TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Czy objęcie pilotów wycieczek minimalną stawką godzinową to dobry pomysł?

Rozgorzała dyskusja o możliwym objęciu branży turystycznej regulacjami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, dzięki której pracujący na umowę zlecenie piloci wycieczek czy wychowawcy kolonijni mieli by być rozliczani według stawek godzinowych.


Polska Izba Turystyki po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zwraca uwagę na możliwości wystąpienia negatywnych skutków wdrożenia proponowanego rozwiązania.

Popierając ideę wprowadzenia minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia 12 zł, przy umowach cywilnoprawnych wprost zastępujących umowy o pracę, zwracamy uwagę, że istnieją umowy, przy których co do zasady nie powinna obowiązywać stawka godzinowa. Dlatego też Polska Izba Turystyki proponuje aby z regulacji prawnej zostały wyłączone wszelkie usługi polegające na opiece stałej lub czasowej nad grupą osób i osobami (opiekunowie osób niepełnosprawnych, osób starszych, opiekunki do dzieci, opiekunowie-wychowawcy na wszelkiego rodzaju wypoczynkach, kierownicy wypoczynku, instruktorzy, trenerzy, piloci wycieczek) - pisze wiceprezes Izby, Andrzej Kindler.

Polska Izba Turystyki podnosi, że opiekun czy opiekunowie przejmują funkcję opieki nad osobą dorosłą lub dzieckiem, która na stałe, zgodnie z Kodeksem Rodzinnym spoczywa na rodzicach lub innych osobach prawnie do tego wyznaczonych. Wymaga to od opiekuna bycia, podobnie jak rodziców czy opiekunów prawnych w gotowości 24 godziny na dobę. Trudno zatem w sposób jednoznaczny określić liczbę przepracowanych fizycznie czy umysłowo godzin przez opiekunów czy rodziców. Zakwalifikowanie osób przejmujących funkcje opiekuńcze do pracowników wykonujących pracę na godziny równałoby się z ogromnym ograniczeniem dostępności tych usług dla pracodawców, i było by szkodliwe zarówno dla pracodawców, pracowników jak i klientów tych usług. Ewentualne bardzo wysokie koszty godzinowego rozliczania byłoby nieadekwatne do czasu wykonywania pracy.

Wskazane przez nas zlecenia obejmujące przejecie opieki charakteryzują się rozróżnieniem okresu umowy od faktycznie wykonywanej pracy. Np. zawarcie umowy z pilotem wycieczki na objęcie opieki nad grupą przez okres np. 4 dni trwania wycieczki nie może być jednoznaczne z oczekiwaniem wykonywania pracy przez pilota ciągle i nieprzerwanie przez okres 96 godzin, stąd co do zasady nie można mówić o stawce godzinowej całej umowy.
Zdaniem Polskiej Izby Turystyki umowy cywilnoprawne, które będą zawierane między pracodawcami a opiekunami powinny określać czas i miejsce sprawowania funkcji opiekuńczej nad osobą lub grupą osób z określeniem rodzaju opieki oraz wynagrodzenia wynegocjowanego wspólnie przez pracodawcę i opiekuna, z pominięciem określenia stawki godzinowej, wynikające z uzasadnienia jak wyżej
- dodaje Kindler.

Warto zauważyć, że środowiska pilockie sprzeciwiają się wyjęciu turystyki spod regulacji dotyczących minimalnych stawek godzinowych. Z petycją do Ministra Sportu i Turystyki można zapoznać się pod adresem secure.avaaz.org

Sprzeciwiamy się wykluczeniu pracowników obsługujących imprezy turystyczne spod ustawowych regulacji o stawkach minimalnych 12 zł za godzinę pracy. Kategorycznie protestujemy przeciwko tak rażącej nierówności na rynku pracy i konkurencji rynkowej w turystyce odbywającej się kosztem jakości i pracy poniżej najniższej płacy. Szeroka kadra obozów, kolonii i innych imprez turystycznych oraz piloci wycieczek, przewodnicy, rezydenci, animatorzy i wychowawcy - to pracownicy, którzy nie mogą pracować poniżej krajowego minimum. Na barkach tych specjalistów spoczywa często bardzo wysoka odpowiedzialność, a okoliczności pracy i pracodawca wymagają od zatrudnionego pełnej dyspozycyjności - piszą autorzy petycji.

Warto zwrócić uwagę na skutki, jakie może przynieść objęcie przez nową regulację także pilotów wycieczek, rezydentów czy wychowawców kolonijnych. Naszym zdaniem nie przyniesie to wzrostu płac dla przedstawicieli tych grup zawodowych, a jedynie sprawi, iż biura przestaną zatrudniać pilotów na umowę - zlecenie. Istnieje zagrożenie, że ci piloci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz pracują na zleceniach zostanie wręcz wyeliminowana z rynku. Część pilotów, to ludzie, którzy traktują pilotaż jako dodatkowe źródło dochodów, i zakładanie przez nich działalności gospodarczej, tylko po to, żeby wziąć parę grup w roku będzie dla nich nieopłacalne. Zatem objęcie umów-zleceń dla pilotów płacą minimalną, de facto będzie korzystne dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą i może zmniejszyć podaż usług pilockich.

Polska Izba Turystyki po spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki przedłożyła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej. Pismo ze stycznia poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20160205_pismo_w_sprawie_stawki_minimalnej.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
płaca minimalna pilot wycieczek rezydent umowa zlecenie działalność gospodarcza


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję