TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

II Forum LOT w Kołobrzegu: Razem lokalnie - więcej regionalnie

W dniach 12-13 kwietnia 2011 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza w Kołobrzegu odbyła się druga edycja cyklicznych spotkań branży turystycznej regionu pod nazwą "II Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz gmin, powiatów i przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, zainteresowanych rozwojem turystyki".


Konferencja zgromadziła ponad 100 przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców branżowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora turystyki. Wspólnie określali potrzeby i oczekiwania zachodniopomorskiego sektora turystyki w zakresie współpracy samorządu z branżą turystyczną, strategii marketingowej polskiej turystyki oraz koncepcji rozwoju i funkcjonowania systemu informacji turystycznej w regionie. Spotkanie miało charakter merytoryczny, z panelami ekspertów i dyskusjami uczestników.

- Naszym wspólnym celem jest rozwój turystyki, prowadzony w sposób skoordynowany i efektywny. Zadaniem Forum LOT jest wypracować inicjatywy oddolne, które ożywią system POT-ROT-LOT, a "na górę" trafią w skonkretyzowanej formie, w ramach doprecyzowanych i przekonsultowanych rozwiązań - mówił podczas pierwszego panelu konferencyjnego, Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów.

Eksperci i uczestnicy rozpoczęli od sformułowania branżowej definicji pojęcia "region". W kontekście rozwoju turystyki region to współpraca, suma wszystkich działań wszystkich interesariuszy: osób, instytucji, podmiotów gospodarczych i społecznych sektora turystyki. W ramach tej współpracy każdy sektor ma inne (jasno sprecyzowane) zadania, inne kompetencje, inne zasoby i potencjał. Te zakresy działania nie powinny na siebie nachodzić, dublować się. To oznacza, że kumulacja potencjału i współpraca ww. trzech sektorów powinna być umiejętnie koordynowana.

Jak powiedział prezes Marek Migdal - To wszystko związane jest z logiką budowania produktu turystycznego. Proces kreowania produktu turystycznego jest podstawową sferą współpracy, gwarancją korzyści, sensem kumulowania środków i efektywnym sposobem realizacji zadań, inicjatyw i pomysłów.

Bardzo istotny dla uczestników konferencji okazał się panel ekspercki dr Bartłomieja Walasa, wiceprezesa POT oraz dyskusja na temat aspektów marketingowych procesu tworzenia produktu turystycznego. - Kampanii promocyjnych produktów turystycznych nie buduje się na logo, haśle, broszurze czy innym nośniku lub narzędziu. Dziś opieramy się na marketingu miejsca, czyli sprzedajemy turystom atmosferę danej destynacji. To oznacza, że nie opakowujemy marketingowo samych atrakcji turystycznych, które często wymieniane są przez branżowców jednym tchem jako gwarancja pozyskania turystów. Najważniejsze jest znaleźć unikalny argument sprzedażowy danego miejsca, który opiera się często tylko i wyłącznie na emocjach - tłumaczył dr Walas. Przekonywał, że marka turystyczna tworzy się wówczas, gdy ma osobowość, swego rodzaju "klimat", gdy mówi o jakimś niezwykłym stylu życia, rozpoznawalnym i spójnym skojarzeniowo. Nie musi opierać się na walorach turystycznych, ale powinna stać się atrakcyjną obietnicą emocjonalną dla turysty.

Prezes Forum Turystyki Regionów przedstawił też propozycję powołania platformy współdziałania sektorów na poziomie regionalnym, w oparciu o sieć istniejących i zakładanych LOT oraz inne instytucje zainteresowane rozwojem turystyki, w tym także instytucje wspierające sieć LOT (m.in. Instytut Wspierania Turystyki). Platformą tą będzie Forum LOT, ciało nieformalne o charakterze branżowej rady programowej, działające przy Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zadaniem Forum LOT jest nakreślać kierunki rozwoju regionalnej turystyki i stymulować go poprzez prace robocze w ramach cyklicznych spotkań, które zgromadzą przedstawicieli trzech sektorów i będą miały konkretne cele i zadania wypracowania rozwiązań w konkretnych sprawach.

Wątkiem przewodnim II Forum LOT w Kołobrzegu było promowanie wśród jej uczestników i innych regionalnych interesariuszy sektora turystyki podejmowania inicjatyw oddolnych - lokalnych i regionalnych, które mają docierać na szczebel ogólnopolski w formie przekonsultowanych rekomendacji i propozycji konkretnych rozwiązań. - POT nie decyduje o tym, jak zbierane są informacje lokalne. Baza musi się tworzyć oddolnie, natomiast my dokonujemy wprowadzenia wskazanych atrakcji, produktów i obiektów do bazy. Udzielać będziemy też narzędzi do korzystania z bazy - wyjaśniał dr Mirosław Nalazek. Dostęp do bazy polskiej informacji turystycznej turysta będzie miał poprzez internetową stronę www.polska.travel. Witryna jest aktywna i posiada 14 wersji językowych. Opisy obiektów zamieszczone zostaną w czterech podstawowych językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Projekt systemu wdrażany jest od kilku miesięcy, funkcjonuje, baza uzupełniana jest na bieżąco. Wiosną 2012 r. odbędzie się seria szkoleń i konsultacji terenowych, po czym zostanie uruchomiona pełniejsza wersja bazy.

Bardzo ważną częścią konferencji II Forum LOT była prezentacja dobrych praktyk, czyli Lokalnych Organizacji Turystycznych i innych organizacji branżowych z województwa zachodniopomorskiego, które podzieliły się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami. Adam Hok, prezes Polskiego Centrum SPA w Kołobrzegu opowiedział o inicjatywie kołobrzeskich przedsiębiorców, właścicieli obiektów hotelowych i SPA, którzy razem podejmują działania promocyjne i marketingowe, lobbują na rzecz założenia LOT w Kołobrzegu, a nawet prowadzą grupowe działania rynkowe - np. wspólny zakup energii elektrycznej przez członków fundacji, wspólna polityka hoteli wobec dostawców czy kodeks etyczny (m.in. regulujący zjawiska podbierania pracowników). To przykład znakomitej współpracy, opartej na dobrze pojętym wspólnym interesie.

Konferencja II Forum LOT w Kołobrzegu zainaugurowała realizację nowego projektu, którego celem jest wspieranie i rozwój sieci LOT w Województwie Zachodniopomorskim - "RAZEM lokalnie WIĘCEJ regionalnie - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim". Będzie trwał do końca 2011 r. i zakończy prowadzone od trzech lat działania w zakresie tworzenia w Województwie Zachodniopomorskim grup partnerskich LOT. Na koniec 2011 r. region dysponować będzie 30 tego typu organizacjami, które terenem oddziaływania obejmą niemal cały obszar administracyjny województwa. To otworzy zupełnie nowy rozdział w rozwoju zachodniopomorskiej turystyki, będzie miało też istotne przełożenie na turystykę krajową, ponieważ w żadnym województwie w Polsce nie ma tylu grup partnerskich LOT. Realizatorem projektu jest Forum Turystyki Regionów / Instytut Wspierania Turystyki.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
II Forum LOT w Kołobrzegu Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza Lokalne Organizacje Turystyczne POT-ROT-LOT Forum Turystyki Regionów Marek Migdal dr Bartłomiej Walasa Mirosław Nalazek Adam Hok LOT Instytut Wspierania Turystyki Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Polskie Centrum SPA w Kołobrzegu Razem lokalnie więcej regionalnie - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych na poziomie lokalnym i wojewódzkim
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję