TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Jest nowa ustawa o usługach turystycznych!

Sejm zadecydował, że aby założyć biuro podróży nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. Została uchwalona nowelizacja ustawy o usługach turystycznych i kodeksu wykroczeń. Za przyjęciem ustawy głosowało 382 posłów, 14 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.


Nowelizacja ta uchyla tym samym artykuł, który mówił, że aby prowadzić biuro podróży trzeba było mieć ukończone studia na kierunku związanym z tą właśnie branżą (turystyka i rekreacja), ekonomią, prawem ewentualnie zarządzaniem i marketingiem. Poza tym należało posiadać roczną praktykę w zawodzie. W sytuacji kiedy nie miało się ukończonych odpowiednich studiów, albo ukończyło się szkołę średnią z zakresu obsługi turystów można było prowadzić biuro po dwóch latach terminowania w branży. Natomiast osoba bez matury mogła zacząć własny interes w branży dopiero po sześciu latach pracy w innej firmie turystycznej.

W czasie debaty nad projektem ustawy wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska stwierdziła, że głównym celem nowelizacji ustawy ma być dostosowanie jej do przepisów unijnych, zwiększenie ochrony turystów korzystających z usług turystycznych i liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oferowania usług turystycznych.

Nowelizacja ustawy przewiduje również, że istnieje obowiązek zabezpieczenia finansowego, które pokryje w całości koszty powrotu turystów z wycieczek zagranicznych do kraju w przypadku kiedy biuro podróży nie może tego zapewnić. Zabezpieczenie ma również pokrywać zwrot wpłat klientów, w sytuacji kiedy organizator nie wywiąże się z umowy. Suma gwarancji i poręczenia dla organizatorów imprez turystycznych za granicą nie może być niższa niż 12% planowanych przychodów, a dla imprez krajowych 6%. Zwiększenie przychodów ponad planowaną wysokość pociąga za sobą konieczność zwiększenia sumy zabezpieczenia, podobnie jak przyjmowanie przedpłat przekraczających 10% ceny imprezy wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem imprezy.

Co więcej klienci biur podróży będą mogli składać reklamacje w ciągu 30 dni po powrocie z urlopu, niezależnie od tego, czy zgłaszali zastrzeżenia w trakcie trwania imprezy. Klienci biur podróży mieliby również dostęp do wykazu przedsiębiorców, w sprawie których rozpoczęła się procedura wykreślenia z centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Ustawa zakłada także objęcie kontrolą przedsiębiorstw, które są spoza ewidencji, aby lepiej chronić interesy konsumentów i ograniczyć szarą strefę. Natomiast do kodeksu wykroczeń zostały wprowadzone również sankcje dla pilota i przewodnika w przypadku gdy dana osoba świadczy usługi, nie mając odpowiednich kwalifikacji.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Sejm nowa ustawa o usługach turystycznych bardziej liberalna zabezpieczenie finansowe Katarzyna Sobierajska klienci biur podróży 2010 turystyce 2011 nowelizacja ustawy uslugach


Komentarze:

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-19 17:49 83.10.114.*]

   "Co więcej klienci biur podróży będą mogli składać reklamacje w ciągu 30 dni po powrocie z urlopu, niezależnie od tego, czy zgłaszali zastrzeżenia w trakcie trwania imprezy."
   Toż to chore. Teraz klient będzie reklamował po miesiącu imprezę "bo zupa była za słona" a gdyby zgłosił pilotowi od razu, "zupa" byłaby wymieniona i byłoby po problemie.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-19 19:07 213.134.160.*]

    Nareszcie krok naprzód w kierunku klientów. Ale w tej ustawie dalej brakuje najważniejszej rzeczy związanej z reklamowaniem przez klienta wycieczki. Mianowicie w przypadku sprawy sądowej to biuro powinno udowodnić że w 100% wywiązało się z umowy a nie klient udowadniać że biuro oszukało klienta. Tak jest we wszystkich krajach Unii poza Polską więc dalej jesteśmy w lesie. Najlepszym przykładem są niemieckie biura podróży.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-22 10:12 87.99.0.*]

    To nie jest wcale chore. Chora była dotychczasowa praktyka skracania tego terminu. Termin do wnoszenia reklamacji (30 dni), jest bowiem zawarty w Kodeksie Cywilnym. Przez wielu organizatorów był jednak znacznie skracany. Taka praktyka została wielokrotnie uznana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwoloną klauzulę umowną i wpisana do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Brak jasnego określenia tego terminu powodował, iż organizatorzy naruszali prawa konsumentów. Teraz, miejmy nadzieję, już tak nie będzie.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-19 18:16 83.18.20.*]

   co znaczy że są poza eweidencją..... jak zwykle bzdury   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-19 18:34 95.41.54.*]

    Teraz "turysta" ma wszystkie prawa a biuro zadnych ?
    Zaczynamy darmowe w 40% wczasy i wycieczki
    Przepraszam prawdziwych i loialnych turystow

    stanislaw toso   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-19 19:26 213.134.160.*]

     To żeby turysta miał wszystkie prawa a biuro żadnych jeszcze nam bardzo daleko ale pojawia się już światełko w tunelu.. Do tej pory to biuro może wszystko a klient nic. Teraz biura się dwa razy zastanowią przed pobieraniem 100% ceny wycieczki 5-6 miesięcy wcześniej obiecując w zamian rzekomo większy rabat na daną wycieczkę bo będzie ich czekało za to większe ubezpieczenie. A bardzo często biura wystawiają super fiste minute ze 100% wpłatą a później na 2,3 tygodnie przed wyjazdem zmieniają warunki oferty(np. podnoszą cenę) albo odwołują wyjazd. Albo oddadzą kasę jak odwołają albo nie oddadzą (np. przy zmianie ceny). Przez pół roku obracają kasą klienta i z łaski oddadzą bez odsetek, oczywiście jak w ogóle zwrócą. Najwyższy czas ukrucić tą samowole biur podróży! Właściciele jak zwykle będą się burzyć bo będę mieć mniejsze możliwości oszustwa i krętactwa. Nadmienie że jestem nie tylko klientem biur ale również pracuje w turystyce. Jakiś czas pracowałam w niemieckiej turystyce więc mam porównanie jak wygląda cywilizowane działanie biur podróży.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-19 21:52 78.154.80.*]

    Nie należą ani do PO ani do PSL ;)   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-19 19:16 87.99.0.*]

   Natomiast do kodeksu wykroczeń zostały wprowadzone również sankcje dla pilota i przewodnika w przypadku gdy dana osoba świadczy usługi, nie mając odpowiednich kwalifikacji? Co za bzdura!!! Takie sankcje od dawna zawierał art. 60 (1) kodeksu wykroczeń: "kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny"

   Projekt nowelizacji zawierał taki oto zapis:
   cytat:
   "59) wykreślenie z ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2007 r. Nr 1009, poz. 757 z pózn. zm.) przepisu zawartego w art. 60(1) w § 4 pkt. 1 na mocy którego w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny; jest to zbieżne z wprowadzanymi w projekcie przepisami dopuszczającymi wykonywanie zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego bez posiadania tych uprawnień na podstawie art. 14 ust. 3a i art. 30 ust. 1 ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;"

   W to miejsce przewidziano wprowadzenie następującego przepisu:
   Cytat:
   "Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany: (...) po art. 138 c dodaje się art. 138d w brzmieniu:
   "Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
   § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.".

   W związku z dopuszczeniem w ustawie o usługach turystycznych możliwości wykonywania bez wymaganych uprawnień zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, zdecydowano, iż zagrożone sankcją z KW ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień;"

   W tym kontekście pozostawienie zapisu w art. 60(1) w § 4 pkt. 1 na mocy którego w aktualnie obowiązującym stanie prawnym ten kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny - by nie miało sensu, bowiem zdecydowano, że zagrożone sankcją ma być wykonywanie tych zadań "wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień". Zatem zapis ten powinien zostać wykreślony, a jeśli pozostał, to mamy dwa sprzeczne ze sobą zapisy.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-19 20:53 195.234.40.*]

   Gdzie mogę znaleść tekst nowej ustawy o usługach turystycznych?   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-22 14:28 212.126.10.*]

    www.sejm.gov.pl
    druk sejmowy 2506   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-20 12:35 217.113.225.*]

   TO PO CO TA USTAWA O TURYSTYCE. Na wszystkich tych co legalnie prowadza dzialalność turystyczna naklada sie ciagle kolejne obciazenia, ubezpieczenia, zabezpieczenie ect. A SZARA STREFA kwitanie i nie ma sie kto tym zajac. Dlaczego MEN ustalajac swoje przepisy nie bierze pod uwage ustawy o yurystyce. Dlaczego zgadzamy sie wszyscy aby organizatorem tak waznych dla nas rodzicow organizatorem kolonii i obozow był kazdy kto zechce: pani nauczycielka (ktora tylko pije kawe i nic nie robi z dziecmi), trener (kluby sportowe) ktory wie jak sie piłke odbija ale nie ma przygotowania pedagogicznego, wszelkiego rodzaju stowarzyszenia itd. Zobaczmy na stronach Kuratorium jakie placowki byly organizowane i kto wystepuje jako zglaszajace. A wycieczki i zielone szkoly. Pani nauczycielka raz wyjedzie z biura, korzysta z namiaru na obiekt i sama juz organizuje wyjazdy (w cenie wyzszej niz jest w biurze, a rodzice placa bo z pania lepiej. Mam watpliwosci.) bez podatkow, zysk idzie do kieszeni, nikt tego nie kontroluje. A teraz z innej "beczki" - klient wyjedzie z biura na wakacje np Grecja, Bułgaria, Chorwacja. Po powrocie staje sie wielkim organizatorem wyjazdow - oczywiscie bez rejestracji dzialalnosci - korzysta i kontaktow zdobytych na wyjezdzie - oglasza sie w rozny sposob - bardzo czesto na allegro. Sprzedaje pobyty w tych krajach. Ma w nosie ustawe o turystyce, nikt tego nie kontroluje, nie sciga. Pelna aprobata. Taki pan X, panie nauczycielki, trenerzy, ksieża smieja sie nam w nos, ze my to musimy stosowac sie do ustawy o turystyce, placic zezwolenia, ubezpieczenia, podatki, a oni NIC I NICZEGO nie przestrzegaja. Czas najwyzszy zejsc do podziemia i robic to co sie robilo tylko nielegalnie. 90% TURYSTYKI KRAJOWEJ JEST ROBIONA PRZEZ SZARA STREFE. Chyba nigdzie tak nie ma.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-20 18:27 213.134.160.*]

    Totalne bzdury koleś wypisujesz. Odkąd to ternerzy i nauczyciele nie mają przygotowania pedagogicznego. Gdyby mogli liczyć na porządną organizację wycieczki, kolonii czy zielonej szkoły ze strony biura podróży to na pewno sami by ich nie organizowali. Dosyć że ceny kosmiczne to jeszcze organizacja zwykle beznadziejna, często kadra którą zatrudniają biura to 20 letnie panienki nie mające pojęcia o pracy z dziećmi. Dlatego wole sama wszystko sobie zorganizować i mam wtedy pewność że nie spotkają mnie żadne niespodzianki.   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-21 22:31 109.243.117.*]

     Nikt nie odbiera trenerom i nauczycielom kwalifikacji pedagogicznych, ale zorganizować wypoczynek i przejazdy też trzeba umieć. Toż to nikt inny jak nauczycielka przewiozła dziecko na zawody w bagażniku. Zapraszam nauczycieli na kursy dla pilotów, żeby mogli się przygotować na "niespodzianki" pomysłowych podopiecznych, innych uczestników ruchu oraz nierzetelnych kontrahentów.
     Pilot nie ma za zadanie opiekować się dziećmi, tylko zadbać o zrealizowanie wszystkich świadczeń w trakcie wyjazdu. A wysokie ceny wymusza ustawa z obostrzeniami.
     Życzę bezpiecznych podróży, bo w innym przypadku mogą Państwu grozić poważne sankcje.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-21 22:49 109.243.117.*]

   W tym niestety przypadku porażka konkurencji to cień dla całej branży. Jeżeli ktoś się sparzy na wycieczce do Egiptu, to drugi raz nie wybierze tego biura, ale też tej destynacji.
   Przykład: Gdybyś przeżył katastrofę lotniczą lub promową (statkiem), spowodowanej z winy "oszczędnego" przewoźnika, którego wybrało "Twoje biuro podróży" (nie posiadające ŻADNEGO doświadczenia-którego klienci, którzy dotychczas przeżyli-byli zadowoleni niską ceną) - to czy byś powtórnie wsiadł na statek lub do samolotu? Po to tylko żeby na sobie wypróbować kolejne biuro podróży z atrakcyjną cenowo ofertą?

   Radzę przed podróżą wykupić pełny pakiet ubezpieczeń!   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-22 11:02 217.153.86.*]

   Firmy ubezpieczeniowe zacierają ręce, zresztą lobbowały na rzecz tej ustawy więc co się dziwić   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-22 12:17 91.213.88.*]

    Firmy ubezpieczeniowe niestety nie zacieraja rąk z powodu wysokości zabezpieczeń ( suma gwarancyjna w wysokości 12% przychodów, a więc dwukrotne podniesienie wysokości odpowiedzialności ubezpieczyciela). Już dzisiaj dla dużych podmiotów turystycznych , znalezienie oferty było bardzo trudne . Co do intencji ustawy- podniesienie wysokości zabezpieczenia nic nie zmieni dla klienta , a BP podniesie koszty - wyższa cena imprezy. Jednocześnie wiele towarzystw wycofa się z udzielenia zabezpieczeń bo nie nie chce takiego ryzyka i/lub nie może unieść tak wysokiego ryzyka finansowego ( A dlaczego banki nie chca dawać tak chętnie kredytów - to jest to samo zagadnienie????)taka sama sytuacja jest w innych krajach, dlatego buduje się inne formy np Fundusze, albo zabezpieczenia dwustopniowe.
    Może się okazać , że na rynku zostanie jeden monomolista, zdolny unieść ryzyko i wtedy to faktycznie będzie dyktował wysokie opłaty i "zacierał ręce"   odpowiedz »

  • Nowa ustawa i bałagan w Kodeksie Wykroczeń 

   [2010-03-22 11:52 87.99.0.*]

   W uchwalonej przez Sejm 19 marca 2010 r. Ustawie o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz zmianie ustawy - Kodeks Wykroczeń zatwierdzono następujący zapis projektu zmian:

   Cytat:
   Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany: (...) po art. 138 c dodaje się art. 138d w brzmieniu:

   "Art. 138d. § 1 Kto, podejmując zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

   § 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki, który wprowadza klientów w błąd co do uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.".

   W związku z dopuszczeniem w ustawie o usługach turystycznych możliwości wykonywania bez wymaganych uprawnień zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, zdecydowano, iż zagrożone sankcją z KW ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wraz z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień;"

   Jak to się ma do pozostającego w Kodeksie Wykroczeń zapisu:

   Cytat:
   Art. 60(1) § 4 pkt. 1: "Kto wykonuje bez wymaganych uprawnień zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny"

   Z pierwszego zacytowanego zapisu wynika, że zagrożone sankcją ma być podejmowanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, ale z jednoczesnym wprowadzaniem w błąd co do posiadanych uprawnień, natomiast z dotychczasowego zapisu wynika, że nikomu nie wolno wykonywać tych zadań bez wymaganych uprawnień. W związku z tym powstaje pytanie: Po co pozostawiono art. 60(1) § 4 pkt. 1, skoro ustawa o usługach turystycznych dopuszcza wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek przez osoby nie posiadające formalnych uprawnień?

   Spore wątpliwości budzi tu fakt, że sformułowanie "kto wykonuje... itd." nie jest częścią ustawy o usługach turystycznych (w założeniu dotyczącej polskich biur turystycznych) tylko Kodeksu Wykroczeń, który dotyczy wszystkich obywateli. A to pozwala w praktyce wręczyć idiotyczne upomnienie lub mandat każdemu, kto by "bez wymaganych uprawnień" wykonał coś co mieści się w zakresie działań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, np. za pokazanie i omówienie stylów architektury przez nauczyciela na przykładzie zabytków w terenie podczas wycieczki szkolnej lub za oprowadzenie znajomych po mieście. Takie przypadki miały w Polsce już miejsce. Jak należy te sprzeczne z sobą przepisy stosować w praktyce? Oto jest pytanie...   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-22 11:52 81.219.244.*]

   czy do prowadzenia apteki trzeba mieć wykształcenie kierunkowe??? wydaje mi się, że nie.
   Mam takie wrażenie, że biuro podróży, to biznes jak każdy inny i nie ma co udawać, że prowadzenie biura wymaga jakiś szczególnych zdolności, tajemnej wiedzy czy też innych wyjątkowych predyspozycji ( jak np. zawód lekarza czy nauczyciela). Biuro podróży to bardziej sklep i tak jak wszędzie uczciwość, solidność gwarantują dobry efekt.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-22 14:21 212.126.10.*]

    Do bycia kierownikiem apteki (nie mylić z punktem sprzedaży tabletek od bólu głowy) potrzeba wykształcenia farmaceutycznego - magister farmacji i do tego jeszcze odpowiedni staż. Do prowadzenia innych punktów aptecznych (także nie mylić j.w.) także potrzebne jest przygotowanie.
    Natomiast na turystyce każdy się zna - bo w końcu chociaż raz kiedyś wyjechał na wakacje! Idiotyzm.   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-23 14:32 83.27.78.*]

     ale każdy też kiedyś jadł leki więc się zna !   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-23 17:25 93.45.178.*]

     bardzo duzo lekow sprzedaje sie w marketach, sa ogolnie dostepne   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-23 17:27 212.160.111.*]

     hahahahah, a masz apteke ze tak mówisz , ja mam i nie jestem aptekarzem , a zatrudniam personel farmaceutyczny i nie trzeba byc farmaceuta zeby miec własna apteke , podobnie bedzie z biurami , a czy ja sie znam na wycieczkach czy w czasach od tego mam ludzi zatrudnionych to jest moja firma i działa .....   odpowiedz »

     • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

      [2010-03-24 14:25 212.126.10.*]

      Jakbyś znał ustawę to byś wiedział że do bycia właścicielem biura też nie trzeba wykształcenia ale do kierowania biurem juz tak - i tak samo jest w przypadku aptek. Więc lekko nie trafiłeś   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-22 15:37 84.10.212.*]

    Niestety ale przytoczone porównanie jest nietrafione. Apteka działa na takich zasadach jak agencja turystyczna, którą prowadzić można było i można będzie bez wykształcenia kierunkowego. Czym innym jest natomiast produkcja lekarstw, co w przełożeniu na grunt turystyczny odzwierciedla organizowanie imprez. W obu przypadkach łączy się składniki i powstaje jakaś nowa całość i w obu przypadkach jednak takie wykształcenie kierunkowe powinno być wymagane. Tym bardziej, że akurat w przypadku turystyki nie był to warunek konieczny, bo bez wykształcenia a z kilkuletnim doświadczeniem można było taką działalność prowadzić. Dziwi mnie jednak fakt, iż wprowadza się zmiany w Ustawie, z jednej strony motywując je zwiększeniem ochrony turystów korzystających z usług turystycznych a z drugiej liberalizacją zasad, które w tym przypadku akurat lepiej zabezpieczały interes turystów...   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-30 20:26 62.121.72.*]

    Tak, ewidentnie widać, że ta ustawa to jedna wielka pomyłka, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie biur podróży przez osoby bez wykształcenia i doświadczenia - przykładem może być chociażby powyższa wypowiedź osoby, która nie ma zielonego pojęcia, że prawidłowe przygotowanie oferty to nie siedzenie za biurkiem przy kompie i wstukanie oferty typu: cena, kierunek, termin itp. Najpierw taka pełną ofertę, pakiet trzeba przygotować, odpowiednio skalkulować, dodatkowo trzeba mieć wiedzę o danych kierunkach, o kulturze itp. Poza ty oferta BP to nie tylko typowy wypoczynek ale także specjalistyczne wyjazdy tupu trecking, incentive a także zwiedzanie. Czy zwykły laik potrafił by to wszystko ogarnąć? A to co podaję to zaledwie szczątkowe wiadomości dot. zagadnień turystycznych. Także życzę osobom które są za tą ustawą by trafiły do takiego biura którego właścicielem jest taki laik, i życzę im UDANEGO URLOPU !!!! Katarzyna   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-04-05 00:06 91.94.248.*]

     Swieta racja, w 100% popieram. Sama skonczylam studia na kier. marketing ze specj. animacja kultury i turystyki, wczesniej inne 2-letnia szkola turystyki, 6 lat dosw. Tyle nauki zeby otworzyc i prowadzic swoje biuro, a teraz kazdy bedzie mogl otworzyc. A potem sie slyszy smieszne historie od klientow. Zreszta moim zdaniem i tak tego nie przestrzegano, bo paru moich znajomych otwarlo swoje biura z wyksztalceniem podstawowym!!!!, zawodowym lub wyzszym i nie majac pojecia o turystyce i z bieda wskazujac gdzie jest Turcja lub Egipt na mapie. Ale ci wlasnie ludzie z wypchana kieszenia maja jak to mowia do tej roboty ludzi znajacych sie na turystyce ale sami nie potrafia slowa powiedziec-WSTYD!!!   odpowiedz »

     • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

      [2010-04-05 13:50 83.29.232.*]

      wlasnie to jest dramat - czlowiek sie meczyl na tych studiach, a teraz byle frajer moze zrobic to samo! mi ojciec mowil, zebym sie papierami nie przejmowal tylko figuranta se wynajal, a ja glupi go nie sluchalem...   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-22 17:07 89.74.61.*]

   Super,ja od lat organizuje różne imprezy turystyczne i podszywac się pod kogoś albo inne kombinacje wymyślac.Teraz otworze biuro i fkońcu skupie się na pracy a nie kombinacji nad biurokracją.Od odszkodowań są ubespieczalnie.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-23 01:11 93.179.214.*]

    jaka głupota... to jest na szkodę turystom... Nie prawda ze kazdy zna sie na turystyce... do tego tzreba miec odpowiednie predyspozycje i głowę na karku. Organizacja takich imprez to duza odpowiedzialnosc...   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2010-03-23 17:24 93.45.178.*]

     sam sobie odpowiedziales - predyspozycje i glowe, dodalabym zainteresowanie, a nie studia   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-23 14:08 79.190.212.*]

    widać, że szkoła podstawowa to wszystko co skończyłeś patrząc na ilość błędów ortograficznych.   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-23 17:19 212.160.111.*]

    fikcja bedzie zawsze fikcyjna nie , fkoncu to fikcja przez duze F albo małf juz nie wiem , ja mam tylko zerówke pokończina w 10 lat , pozdrawiam fkoncu.....   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-03-23 17:22 212.160.111.*]

    fkoncu pojawi sie ubespieczyciel.....   odpowiedz »

   • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

    [2010-04-06 14:58 79.189.143.*]

    najpierw do szkołynauczyć się ortogtafii   odpowiedz »

    • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

     [2011-01-20 16:54 46.113.35.*]

     Czy chcac organizowac wyjazdy dla firm np. incentive/eventy zagranica tez trzeba miec koncesje i polise/gwarancje?

     Jakie sa teraz wymagania dot. zalozenia biura? Tylko koncesja i polisa?
     Jakie moga byc koszty zalozenia biura? Chce rocznie wysylac max. 200 osob.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-23 10:21 89.73.136.*]

   Dla gospodarki wszystkie ograniczenia są złe... Powinno byc rynkowo - jesteś dobry w prowadzeniu biura podrózy - ok, wygrywasz na rynku. A nie jakieś nic nie warte papierki...   odpowiedz »

  • Nowa ustawa - BRAWOOO! 

   [2010-03-23 10:38 83.22.113.*]

   Powiem krótko. W tym kraju już dawno byłoby normalnie gdyby nie kolejne rządy, posłowie, urzędnicy i ich coraz częściej eksponowana neandertalska mądrość.
   więc cóż baranki boże - idźcie głosować na kolejne wybory. Ha,ha.   odpowiedz »

   • Nowa ustawa - BRAWOOO! 

    [2010-03-25 16:56 83.4.196.*]

    ja nie chodzę głosować bo wybieranie między dżumą a cholerą ma nikły sens, chyba że dla masochistów. ogłupiony naród i tak pójdzie do urn aby dać legitymację do władzy tej bandzie głupców i złodziei. hasłem będzie jak zwykle slogan 'nie byłeś na wyborach nie masz wpływu na władzę'. bywałem na wyborach ale na władzę nigdy nie miałem wpływu. myślę, że gdyby poszło na wybory tylko 5% najcięższych idiotów to rządzące bydło może by się opamiętało i zmieniło stosunek do społeczeństwa.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-23 11:20 62.233.168.*]

   No to prowadzenie kierunków turystycznych na uczelniach wyższych, zwłaszcza prywatnych , nie ma sensu. Żegnajcie setki stuentów płacących wysokie czesne. Witajcie wyższe uczelnie wśród upadłych przedsiębiorstw.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-23 14:20 79.187.153.*]

   Jak zawsze Państwo chce wejść obywatelowi do du....
   I za niego decydować !!!!
   Zobaczycie jak sie zmieni klient który nie bedzie chciał wyjezdzać na wczasy z polskimi biurami to pewne jak w Banku rusza niedługo lotnisko w Berlinie i tam sie wszystko skupi a organizatorzy z krjów za Odrą będa zacierali rączki jaki problem doleciec do berlina nawet z W-wy żaden a nie wspomne ze cała Polska zachodnia skorzysta z leprzych połaczen autostradowych z Lotniskiem w Berlinie jak z dojazdem do Wawy
   Trzymajcie sie Polscy organizatorzy
   Zostanie wam tradycyjnie Turcja ,Tunezja, Egipt itd co jest juz oklepane ale cała Egzotyka i ciekawsze kierunki napewno przejmie Berlin i na pewno ceny beda tansze od oferowanych przez Poskie biura
   Troszke racji chyba w tym jest
   Powodzenia   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-23 14:37 79.189.66.*]

   te informacje były już w dniu wczorajszym, brakuje nowych tematów, że ktoś już drugi dzień zamieszcza tego samego newsa? To irytujące   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-23 18:30 80.52.226.*]

   ja nie wiem o co chodzi, przecież sejm to tez ludzie. Musza na nowo odkrywac Ameryke,, aby popłacic swoje rachunki.

   dzieki swoim wypocinom daja prace prawnikom. oni z kolei beda podrozowac . stad tez jest zapis o przedłuzeniu okresu reklamacji.

   Ja juz mialam "prawniczka - prawiczka " u siebie zaraz po studiach.

   Najpierw przyjechał jako bidol, skamłajac o rabaty, a potem nagle "ukradziono mu z pokoju....mnóstwo rzeczy! policja zrobiła ogledziny. Sedzina usmiała sie z jego roszczeń. Ale i tak ustawa zrobiła swoje - i dostał kasę.

   cieszę sie, że teraz prawniczki pojada za granicę.

   Niech tam pokażą co potrafią. może nawet w jezykach, moze w hibru. Polacy to sprytny naród.   odpowiedz »

  • Sejm: nowa ustawa o usługach turystycznych 

   [2010-03-27 10:28 91.94.178.*]

   Myślę, że przegięto z tymi reklamacjami w 30 dni po powrocie.
   Niemcy a szczególnie Niemcy pochodzenia polskiego (wiem z opowiadań właśnie tych ostatnich), zawsze reklamują po powrocie i uzyskują niewielkie zwroty w ramach rekompensaty. Oczywiście potem chwalą się, jak ich tanio wyniosły wczasy. Nie chce mi się nawet tego komentować. Dureń ten kto to wymyślił. Jak zwykle za ustawy biorą się indolenci. Trzymam kciuki za Was Biura Turystyczne, to lasso na Waszą szyję. Wśród naszych rodaków z pewnością znajdą się tacy, którzy to wykorzystają. Przykro mi to mówić ale tak będzie. Wiem nawet kto to wykorzysta z mojego środowiska, towarzystwa. Ciarki mi przechodzą, jak takie kretyństwo ogłaszają.
   Holelarz   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję