TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska proponuje dodatkowe ograniczenia podróży spoza UE

Komisja Europejska zaproponowała dodatkowe zabezpieczenia i wymogi dla osób podróżujących do UE.


Nowe warianty koronawirusa oraz niestabilna sytuacja zdrowotna na świecie wymagają podjęcia dalszych działań w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu wszelkich podróży do UE. Komisja proponuje również uaktualnione kryteria uwzględniające wskaźnik przebadania, udział pozytywnych wyników badania przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu ograniczeń w zakresie podróży do UE o charakterze innym niż zasadniczy do konkretnego państwa spoza UE.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące podróży spoza UE

Zdaniem KE, państwa członkowskie powinny wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia, że podróż do UE odbywa się w sposób bezpieczny. Dotyczy to osób podróżujących do UE z powodów koniecznych, obywateli UE i rezydentów długoterminowych oraz członków ich rodzin, a także osób podróżujących z państw, dla których zniesiono ograniczenia dotyczące podróży innych niż konieczne:

  • Obowiązkowe badania przed wyjazdem: Państwa członkowskie powinny wymagać od podróżnych, aby przed wyjazdem poddali się testowi PCR i przedstawili dowód takiego negatywnego testu. Test powinien być wykonany najwcześniej 72 godziny przed wyjazdem. Obywatele UE, rezydenci i członkowie ich rodzin powinni mieć możliwość wykonania testu po przyjeździe.

    Komisja podkreśla, że obowiązkowe badanie może być połączone z wymogiem samoizolacji, kwarantanny i ustalania kontaktów zakaźnych, jak również z dodatkowymi badaniami w razie potrzeby przez okres do 14 dni, pod warunkiem że państwo członkowskie nakłada takie same wymogi na swoich obywateli podróżujących z tego samego państwa trzeciego. Możliwe byłoby ustanowienie wyjątków dla niektórych kategorii ważnych podróżnych, jeżeli takie wymogi utrudniałyby sam cel podróży. W szczególności pracownicy transportu i pracownicy transgraniczni powinni być zwolnieni z wymogu przedstawiania negatywnego wyniku testu PCR i powinni być jedynie proszeni o przedstawienie negatywnego wyniku szybkiego testu antygenowego po przybyciu na miejsce. Istnieją również szczególne zasady dotyczące załóg samolotów.
  • Bardziej rygorystyczne środki w odniesieniu do budzących obawy mutacji wirusa: W przypadku podróży pochodzących z krajów, w których wykryto wariant wirusa budzący obawy, państwa członkowskie powinny systematycznie wprowadzać środki bezpieczeństwa, takie jak samoizolacja, kwarantanna i śledzenie kontaktów przez okres do 14 dni. W szczególności podróżni powinni być zobowiązani do odbycia kwarantanny i wykonania dodatkowych badań po przybyciu na miejsce lub po jego zakończeniu.
  • Wspólny europejski formularz lokalizacji pasażera: Państwa członkowskie powinny wymagać od osób wjeżdżających na terytorium UE złożenia formularza lokalizacji pasażera zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych. W tym celu należy opracować wspólny europejski formularz lokalizacji pasażera.


Komisja Europejska podkreśla, że rozważając, czy znieść ograniczenia w podróżach innych niż istotne do UE z państw pozaunijnych, Rada powinna wziąć pod uwagę wskaźnik zgłaszalności przypadków, wskaźnik przeprowadzania badań, wskaźnik pozytywnych wyników badań, a także częstość występowania wariantów budzących obawy. Zastosowanie powinny mieć następujące kryteria, odzwierciedlające najnowsze opinie naukowe:
  • 14-dniowy skumulowany wskaźnik zgłaszalności przypadków COVID-19 (tj. całkowita liczba nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 000 ludności w ciągu ostatnich 14 dni na poziomie regionalnym) nie wyższy niż 25;
  • Wskaźnik badań (tj. liczba badań w kierunku zakażenia COVID-19 na 100 000 mieszkańców przeprowadzonych w ciągu ostatnich siedmiu dni) wyższy niż 300;
  • Wskaźnik pozytywności testów (tj. procent pozytywnych testów wśród wszystkich testów na zakażenie COVID-19 przeprowadzonych w ciągu ostatnich 7 dni) nie wyższy niż 4%

Komisja dodaje, że państwa członkowskie powinny również nadal uwzględniać zasadę wzajemności przyznaną państwom UE.

Wniosek Komisji zostanie rozpatrzony przez Radę UE. Pierwszą dyskusję zaplanowano na poniedziałek, 25 stycznia. Po przyjęciu wniosku państwa członkowskie będą musiały wdrożyć określone w nim dodatkowe zabezpieczenia i dokonać przeglądu wykazu państw spoza UE, w stosunku do których należy znieść ograniczenia w świetle zaktualizowanych kryteriów. Rada powinna nadal co dwa tygodnie dokonywać przeglądu wykazu państw zwolnionych z ograniczeń w podróżowaniu i w stosownych przypadkach aktualizować go.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska koronawirus covid-19


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję