TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Co obejmie nowa ustawa dotycząca turystyki?

Trwają prace nad nową ustawą dotyczącą turystyki, która ma wdrożyć dyrektywę 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.


W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o Projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Pomimo tego, że branża wielokrotnie wskazywała na potrzebę stworzenia raczej szerokiej ustawy o turystyce, nic nie wskazuje aby temat został potraktowany przez ustawodawcę w nieco szerszy sposób.

Jak przekonują autorzy projektu, szeroki zakres zmian wynikający z konieczności wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, jak i z potrzeby dostosowania obowiązujących przepisów do zmieniających się realiów funkcjonowania rynku turystycznego, wymaga opracowania projektu nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Nowa ustawa uchyli przepisy obecnej ustawy o usługach turystycznych w zakresie dotyczącym organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych. Pozostały zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o usługach turystycznych, dotyczący świadczenia usług przez pilotów i przewodników turystycznych oraz świadczenia usług hotelarskich zostanie utrzymany w mocy.

Co konkretnie znajdzie się w projekcie nowej ustawy? Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podano takie zagadnienia jak:

 • Ustalenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w następujący sposób:
  • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony konsumenta podmiotów oferujących tzw. "pakiety dynamiczne" w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
  • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
  • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,

 • wdrożenie przepisów w zakresie: obowiązków informacyjnych, treści umowy o imprezę turystyczną, zmian w umowie przed rozpoczęciem imprezy oraz realizacji imprezy i odpowiedzialności organizatora oraz uporządkowanie niejasnych przepisów związanych z ochroną nabywców imprez turystycznych,
 • dostosowanie systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy do wymogów nowej dyrektywy m.in. w związku z rozszerzeniem zakresu podmiotowego i przedmiotowego regulacji,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie PUT,
 • zmiana dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez prowadzenie jej w oparciu o dane przekazywane w formie elektronicznej przez marszałków województw, bez uprzedniej akceptacji przez MSiT,
 • ujednolicenie konstrukcji ustawy w zakresie już wprowadzonych zmian wynikających z prawa UE (rozporządzenia UE nr 1177/2010 o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz rozporządzenia UE nr 181/2011 dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym) oraz w zakresie przepisów dotyczących wzorów wniosków i zawiadomień w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) - zmiany wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822).


Zgodnie z planem założonym przez legislatora, projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2017 roku. W dyskusjach poświęconych nowej ustawie, także w tych ostatnich, podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy wśród przedstawicieli branży dominowały opinie, iż nowa ustawa powinna zająć się turystyką jako całością. Raczej nie należy się spodziewać, że ten głos zostanie uwzględniony.

Autorzy projektu podkreślają, że, ze względu na krótki termin wdrożenia dyrektywy 2015/2302 proponuje się przygotowanie projektu bez uprzedniego procedowania założeń projektu ustawy. Dyrektywa turystyczna została przyjęta w październiku 2015 roku, o czym pisaliśmy w aktualności Parlament Europejski przyjął dyrektywę turystyczną. Jak podnoszono na kongresie w Świdnicy, przez ten cały rok niewiele się działo, a teraz ustawodawca nagle budzi się i przekonuje o krótkim terminie wdrożenia dyrektywy. Jest to niepokojące, zwłaszcza, że istnieje niebezpieczeństwo, iż ustawa przygotowana w takim pośpiechu może zawierać wiele błędów.

Pozytywną informacją jest natomiast, projektowana zmiana dotycząca Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Być może spowoduje ona poprawę w zakresie nieprawidłowości, które sygnalizowaliśmy w niedawnym artykule Ewidencja niejasności

Istnieje wiele obaw dotyczących nowej regulacji dotyczącej turystyki. Początkowo mówiło się o powstaniu nowej ustawy o usługach turystycznych, pojawiały się także głosy o potrzebie stworzenia całościowej ustawy o turystyce. Teraz powstaje projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wygląda na to, że rząd chce zrobić w tej sprawie to co musi (wdrożyć dyrektywę 2015/2302) i mieć problem z głowy.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki dyrektywa 2015/2302 parlament europejski prawo turystyczne


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję