TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Które kierunki najmocniej drożeją?

Jak zmieniają się ceny w najpopularniejszych wakacyjnych kierunkach?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 11 czerwca 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 4 czerwca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 13 czerwca 2019 roku.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020 wzrosła o 42 złote. Poprzednio notowano jej wzrost o 7 złotych, a w dwóch zestawieniach wcześniejszych ceny spadały o 7 i 39 złotych. Największe zwyżki średnich cen wycieczek odnotowano w ubiegłym tygodniu na Półwyspie Chalcydyckim - o średnio 426 złotych. W mniejszej skali podniosły się ceny w Portugalii i na Gran Canarii - o średnio o 193 i 185 złotych. Największe zniżki cen wycieczek w minionym tygodniu wystąpiły na Malcie, gdzie spadły o średnio 225 złotych, zaś w o połowę mniejszym stopniu obniżyły się ceny wyjazdów na Dżerbę i na Cypr - o średnio 109 i 102 złote.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 5 i spadły o 13 złotych.

Pierwszy tydzień czerwca przyniósł dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 na najważniejszych kierunkach ponownie przewagę wzrostów cen wycieczek. Wyraźnie największe z nich drugi raz z rzędu miały miejsce w Grecji, w której przekrojowe średnie ceny podniosły się o 91 złotych (przed tygodniem notowano tam wzrost o 60 złotych). Znacząco wzrosły również średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie - o 69 złotych (przed tygodniem spadły o 3 złote) i do Turcji - o średnio 40 złotych, podczas gdy poprzednio odnotowano tam spadek o 26 złotych.
Obniżyły się natomiast średnie ceny wyjazdów do Bułgarii i Egiptu - o 22 i 24 złote, czyli odnotowały odwrotny kierunek zmiany niż w poprzednim zestawieniu, gdy podniosły się o odpowiednio 33 i 20 złotych.

Wzrost cen wycieczek mógł mieć związek z poglądem, że wraz z coraz bardziej realnym i bliskim rozpoczęciem sezonu, popyt na wycieczki w sierpniu może stać się już względnie istotny. Podobnie reagują też ceny przelotów na kierunkach turystycznych w tych tanich liniach, które poprzednio systematycznie obniżały ceny (Wizzair).

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była wyższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 51 złotych. Był to pierwszy roczny wzrost cen od ośmiu tygodni. Dotychczasowy największy wzrost średnich cen wycieczek w tym sezonie miał miejsce przed 26 tygodniami i wyniósł 224 złote, a największy spadek miał miejsce przed trzema tygodniami i osiągnął 74 złote.

Obok wzrostu cen bieżących mających charakter potencjalnie popytowy, na istotną zwyżkę cen rok do roku wpływ mogła mieć mniej korzystna sytuacja w zakresie cen paliwa lotniczego i kursów walut.

W minionym tygodniu największe roczne wzrosty cen odnotowano na Półwyspie Chalcydyckim - o średnio 426 złotych, a niewiele mniejsze na Synaju i Gran Canarii - o 403 i 401 złotych. Największe roczne spadki cen odnotowano na Cyprze i Malcie - o 477 i 421 złotych, a tym razem istotnie mniejszy na Korfu - o średnio 244 złote. W ostatnich zestawieniach Synaj i Półwysep Chalcydycki często goszczą w pierwszej trójce najbardziej drożejących kierunków, zaś Cypr i Korfu najmocniej przecenianych.

Przed rokiem i dwoma laty miały miejsce roczne wzrosty średnich cen wycieczek o 123 i o 4 złote.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dziesiąty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 1,63 zł/litr wobec 2,50 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 34,8 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 39,6 procent, a przed dwoma o 41,3 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych nadal pozostawał słabszy w podobnym stopniu jak w dwóch wcześniejszych tygodniach wcześniej, czyli o około 4,3 procent, a w poprzednich dwóch zestawieniach był słabszy o około 4,0 i 4,6 procent.
Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal sprzyjał organizatorom i tym razem zawierał się w przybliżeniu w przedziale -25/-35 złotych, a zatem już mniej korzystnym niż przed tygodniem i dwoma tygodniami czyli po -60/-70 złotych.
Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

W minionym tygodniu ponownie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy zdecydowanie największy roczny wzrost cen wycieczek spośród głównych kierunków wystąpił w Egipcie - o 245 złotych. Nieco mniejsze były roczne zwyżki cen na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 173 złote, a jeszcze wyraźnie mniejsze w Turcji - o średnio 68 złotych. Po znaczących wzrostach bieżących cen wyjazdów do Grecji (o średnio 91 złotych) roczne ceny spadały tam już tylko o 25 złotych, a na ostatniej pozycji tym razem znalazła się Bułgaria, gdzie w porównaniu z ubiegłym sezonem ceny wyjazdów obniżyły się o średnio 38 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu najbardziej w skali rocznej podniosły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i Maroka - o 294 i 281 złotych, a wyraźnie mniejszy roczny wzrost cen wystąpił w Tunezji - o średnio 52 złote. Na pozostałych destynacjach ceny były niższe niż przed rokiem, przy czym w bardzo małym stopniu staniała Majorka - o 15 złotych, znacznie większym Albania - o 205 złotych, a zdecydowanie największe zniżki miały miejsce na Malcie i na Cyprze - o średnio 421 i 477 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 472 złote. W również dużym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Turcji i Grecji - o średnio 221 i 161 złotych. Po raz pierwszy od początku kwietnia wyższe były w tym ujęciu ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o 122 złote, a w najmniejszej skali w okresie ostatnich dwóch lat podniosły się ceny wycieczek do Bułgarii i Tunezji - o średnio 76 i 53 złote.

Wśród mniej masowych kierunków zdecydowanie największe średnie wzrosty cen w ujęciu dwuletnim wystąpiły w Maroku i Portugalii - o 444 i 417 złotych, a znacznie mniejsze na Cyprze, w Albanii i na Majorce - o odpowiednio 81, 78 i 24 złote. Jedynym kierunkiem, na którym w ujęciu dwuletnim ceny w minionym tygodniu były niższe i to w bardzo znacznej skali była Malta - o średnio 962 złote.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach Exim Tours i ETI - o około 320 i 245 złotych. Znacząco tańsze niż przed rokiem były również oferty biur Grecos i TUI Poland - o odpowiednio około 200 i 120 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 40 (biuro Prima Holiday) do 450 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu pozycję lidera kolejny raz umocniło biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert (poprzednio 41 ofert, przed rokiem 37, a przed dwoma laty 15 ofert). Wyprzedziło ono biura Exim Tours z liczbą 28 ofert (poprzednio 27 ofert, przed rokiem 12, a przed dwoma laty 21 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 18 ofert (poprzednio też 18 ofert, przed rokiem 24, a przed dwoma laty 18 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Coral Travel - 7 i 5 ofert, na kierunkach greckich biuro TUI Poland - 11 ofert oraz biura Itaka i Coral Travel - 9 i 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka i Rainbow - po 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - po 6 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours i TUI Poland - 5 i 4 oferty, natomiast w Bułgarii biura Exim Tours i TUI Poland - po 3 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, Turcji i w Bułgarii, biuro Exim Tours w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii, a biuro Itaka w Grecji.
Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W dwudziestym dziewiątym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 sytuacja w zakresie zmian w pierwszej piątce biur podróży była odwróceniem sytuacji sprzed tygodnia, gdy skład pierwszej piątki organizatorów opuściło biuro ETI, a weszło do niej biuro Itaka. Tym razem było odwrotnie i podobnie jak poprzednio, wynikało to ze zmian cen oferowanych przez organizatorów. Tym razem ceny w biurze ETI pozostały bez zmian, a w Itace podniesiono je.

Skład i kolejność pierwszej trójki organizatorów pozostały identyczne. Pierwszą pozycję nadal zajmuje Exim Tours, ale z powodu zniżek cen ofertowych biuro TUI Poland zmniejszyło dystans do lidera. Równoległe zwyżki cen w biurze Coral Travel spowodowały natomiast jego powiększenie, zarówno wobec biura Exim Tours, jak i TUI Poland.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podróży touroperator itaka wyjazd turystyka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję