TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Ceny wyjazdów na lato idą w górę

Ceny wyjazdów turystycznych powoli rosną. Na których kierunkach najbardziej się zmieniają?


Zestawienie, przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, obejmuje drugie w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 zebranych 24 października 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 17 października 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 25 października 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena wzrosła o 6 złotych (poprzednio wzrosła o 4 złote). Największa zwyżka cen wystąpiła na Majorce - o średnio 143 złote, a nieco mniej istotne zwyżki miały miejsce na Synaju i Fuerteventurze - o 79 i 64 złote. Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu odnotowano na greckich wyspach Korfu i Kos - o 211 i 121 złotych, a mniejsze w Maroku - o średnio 98 złotych. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem również rosły o odpowiednio 23 i 10 złotych.

Miniony tydzień przyniósł kolejny nieznaczny wzrost cen wycieczek dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 (o 6 złotych wobec 4 złotych w poprzednim zestawieniu), ale zróżnicowanie skali wzrostów cen na poszczególnych wiodących kierunkach istotnie wzrosło. W minionym tygodniu najbardziej wzrosły średnie ceny wycieczek do Bułgarii i na Wyspy Kanaryjskie - o 42 i 38 złotych, nieduże zwyżki cen zanotowały wyjazdy do Turcji i Egiptu - o 10 i 8 złotych, a dość istotnie (o średnio 69 złotych) obniżyły się średnie ceny imprez do Grecji, co jest skutkiem wprowadzenia atrakcyjniejszych cen przez biuro Grecos i niektórych innych organizatorów.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 207 złotych (poprzednio ceny również wzrosły o 207 złotych). Największy wzrost cen wycieczek odnotowano na Malcie - o 471 złotych, a również bardzo wysokie zwyżki rocznych cen miały miejsce na greckiej wyspie Kos i w Portugalii - o średnio 404 i 396 złotych. Jedynym z badanych 24 kierunków, na którym odnotowano spadek średniej ceny wycieczek była tunezyjska wyspa Dżerba gdzie średnia cena spadła o symboliczne 5 złotych. W adekwatnym okresie poprzedniego sezonu miał miejsce wzrost cen w ujęciu rocznym o 31 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i sytuacji w zakresie kursów głównych walut zabezpieczanych przez organizatorów turystyki, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku tym razem ponownie była wyraźnie korzystna. Cena paliwa lotniczego utrzymuje się na znacząco niższych poziomach niż przed rokiem i w ubiegłym tygodniu wyniosła 2,64 zł/litr wobec 3,01 zł/litr przed rokiem, czyli spada o 12,3 procent (w zestawieniu poprzednim była niższa o 12,9 procent). W relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty stał się w porównaniu rocznym minimalnie silniejszy, choć średnio zaledwie o niecałe 0,2 procent (w poprzednim zestawieniu był słabszy o 0,8 procent). W rezultacie wspólny wpływ obu tych czynników na średni spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu minus 50/minus 60 złotych, co dawało korzystniejszą sytuację niż w poprzednim zestawieniu, gdy wyniósł on -30/-40 złotych, a zdecydowanie korzystniejszą niż w okresach wcześniejszych, w których wyniósł + 10/+20 oraz +70/+80 złotych.

Wydaje się, że zasadnicza przyczyna słabszego w złotego zwłaszcza we wrześniu, czyli obawy inwestorów o skutki powodowane wyrokiem TSUE w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich i innych walutach właściwie już przeminęły, a jak to często bywa wcześniejszy niepokój związany z tą kwestią okazał się wyraźnie przesadzony. Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszych tygodniach sierpnia 2019, zwyżki średnich cen wycieczek nadal występują na zyskujących na popularności już od trzech sezonów kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Egiptu i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 273 i 195 złotych. Podobnie jak w drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami mocno konkuruje Grecja, gdzie tym razem roczne zwyżki wyniosły średnio 239 złotych.

Dość systematycznie rosnący i relatywnie duży roczny wzrost cen - w stosunku do rocznych zmian cen w poprzednim sezonie - notują w ostatnich tygodniach Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w relacji z tym samym okresem ubiegłego roku o 213 złotych, co stanowi obecnie wzrost nawet nieco większy niż ma to miejsce w Turcji. Na obecną skalę wzrostu cen istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 56 złotych.

Wyraźnie najmniejsza skalę rocznego wzrostu cen prezentuje obecnie Bułgaria (o zaledwie 72 złote), w której wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland (podobnie było przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym nadal odnotowywano na Malcie i w Portugalii - o średnio 471 i 386 złotych, w mniejszym stopniu, ale również znacząco wzrosły średnie ceny na Majorce - o średnio 270 złotych. Umiarkowany wzrost odnotowano w Albanii - o 148 złotych, zaś w obecnej sytuacji zupełnie niewielki w Tunezji, na Cyprze i w Maroku - o odpowiednio 77, 165 i 43 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 420 i 295 złotych. W mniejszej, ale również w istotnej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Grecji, Tunezji i na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 217, 190 i 157 złotych. W stosunkowo najmniejszym stopniu zdrożały w tym ujęciu ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 98 złotych, co może wynikać z dużej presji cenowej na tym kierunku powodowanej nisko wycenianą ofertą biura TUI Poland.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów październikowe ceny te w najmniejszym stopniu wzrosły w biurach Rainbow i Sun & Fun - o około 35 i 60 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 95 złotych (biuro Best Reisen) do około 330 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to tym razem na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 34 ofert (poprzednio 53 oferty, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 37 ofert). Organizator wyprzedził biura Itaka z liczbą 28 ofert (poprzednio 21 oferty, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 31 oferty) oraz Rainbow z liczbą 23 ofert (poprzednio 19, przed rokiem 15, a przed dwoma laty 14 ofert). Biuro TUI Poland miało w tym ujęciu znacznie niższą liczbę najbardziej atrakcyjnych ofert niż przed dwoma tygodniami, gdyż w okresie badania przejściowo nie przedstawiło propozycji w 13 przypadkach (5 kierunków w różnych kategoriach hoteli), które poprzednio w zdecydowanej większości weszły do grona najatrakcyjniejszych ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert i Sun & Fun - 4 oferty, na kierunkach greckich tym razem przodowały biura Itaka i Rainbow 12 i 11 ofert, przed biurem TUI Poland - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 8 ofert oraz Itaka i Rainbow - 6 i 5 ofert, a na tureckich biura TUI Poland - 6 ofert i Coral Travel - 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura TUI Poland i Coral Travel 4 i 3 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Tunezji, biuro Rainbow w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, zaś Coral Travel w Grecji, Tunezji kontynentalnej i w Turcji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

Na czele drugiego w tym sezonie letnim zestawienia widnieje ten sam lider, czyli biuro TUI Poland posiadające dość wyraźną przewagę w wielkości przekrojowego odchylenia od średniej nad następnymi biurami Grecos i Best Reisen, które swoje wysokie pozycje zawdzięczają korzystnym ofertom na kierunkach greckich i Cyprze (Grecos) oraz na kierunkach egipskich i Bułgarii (Best Reisen). W zestawieniu tym wzięło już udział biuro ETI i w rezultacie zepchnęło o jeden szczebel będące poniżej biura Exim Tours, Coral Travel, Rainbow oraz Sun & Fun - przy czym to ostatnie znalazło się w efekcie już poza obrębem zestawienia.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której również zdecydowanie przodowało TUI Poland z nieznacznie większą przewagą nad pozostałymi biurami niż obecnie. Istotną zmianą wobec sytuacji sprzed roku jest spadek o cztery szczeble biura Coral Travel, co niejako automatycznie spowodowało awans o jedną pozycję biur Grecos, Best Reisen i Exim Tours. Warto też zwrócić uwagę na bardzo znaczną poprawę w wielkości przekrojowego odchylenia od średniej w biurze Rainbow, co koresponduje z przedstawianą wcześniej najmniejszą zwyżką rocznych cen ofertowych u tego organizatora.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
wyjazd cena turystyka traveldata wczasopedia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję