TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sprzedaż wycieczek w Polsce najlepsza w regionie

Z czego wynika osłabienie bieżącej sprzedaży oraz jak kształtują się ceny wyjazdów zagranicznych na sezon Lato 2019 - sprawdził Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Organizatorzy i turystyczni agenci nadal w niepewnych nastrojach

Branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej nadal może słusznie narzekać zarówno na rezultaty bieżącej sprzedaży wycieczek, jak również ich sprzedaży skumulowanej, czyli liczonej całościowo od jej początku - mniej więcej od połowy września, a w przypadku biura Itaka jeszcze o prawie miesiąc wcześniejszej. Jest to duży kontrast zwłaszcza w porównaniu z bardzo dynamicznym pod tym względem poprzednim sezonem, w którym o tej porze roczna dynamika wzrostu sprzedaży wynosiła około + 45 procent.

Według analityków, objawów marazmu w zorganizowanej turystyce wyjazdowej można doświadczyć w warunkach przyspieszenia dynamiki wzrostu realnych dochodów gospodarstw domowych, w tym jej głównego składnika, czyli realnych wynagrodzeń. Przy takiej sytuacji popyt na wycieczki powinien wzrastać, tymczasem nadwyżka sprzedaży ponad jej poziomem ubiegłorocznym systematycznie maleje i wynosi obecnie prawdopodobnie jedynie około 6 procent.

W drugiej i trzeciej dekadzie stycznia sprzedaż kluczowych dla branży imprez lotniczych uległa pewnej poprawie, ale później roczna dynamika ich sprzedaży ponownie osłabła i w lutym (miesięczna) znalazła się o ponad 3 procent poniżej poziomu sprzed roku.

Należy jednak kolejny raz zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach w szybkim tempie zanika udział sprzedaży zimy, na rzecz udziału lata. W ten sposób bieżąca sprzedaż staje się stopniowo sprzedażą sezonu letniego, a ten od września sprzedaje się znacznie słabiej niż zima. W rezultacie obecne osłabienie sprzedaży nie wynika z generalnie słabnącej koniunktury w turystyce wyjazdowej, ale w dużej mierze jest czysto technicznym skutkiem zmian w proporcjach dobrej sprzedaży zimy i słabszej lata.

Ta ostatnia pozostaje zaś pod wpływem panujących nadal nienaturalnie niskich wskaźników nastrojów konsumenckich (grudzień-luty), które zupełnie przestały już korelować z nadal wysokim tempem poprawy dochodów gospodarstw domowych. Duże znaczenie może mieć odsuwanie momentu zakupu wycieczek w czasie, które jest najprawdopodobniej konsekwencją sporej nadpodaży i nienaturalnie niskich cen wycieczek w przededniu i podczas ostatnich letnich wakacji. Możliwe też, że współgrać z takim nastawieniem może zjawisko dekonsumpcji asekuracyjnej, które zwykle w największym stopniu dotyczy stosunkowo dużych wydatków nie będących towarami lub usługami pierwszej potrzeby.

Polska mimo wszystko i tak najlepsza w regionie

Okazuje się jednak, że sytuacja pod względem sprzedaży nie przedstawia się w naszej branży aż tak źle, zwłaszcza w porównaniu z naszymi sąsiadami z zachodu, północy i północnego wschodu. Na koniec roku dynamikę wzrostu liczby rezerwacji w Niemczech można przyjąć (na podstawie danych z systemów rezerwacyjnych zwłaszcza Amadeus Leisure IT) na około + 4 procent.

Z kolei na podstawie danych z raportów TUI Group i Thomasa Cooka (wprawdzie dość enigmatycznych) można oszacować, że na koniec grudnia na rynkach krajów skandynawskich mieliśmy do czynienia z rocznym spadkiem liczby rezerwacji w okolicach 5 procent lub nawet nieco większym.

Z niedawnego raportu operującego w krajach nadbałtyckich litewskiego organizatora Novaturas wynika natomiast, że roczny wzrost liczby rezerwacji wyniósł u niego na koniec grudnia + 5 procent, co może być dość reprezentatywne dla tamtejszego rynku jako całości, gdyż posiada on w nim około 45 procent udziału.

Na tym tle obecnie szacowana dynamika rocznego wzrostu liczby rezerwacji na koniec grudnia w naszej branży w granicach 17 procent wydaje się korzystna, o ile nie bardzo dobra (przed blisko 2 miesiącami szacowaliśmy ją na 18 procent, ale w obliczu dość wyraźnej tendencji wzrostu skali wycofywania się klientów ze wcześniej zawartych umów oraz innych informacji postanowiliśmy obniżyć szacunki o jeden punkt procentowy).

Odnośnie dynamiki wzrostu liczby rezerwacji według stanu na koniec stycznia tego roku, to nie ma konkretniejszych danych dotyczących Skandynawii (ale pozostaje ona ujemna) oraz krajów nadbałtyckich (prawdopodobnie nadal pozostaje w granicach + 5 procent). W Niemczech dynamika spadła do przedziału pomiędzy 0 oraz +1 procent, zaś w naszej branży szacujemy, że wyniosła blisko 12 procent, a zatem nadal wypada znacznie korzystniej niż na rynkach sąsiednich.

Istotne kwestie z zakresu cen turystycznych imprez

Zestawienie obejmuje osiemnaste w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2019 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (05.08-11.08 2019), zebranych w dniu 7 marca 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 28 lutego 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 8 marca 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 52 złote, (w tygodniach poprzednich ceny spadły o 13 złotych i wzrosły o 34, 22, 68, wcześniej spadły o 7 złotych i wzrosły o 48, 14, 3 i 7 złotych, a jeszcze wcześniej spadły o 9 i 2 złote i wrosły o 27). W minionym tygodniu największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce w Turcji Egejskiej i na Tureckiej Riwierze - o 124 i 119 złotych oraz na greckiej wyspie Korfu - o 117 złotych, na której przed tygodniem ceny dość istotnie spadły (o 43 złote). Największe zniżki odnotowano na Fuerteventurze - o średnio27 złotych oraz w Hurghadzie i na Synaju - o średnio 9 i 8 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek rosły o 14 i spadły o 4 złote.

Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Wykres obejmuje przebieg zmian cen na pięciu najważniejszych kierunkach w polskiej letniej zorganizowanej lotniczej turystyce wyjazdowej.

Ceny wycieczek uwzględniają już marcowe korekty cen w górę na niemal wszystkich kierunkach, czego rezultatem jest ich dość zdecydowany wzrost. Generalnie rzecz biorąc obecne marcowe zwyżki były bardzo zbliżone do ubiegłorocznych (39 wobec 44 złotych) i nieco mniejsze niż w sezonie 2017 (54 złote). Ogólne tempo wzrostu średnich cen w ostatnim czasie istotnie przyspieszyło i w ostatnich 5 tygodniach wyniosło 163 złote, czyli w granicach 5 procent.

Wyraźniej widoczne staje się to we wcześniejszych terminach wylotów (np. w czerwcu i w maju), a zdecydowanie wyraźniej w przypadku wycieczek sprzedawanych w okresie tzw. last minute, które już od dobrych paru tygodni mocno przewyższają ceny ubiegłoroczne.

W minionym tygodniu najmocniej w stosunku do średniej zmiany cen (czyli +52 złotych) wzrosły ceny na kierunkach tureckich (+ 122 złote), a w mniejszym stopniu w Grecji (+75 złotych ) i w Bułgarii (+59 złotych). Dość wyraźnie z tyłu pozostały natomiast wzrosty cen na kierunkach kanaryjskich i egipskich - odpowiednio o 37 i 6 złotych.

Pomimo niższej ostatnio dynamiki zmian cen Egiptu kształtują się na relatywnie wysokich poziomach i nadal są wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem było z reguły odwrotnie. Do fundamentalnych przyczyn relatywnie drogiego Egiptu należą systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, jak też umacniający się kurs miejscowej waluty. Na te czynniki nakładają się ograniczenia w podaży spowodowane małymi możliwościami ustanawiania nowych połączeń lotniczych (dalekie połączenia mniej preferowane przez linie czarterowe), co jednakże może się nieco zmienić w przypadku redukcji programów na kierunkach zachodnioeuropejskich.

Ceny wycieczek do Bułgarii nadal pozostają pod wpływem nisko wycenianej ofert TUI Poland oraz Exim Tours też choć w ostatnim czasie ceny Bułgarii u pierwszego organizatora przesuwają się systematycznie w górę.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 53 złote (poprzednio ceny były wyższe o 25, 65 i 30 oraz niższe o 13, 31 złotych, a w tygodniach wcześniejszych wyższe o 10 złotych, niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano niewielki spadek cen w ujęciu rocznym o 10 złotych.

Podobnie jak w drugiej połowie minionego sezonu letniego również w okresie obecnych first minute czynniki o charakterze kosztotwórczym działają w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek i wpływ ten w ostatnich 5 tygodniach znów wzrósł na znaczeniu. Cena paliwa lotniczego (przyjmowana do kalkulacji obecnie, ale ponoszona według cen bieżących z okresu przed wylotem z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) była w minionym tygodniu o 6,0 procent wyższa niż przed rokiem i wyniosła 2,66 wobec 2,51 zł/litr.

W jeszcze większym stopniu o zwyżce kosztów decyduje kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych pozostawał słabszy o blisko 6 procent. W rezultacie łączny wpływ obu tych czynników działał w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek i to w stopniu wyższym niż w wielu wcześniejszych zestawieniach z tego sezonu. Wpływ ten wyniósł około 120/130 złotych (poprzednio 110/120 140/150, 115/125, 95/105, 55/65, 85/95 i 65/75 złotych, trzykrotnie o 60/70 oraz o 90/100, 90/100, 130/140 i 110/120 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017, generalnie mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 287 i 195 złotych. Jest to nadal sytuacja dość znacząco różna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas spadki cen w ujęciu rocznym o 133 złote, a Turcja nieduże wzrosty, które wynosiły średnio 39 złotych.

W wyraźnie stopniu podniosły się ceny wycieczek do Grecji - o 76 złotych i Bułgarii - o 60 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w pierwszym kierunku wzrosły o 3 złote, a na drugim spadły o 55 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 138 złotych, zaś przed tygodniem i dwoma były niższe - o 182 i 63 złote. W minionym sezonie o tej samej porze ceny wycieczek sierpniowych na tym kierunku notowały w ujęciu rocznym wzrost o średnio 60 złotych. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich tygodniach zdecydowanie korzystniejsze dla organizatorów stały się ceny wycieczek na kierunkach kanaryjskich sprzedawanych w ofertach last minute.

Z mniej masowych kierunków znaczące zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano w Tunezji i w Maroku - o 149 i 125 złotych, zupełnie symbolicznie zdrożała Malta - o jeden złoty. Pozostałe kierunki zanotowały spadki cen w ujęciu rocznym, przy czym największe wystąpiły w Albanii i na Cyprze - o 149 i 122 złote, a bardzo umiarkowane na Majorce i w Portugalii - o 72 i 39 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Turcji i Egiptu - o 234 i 154 złote, a w łagodniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Grecji - o złote. Zupełnie nieznacznie podniosły się średnie ceny wycieczek do Bułgarii i Tunezji - w obu przypadkach po 5 złotych, a tradycyjnie dość istotnie spadły ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o 78 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w związku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży (ograniczona dostępność miejsc w samolotach), ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (ostatnio 14,4 procent w skali rocznej) oraz ze znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o około 14,3 procent w stosunku do złotego), co przekłada się na roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o blisko 31 procent.

W porównaniach cen ofertowych wśród dużych i średnich organizatorów jedyną zniżkę średniej ceny w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazała oferta biura Rainbow, która była tańsza o około 100 złotych, z tym że zniżka cen w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 55 złotych. Jest to zatem sytuacja, która może świadczyć o tendencji do uzupełnienia oferty tego biura przez hotele z nieco niższej półki. Stosunkowo niewiele zdrożały oferty biur Grecos Holiday - o średnio około 15 złotych oraz TUI Poland - o średnio około 25 złotych, z tym że w grupie hoteli, które były w sprzedaży również w poprzednim sezonie wystąpiła zniżka o około 5 złotych. Była to wiec nadal kierunkowo odwrotna sytuacje niż w przypadku wymienionego wcześniej biura Rainbow. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 45 złotych do 380 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera objęło po raz pierwszy w tym sezonie biuro Rainbow z liczbą 29 ofert (poprzednio 25, przed rokiem 15, a przed dwoma 18 takich ofert), przesuwając na drugą pozycję biuro TUI Poland z liczbą 25 ofert (poprzednio 32, przed rokiem 19, a przed dwoma 13 takich ofert). Na podium znalazło się jeszcze biuro Coral Travel Wezyr z liczbą 21 ofert (poprzednio 20, przed rokiem 21, a przed dwoma 19 ofert). Przewagę w zakresie hoteli 3* ma oferta biura Rainbow, w hotelach 4* oferta biura TUI Poland, a w zakresie hoteli 5* oferta biura Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr - 7 ofert, na kierunkach greckich biura Rainbow i Grecos Holiday - 12 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 8 ofert oraz Rainbow i Itaka - 7 i 5 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 2 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours - 6 ofert oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr - po 2 oferty, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland - 3 i również Coral Travel Wezyr - po 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro Rainbow wzmocniło swoja pozycję w Grecji, Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, TUI Poland w Turcji i w Tunezji, Coral Travel Wezyr w Turcji, w Tunezji kontynentalnej i w Bułgarii, a Exim Tours w Tunezji i w Egipcie.

Instytut Traveldata przedstawia również tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak zaznaczaliśmy w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków i kategorii hoteli jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami i kategoriami hoteli w pozostałych biurach.

W pierwszym okresie sezonu lato 2018 na czele tabel dotyczących cen wyjazdów w szczycie sezonu wakacyjnego często przodowały wiodące biura podróży na polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, a mianowicie Itaka oraz Grecos Holiday, a nieco później dołączyły do nich Rainbow i Coral Travel Wezyr. Biuro TUI Poland było widoczne na czołowych pozycjach zestawień w pierwszej fazie first minute, natomiast w okresach późniejszych często przesuwało się poza pierwszą siódemkę.

Osiemnaste zestawienie sezonu lato 2019 po raz pierwszy otworzyło biuro Grecos Holiday, do czego przyczyniła się wyraźnie mniejsza marcowa korekta cen w górę w tym biurze niż u konkurentów (z wyjątkiem biura Rainbow). Skład pierwszej piątki pozostał taki sam, a niewielkie zmiany w kolejności wynikają z różnic w skali podnoszenia cen. Istotnym przesunięciem jest kolejny awans biura Rainbow (tym razem o dwie pozycje), ale też znacząca poprawa odchylenia od przekrojowej średniej będąca skutkiem bardzo niewielkiej średniej zwyżki cen ofertowych (o około 10 złotych) wobec średniego wzrostu takich cen w branży o 52 złote.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której tak jak w wielu późniejszych zestawieniach z ubiegłego sezonu czołowe pozycje zajmowały biura Grecos Holiday, Itaka i Coral Travel Wezyr. Najistotniej obok biura Coral Travel Wezyr (z pozycji 5 na 2) poprawiły swoje pozycje biura Rainbow - z 12 (poza obrębem zestawienia) na pozycję 3 obecnie oraz TUI Poland z 7 na pozycję 4 obecnie.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Traveldata turystyka agent turystyczny sprzedaż sezon
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję