TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

MSiT ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych z turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku.


Na realizację zadań zostało przeznaczone 2,6 mln zł. Priorytety na 2019 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku. Są to:

  1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych.
  2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.
  3. Działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.


Zadanie dotyczące szlaków turystycznych obejmuje konserwację szlaków, uzupełnianie ich znakowania, a także wytyczanie nowych, zarówno terenowych, jak i samochodowych. Zadanie może być wykonywane jedynie w Polsce, natomiast jego przedmiotem mogą być także przebiegające przez nasz kraj odcinki międzynarodowych szlaków turystycznych. Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte działania promocyjne związane wytyczeniem, bądź renowacją szlaku.

Zadanie dotyczące tworzenia i rozwoju marek turystycznych mogą być realizowane przez organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych itp., przygotowanie dokumentów strategicznych rozwoju terytorialnej marki turystycznej, czy prowadzenie badań i analiz dotyczących terytorialnej marki turystycznej. Zadanie dotyczy marek o ponadregionalnym potencjale rozwoju. Na etapie składania oferty, Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania planowanych zagadnień (np. w formie pytań badawczych), które będą przedmiotem spotkania/badania/analizy.

Jeśli chodzi o działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych, to to zadanie obejmuje przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych, oraz dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie każdego z zadań nie może przekroczyć 75% jego wartości. Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10% kosztu całkowitego zadania. Do wkładu własnego finansowego nie zalicza się dotacji innych organów rządowych, samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników, które należy ująć w kategorii inne źródło finansowania zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Wzór poniżej. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy ul. Senatorskiej 14 w Warszawie lub przesyłać na adres ministerstwa. Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 28 02.2019 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.

Poniżej wzór druku zgłoszeniowego.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20181227_druk_wzor_-_oferta_realizacji_zadania_publicznego_2018_2019_r_.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki konkurs turystyka zadania publiczne dofinansowanie program rozwoju turystyki


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję