianiu nawiązywania kontaktów, poprzez aplikację na
inteligentny telefon, między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską, należy uznać za usługę nierozerwalnie związaną z usługą przewozową, a tym samym za usługę wchodzącą w zakres "usług w dziedzinie transportu" w rozumieniu prawa Unii. Tego rodzaju usługę należy zatem wyłączyć z zakresu zastosowania zasady swobodnego świadczenia usług w ogólności, a także z zakresu zastosowania dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym i dyrektywy o handlu elektronicznym.

Wynika stąd, że w świetle prawa Unii w jego obecnym kształcie zadaniem państw członkowskich jest uregulowanie warunków świadczenia takich usług przy zapewnieniu poszanowania zasad ogólnych traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Trybunał stwierdził przede wszystkim, że usługa świadczona przez przedsiębiorstwo Uber nie ogranicza się do usługi pośrednictwa polegającej na umożliwianiu nawiązywania kontaktów, poprzez aplikację, między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską. W takiej sytuacji podmiot świadczący tę usługę pośrednictwa tworzy bowiem jednocześnie ofertę miejskich usług przewozowych, którą udostępnia w szczególności za pomocą narzędzi informatycznych i której ogólne funkcjonowanie organizuje on w taki sposób, aby osoby chcące przebyć trasę miejską mogły z tej oferty skorzystać.

Trybunał stwierdził w tym względzie, że aplikacja dostarczana przez przedsiębiorstwo Uber jest niezbędna zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Trybunał podkreślił również, że przedsiębiorstwo Uber wywiera także decydujący wpływ na warunki świadczenia usług przez kierowców. Wobec powyższego Trybunał orzekł, że tę usługę pośrednictwa należy uznać za integralną część złożonej usługi, której głównym elementem jest usługa przewozowa, wobec czego należy zakwalifikować ją nie jako "usługę społeczeństwa informacyjnego", ale jako "usługę w dziedzinie transportu".

Trybunał stwierdził, że dyrektywa o handlu elektronicznym nie ma wobec tego zastosowania do takiej usługi, która jest także wyłączona z zakresu zastosowania dyrektywy dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Z tego samego powodu analizowana usługa podlega nie postanowieniom dotyczącym swobodnego przepływu usług w ogólności, lecz wspólnej polityce w dziedzinie transportu. Tymczasem w odniesieniu do usług w zakresie indywidualnych przewozów miejskich, jak również usług nierozerwalnie z nimi związanych, takich jak usługa pośrednictwa świadczona przez przedsiębiorstwo Uber, nie ustanowiono reguł w ramach tej polityki.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
transport prawo trybunał sprawiedliwości unia europejska uber taksówka konkurencja


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję