TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Minister ustalił wysokość sum gwarancyjnych dla touroperatorów

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało rozporządzenia określające wysokość sum gwarancyjnych, jakie będą obowiązywać od wejścia w życie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, które nastąpi 1 lipca 2018.


W rozporządzeniu dotyczącym wysokości sum gwarancyjnych, działalność touroperatorów i podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych została podzielona na aż 13 kategorii, w każdej z nich będą obowiązywać osobne minimalne sumy. Zgodnie z treścią rozporządzenia są to.

 1. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem
  pkt 6;
 2. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
 3. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 4. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 6;
 5. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 7;
 6. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 7. organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 8. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 9. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa;
 10. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 12;
 11. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem pkt 13;
 12. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
 13. ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytorium państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa
.
Podając wymagane minimalne stawki gwarancyjne, będziemy trzymać ściśle tej kolejności, określonej w rozporządzeniu.

Podobnie, jak we wcześniejszym rozporządzeniu, minimalne sumy gwarancyjne są określone zarówno jako procent od obrotów, jak i są wskazane minimalne kwoty. Zostało wprowadzone także rozróżnienie przedsiębiorców, którzy przyjmują wpłaty po wykonaniu usługi, jak i tych, którzy przyjmują przedpłaty. Dla przedsiębiorców, którzy przyjmują przedpłaty stawki sum gwarancyjnych przedstawiają się następująco. Dla zachowania jako takiej przejrzystości, postanowiliśmy ująć stawki w formie tabelarycznej. Podajemy w niej wymagany przez rozporządzenie procent rocznego przychodu, a także podaną kwotę w euro.
Do 30 dni 30-180 dni Powyżej 180 dni
12% rp., min 149 tys.euro 17%rp., min 212 tys. euro 20%rp., min. 250 tys. euro
10%rp., min 50 tys. euro 15%rp., min 75 tys. euro 18%rp., min. 90 tys.euro
5% rp., min. 25 tys. euro 7,5%p., min. 37,5 tys. euro 9%rp., min. 45 tys. euro
7%rp., min 28 tys euro 10% rp., min 42 tys.euro 12% rp., min. 50 tys euro
3,5 %rp., min 14 tys. euro 5%rp., min 21 tys. euro 6% rp., min. 25 tys. euro
3%rp., min 4500 euro 4,5 %rp., min. 7000 euro 5% rp., min. 7500 euro
1,5 %rp., min.2 250 euro 2,5 % rp., min 3500 euro 2,5%rp., min. 3750 euro
5% rp., min. 25 tys. euro 7,5% rp., min. 37,5 tys. euro 9%rp., min. 45 tys. euro
2,5%rp., min. 12,5 tys. euro 4% rp., min 18,75 tys. euro 4,5%rp., min. 22,5 tys. euro
3,5 %rp., min 14 tys. euro 5%rp., min 21 tys. euro 6% rp., min.25 tys. euro
2% rp., min. 7000 euro 2,5% rp., min 10,5 tys. euro 3% rp., min. 12,5 tys. euro
1,5 %rp., min.2 250 euro 2%rp., min 3500 euro 2,5%rp., min. 3750 euro
1%rp., min 1150 euro 1%rp., min. 1750 euro 1,5%rp, min 1900 euro


Podmioty przyjmujące wpłaty po zrealizowaniu usługi będą obowiązywały następujące stawki.
 1. 6,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mniej jednak niż równowartość 74 500 euro;
 2. 5,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mniej jednak niż równowartość 25 000 euro;
 3. 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
 4. 3,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4, nie mniej jednak niż równowartość 14 000 euro;
 5. 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
 6. 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6, nie mniej jednak niż równowartość 2250 euro;
 7. 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
 8. 2,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8, nie mniej jednak niż równowartość 12 500 euro;
 9. 1,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9, nie mniej jednak niż równowartość 6250 euro;
 10. 2,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10, nie mniej jednak niż równowartość 7000 euro;
 11. 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11, nie mniej jednak niż równowartość 3500 euro;
 12. 1,0% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12, nie mniej jednak niż równowartość 1150 euro;
 13. 0,5% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13, nie mniej jednak niż równowartość 600 euro


Ustalono także minimalną wysokość gwarancji dla podmiotów rozpoczynających swoją działalność. Dla firm, które będą przyjmować wpłaty przed wykonaniem imprezy będą one wyglądać w sposób następujący.
 1. równowartość 250 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
 2. równowartość 90 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
 3. równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
 4. równowartość 50 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
 5. równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
 6. równowartość 7500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
 7. równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
 8. równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
 9. równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
 10. równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
 11. równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
 12. równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
 13. równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13.

Rozpoczynające swoją działalność w turystyce firmy, które będą przyjmować wpłaty po wykonaniu usługi turystycznej będą musiały mieć następujące kwoty zabezpieczeń, w zależności od rodzaju wykonywanej działalności.
 1. równowartość 125 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 1;
 2. równowartość 45 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 2;
 3. równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 3;
 4. równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 4;
 5. równowartość 12 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 5;
 6. równowartość 3750 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 6;
 7. równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 7;
 8. równowartość 22 500 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 8;
 9. równowartość 11 250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 9;
 10. równowartość 25 000 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 10;
 11. równowartość 6250 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 11;
 12. równowartość 1900 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 12;
 13. równowartość 950 euro - z tytułu wykonywanej działalności, o której mowa w § 2 pkt 13

Rozpoczynający swoją działalność przedsiębiorcy, niezależnie od tego czy przyjmują wpłaty, przed, czy po wykonaniu usługi turystycznej, w drugim roku działalności nie będą mogli obniżyć sumy gwarancyjnej.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
rozporządzenie ministerstwo sportu i turystyki suma gwarancyjna zabezpieczenie touroperator


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję