TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Problem ze ściekami Hotelu Arłamów

Hotel Arłamów nie nadążał z oczyszczaniem ścieków i odprowadzał je do potoku Turnica, znajdującego się na terenie ścisłego rezerwatu. Jako pierwszy poinformował o tym lokalny portal Życie Podkarpackie.


Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" potwierdziło, że parametry odprowadzania ścieków z hotelu, nie odpowiadają tym, określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki próbek z wody z potoku będą znane w ciągu kilku dni. Hotel zapewnił alternatywny odbiór ścieków.

W dniu 10.05.2022 r. przeprowadzono na terenie Hotelu Arłamów S.A, Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, przegląd pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu. W trakcie przeglądu ustalono m.in. niezgodność zapisów ww. pozwolenia wodnoprawnego ze stanem rzeczywistym w zakresie schematu oczyszczania ścieków bytowych wprowadzanych do potoku bez nazwy, jak również przeprowadzono wizję w terenie wylotu odprowadzanych ścieków. W obrębie ww. wylotu nie zlokalizowano innych źródeł zanieczyszczenia. W chwili obecnej w przemyskim Zarządzie Zlewni procedowanie jest postępowanie w zakresie zmiany pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z obawą, że podczas dużego obłożenia hotelu klientami oczyszczalnia może nie funkcjonować prawidłowo, pracownicy Zarządu Zlewni w Przemyślu i Nadzoru Wodnego przeprowadzili w niedzielę 14.08.2022 wizję terenową. Potwierdzono odprowadzanie ścieków, których parametry najprawdopodobniej nie odpowiadają określonym w pozwoleniu wodno prawnym. Aby to jednoznacznie stwierdzić na miejsce został wezwany WIOŚ i pobrał próbki wody z potoku powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni. Wyniki będą znane w ciągu najbliższych kilku dni. Równocześnie o sytuacji powiadomiono WCZK. Administrator hotelu został zobligowany do natychmiastowego odcięcia wylotu i zapewnienia alternatywnego odbioru ścieków np. przy użyciu wozów asenizacyjnych. Dodatkowo koryto cieku wodnego ma zostać oczyszczone z pozostałości osadów.

W dniu 15 sierpnia, celem potwierdzenia realizacji w/w wskazań, pracownicy PGW WP wspólnie z WIOŚ dokonali ponownej wizji terenowej. Odpływ został ograniczony, a ścieki z oczyszczalni odbierane są wozem asenizacyjnym i na bieżąco wywożone do innej oczyszczalni. Ponadto administracja hotelu wynajęła cysternę, którą dowodzi czystą wodę. Wodą tą płukany jest odpływ z oczyszczalni.

Ma to ma celu realizację nałożonego w dniu wczorajszym obowiązku oczyszczenia koryta z pozostałych osadów ściekowych. Niezwłocznie zostaną podjęte kolejne niezbędne czynności formalno prawne.
- można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W tej sprawie szokuje wiele rzeczy. Jedna to sam fakt zanieczyszczania środowiska przez hotel, który chce być postrzegany jako miejsce relaksu w zgodzie z naturą. Urlop w Arłamowie jest kwintesencją relaksu w stylu eko. Czyste powietrze, krystaliczna woda, strefa wolna od hałasu, świetnie skomponowane menu SPA i seanse w strefie Wellness, zapierające dech widoki - dbamy o środowisko sprzyjające odprężeniu. - można przeczytać na stronie obiektu. Drugą z szokujących rzeczy jest to, że Wody Polskie wiedziały o tym przynajmniej od maja i dopóki nie ukazała się publikacja w mediach to nikt z tym nic nie robił.

Poniżej komunikat wydany przez Hotel Arłamów.

W minionym tygodniu, na łamach "Życia Podkarpackiego" ukazał się artykuł dotyczący zawiadomienia, które do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (RZGW) i Wód Polskich w Przemyślu złożyli Ekolodzy z Inicjatywy Dzikie Karpaty. Dotyczyło ono ich obaw o jakość wody wylewającej się do potoku z oczyszczalni wód bytowych Hotelu Arłamów. Ekolodzy przyznali, że nie mają możliwości przeprowadzenia badań. Poprosili zatem RZGW i Wody Polskie o kontrolę. We wspomnianym artykule znalazły się też komentarze Hotelu Arłamów oraz RZGW.

W nawiązaniu do powyższego oświadczamy, że w pełni rozumiemy zaniepokojenie Ekologów. Wrażliwość na sygnały mogące świadczyć o nieprawidłowościach w zakresie dbania o środowisko jest w naszej ocenie świadectwem odpowiedzialności i taką postawę szanujemy.

Doceniamy też fakt, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Wody Polskie w Przemyślu i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu szybko podjęły działania mające na celu sprawdzenie sytuacji. W dniu 14.08.2022 przeprowadzono wizję terenową i zostały pobrane próbki do analizy przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Centralne Laboratorium Badawcze w Rzeszowie. Hotelowi Arłamów przedstawiono zalecenia, które Hotel natychmiast zaczął wdrażać. Następnie 15.08.2022 dokonano ponownej wizji terenowej i wypracowano wspólnie z Hotelem Arłamów listę nowych wskazań, do których realizacji zobowiązał się Hotel.

Pragniemy podkreślić, że wciąż nie znane są wyniki badań pobranych próbek - a wszystkie działania zostały podjęte w celach prewencyjnych, jako wyraz odpowiedzialności proekologicznej. WIOŚ zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni poznamy wyniki badań. Wtedy też opublikujemy informację na ten temat na stronie hotelu, aby każdy mógł monitorować dalszy przebieg wydarzeń.

Jednoczenie informujemy, że nasza oczyszczalnia od początku była poddawana stałym, rutynowym kontrolom organów nadzorczych. Ale to nie wszystko. Dodatkowo, Hotel Arłamów z własnej inicjatywy, od lat regularnie (co kwartał) kontroluje jakość oczyszczonych cieczy w niezależnym, certyfikowanym ośrodku badawczym.

Przeprowadzane wcześniej audyty - zarówno te prywatne jak i nadzorcze - wykazywały prawidłowe wyniki procesu oczyszczania. Wyjątek stanowią tu parametry próbek pobranych podczas kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w marcu b.r. Następna kontrola przeprowadzona została przez Wody Polskie w maju b.r. Po jej zakończeniu dostaliśmy listę zaleceń, które zostały zrealizowane. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji ostatniego zalecenia ("budowa nowej oczyszczalni"). Wymaga ono uzyskania niezbędnych pozwoleń, o które wystąpiliśmy, a które obecnie są procedowane w RDOŚ. Jak tylko zostaną one wydane, dokończymy realizację również i tego zalecenia.

Szanowni Państwo, Hotel Arłamów zmienia się i rozwija, a jednym z filarów tego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie procesów proekologicznych. Sporadycznie zdarza się, że sprawy techniczne (awarie) zakłócają ustalone procedury, ale każdy odnotowany incydent jest usuwany, a jego skutki neutralizowane. Od samego początku wypełniamy wszystkie zalecenia organów nadzorczych i dalej deklarujemy pełną gotowość do współpracy z RZGW, Wodami Polskimi i WIOŚ oraz determinację w realizacji ich wskazań.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że idea bycia hotelem blisko natury wymaga nie tylko nakładów finansowych i czasowych, ale przede wszystkim transparentności i odpowiedzialności.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w taki właśnie sposób tę ideę realizować.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
hotel arłamów ścieki wody polskie życie podkarpackie


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję