TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Zima 2019/20: Które kierunki najbardziej drożeją?

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 10-16 lutego 2020, średnie ceny wzrosły wobec poprzedniego tygodnia o 121 złotych. Na żadnym z analizowanych 13 wiodących kierunków zimowych nie odnotowano spadku średnich cen wycieczek, zaś największe zwyżki cen wystąpiły na Malcie - o 385 złotych oraz na Gran Canarii i w Portugalii - o 224 i 222 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny wycieczek również rosły o odpowiednio 78 i 30 złotych - wynika z analizy cen przygotowanej przez Instytut Traveldata.


Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2019 (okres 28 stycznia-3 lutego) i 2020 (okres 10-16 lutego) pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 266 złotych. W tym samym okresie przed rokiem notowano również wzrost cen rok do roku, ale znacznie mniejszy - o 73 złote, a przed dwoma laty miał miejsce znaczny spadek średnich cen wycieczek, który wyniósł 193 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i sytuacji w zakresie kursów głównych walut już dość powszechnie zabezpieczanych przez organizatorów, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku kolejny raz działała w kierunku obniżania marż ze sprzedaży wycieczek. Po wcześniejszych sześciu z rzędu niekorzystnych tygodniach, kolejnym korzystnym i następnych dwóch ponownie niekorzystnych (opisywanych w materiałach dotyczących zakończonego już sezonu lato 2019), ostatni tydzień był także niekorzystny, ale już w znacznie mniejszej skali.

Paliwo lotnicze wróciło do istotnie niższych poziomów niż przed rokiem, gdyż jego cena wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,79 zł/litr wobec 2,94 zł/litr przed rokiem, a zatem spadły o 5,1 procent (przed tygodniem spadły jedynie o 1,2 procent). Natomiast w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara złoty nadal pozostawał słabszy rok do roku, choć średnio o tylko 2,2 procent (przed tygodniem o 4,6 procent). W rezultacie ich wspólny na średni wzrost kosztów cen wycieczek znacznie osłabł i wyniósł w przybliżeniu +10/+20 złotych, czyli znacznie mniej niż przed tygodniem, gdy wynosił +70/+80 złotych, a nieznacznie mniej niż przed dwoma tygodniami (+15/+25 złotych).
Wydaje się, że zasadnicza przyczyna słabszego w ostatnim tygodniu złotego, czyli niepokój spowodowany wyrokiem TSUE w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich w dużym stopniu już przeminął, a obawy związane z tą kwestią okazały się wyraźnie przesadzone.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek są w zależności od touroperatora mniej lub więcej opóźnione (m. in. poprzez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych.

Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) większą zwyżkę cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie ceny przewyższały poziom z sezonu 2019/2020 o średnio 197 złotych, podczas gdy przed rokiem były wyższe o 152 złote, a przed dwoma laty niższe o 207 złotych - z powodu wpływu bezprecedensowo głębokiej (około 50 procent) dewaluacji egipskiej waluty. Najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny w Marsa Alam - o średnio 323 złote, w znacznie mniejszym stopniu na Synaju - o średnio 172 złote, a w jeszcze mniejszym w Hurghadzie - o średnio 97 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich zwyżka średnich cen rok do roku była nieco mniejsza i wyniosła średnio 135 złotych, natomiast przed rokiem ceny wzrosły tam o 195 złotych, a przed dwoma laty spadły o 129 złotych. Spośród wysp na tym kierunku największe roczne wzrosty cen notowano na Teneryfie - o 241 złotych, a najmniejsze na Lanzarote - o średnio 70 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe wzrosty średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano na Malcie - o 687 złotych, a niewiele mniejsze na Cyprze i Tureckiej Riwierze (sprzedawanej przez biuro TUI Poland) - o średnio 470 i 436 złotych. Dość pokaźne wzrosty średnich cen rok do roku odnotowano też w Portugalii, w Maroku i na tunezyjskiej Dżerbie - o odpowiednio 296, 221 i 216 złotych. Spadków rocznych cen wycieczek na żadnym z wiodących kierunków zimowych na razie nie odnotowano.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek do Egiptu podniosły się o 349 złotych, a na kierunkach kanaryjskich - o średnio 330 złotych. Na mniej masowych kierunkach największe dwuletnie zwyżki odnotowano na Malcie i w Maroku - o 866 i 607 złotych, a jedyny spadek na Cyprze - o 77 złotych.

W pierwszym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem jedyne zniżki średnich cen wśród dużych i średnich organizatorów odnotowano w ofertach biur Best Reisen i TUI Poland - o około 250 i 90 złotych, zaś średnie ceny w ofertach innych biur wzrosły w granicach od 55 (biuro Sun& Fun) do prawie 640 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach (wobec poprzedniego sezonu przybyło porównanie tunezyjskiej Dżerby) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 17 ofert (przed rokiem 11, a przed dwoma 12 ofert) przed biurami Exim Tours - 10 ofert (przed rokiem 11, a przed dwoma 12 ofert) oraz Rainbow - 9 ofert (przed rokiem 9, a przed dwoma 7 ofert).

Najwięcej korzystnych propozycji wśród hoteli trzygwiazdkowych miało biuro Rainbow, czterogwiazdkowych biura Exim Tours i TUI Poland, zaś w ofercie hoteli pięciogwiazdkowych wyraźnie przodowało TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Sun& Fun (5 ofert) oraz Coral Travel i Best Reisen (po 3 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland (7 ofert) oraz Rainbow (6 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono jako jedyne biuro oferty na niektórych kierunkach (Turecka Riwiera, Lanzarote, Dżerba), co daje temu biuru aż 8 wskazań (na ogólne 17) podczas gdy na pozostałych zajmuje pozycję 2-3 (za biurami Exim Tours i Rainbow).

Po raz pierwszy w tym sezonie zimowym, Instytut Traveldata przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Jest to pierwsze zestawienie, a więc nie można się na jego podstawie odnieść do sytuacji sprzed tygodnia. Na czele pierwszego w tym sezonie zimowym zestawienia widnieją na razie biura Best Reisen i Sun&Fun, które swoje wysokie pozycje zawdzięczają korzystnym ofertom na kierunkach egipskich, zaś Best Reisen dodatkowo na Malcie (cztery gwiazdki). Pozycje od trzeciej do piątej zajmują biura o zdywersyfikowanej ofercie przy czym różnice w średnich odchyleniach od referencyjnej ceny przekrojowej są w ich przypadkach bardzo niewielkie.

Dla porównania przedstawiono też tabele sprzed roku, w której trzy pierwsze pozycje zajmowały te same biura o dobrej i zdywersyfikowanej ofercie, które obecnie są na pozycjach 3 do 5. Warto jednak zauważyć, że przed rokiem odchylenia od referencyjnej ceny przekrojowej były w ich ofertach wielokrotnie większe niż obecnie.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

LCC - ceny w Ryanair w znacznie wyższe niż przed rokiem

Na wykresach grubsza linia oznacza średnie ceny przelotów w okresie zimowych ferii (m.in. w woj. mazowieckim) w sezonie obecnym, a cieńsza w poprzednim. Zielone pole pomiędzy liniami oznacza spadek średnich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost. Na wykresach zostały uwzględnione jedynie te rejsy (21 połączeń w Ryanair i 11 w Wizzair), które występowały w obu tych sezonach jednocześnie.

Przebieg zmian cen w liniach Ryanair przedstawiają poniższe wykresy.

Przewoźnik kontynuuje zmniejszanie liczby połączeń rejsowych na kierunkach kanaryjskich. Obecnie w miejsce sześciu połączeń przed rokiem (Teneryfa z Warszawy, Krakowa i Wrocławia) funkcjonują jedynie dwa pierwsze, a zlikwidowane zostały połączenia na Gran Canarię z Warszawy i Krakowa oraz z Warszawy na Fuerteventurę. Częstotliwość lotów na tym kierunku uległa zmniejszeniu z dziewięciu do trzech tygodniowo.

W okresie wakacji ceny przelotów przebywały na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego, ale po tym okresie widoczny jest wyraźny wzrost cen podczas gdy przed rokiem trend był odwrotny. Może to wynikać z większego popytu na samodzielne organizowanie wyjazdów na tym kierunku, gdyż ceny hoteli stają się atrakcyjniejsze niż przed rokiem, co może również być wynikiem zaprzestania działalności przez Thomasa Cooka.

Na pozostałych kierunkach też narasta dodatnia różnica pomiędzy cenami w tym sezonie i przed rokiem (kolor czerwony), co jednak jest częściowo skutkiem bardzo niskich cen i ich spadków obserwowanych o tej porze w poprzednim sezonie.

W ostatnim tygodniu w największym stopniu podniosły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach hiszpańskich i portugalskich - średnio o 260 i 214 złotych, w mniejszym stopniu zdrożały ceny na kierunkach greckich - o średnio 145 złote, zaś w stosunkowo niewielkim stopniu zwyżkowały średnie ceny na kierunkach włoskich - o średnio 48 złotych.

Kolejne wykresy przedstawiają przebieg zmian cen w liniach Wizzair

W tym sezonie zimowym w rozkładzie tych linii przybył jeden rejs tygodniowo z Katowic na Teneryfę (teraz są dwa) oraz nowe połączenie na Fuerteventurę (raz w tygodniu też z Katowic), które nie daje jeszcze możliwości porównań cen rok do roku. Ceny na tym kierunku są niższe niż przed rokiem zapewne z powodu dwukrotnie wyższego oferowania i relatywnie mniejszej liczby miejsc rezerwowanych przez organizatorów.

Dla pozostałych kierunków w październiku wykres niewielki spadek średnich cen przelotów, ale w daleko mniejszej skali niż przed rokiem. Podobnie jak w liniach Ryanair ceny obecne są wyższe od zeszłorocznych, ale podobnie jak u konkurenta główną przyczyną takiej sytuacji są nie tyle zwyżki cen tegorocznych, ale bardzo słabe tendencje cenowe w tym samym okresie przed rokiem.

W liniach Wizzair w niewielkim stopniu podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach włoskich - o średnio 59 złotych, a nieco spadły na kierunkach hiszpańskich - o średnio 39 złotych. Podobnie jak miało to już miejsce w poprzednim sezonie zimowym z zestawiania zniknęły kierunki portugalskie, z których Wizzair zrezygnował (połączenia do Lizbony i Porto z Warszawy i z Katowic).

Przebiegi cen bieżących i ich porównań rok do roku mogą w najbliższych sezonach zimowym i letnim przebiegać nieco inaczej niż dotąd, albowiem tani przewoźnicy przejściowo wyhamowują tempo ekspansji na naszym rynku w zakresie rejsów na kierunkach turystycznych, na których liczba rejsów uległa i może nadal ulegać zmniejszaniu. Najistotniejszą relatywną zmianą w tym sezonie zimowym jest redukcja liczby połączeń rejsowych na Wyspy Kanaryjskie z 8 tygodniowo w sezonie 2018/19, do jedynie 6 w sezonie obecnym, choć skala redukcji jest mniejsza niż miało to miejsce przed rokiem - z 12 do 8 rejsów tygodniowo.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
zima ceny wyjazdy turystyka touroperator
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję