Jakie dokumenty musi mieć dziecko podczas zagranicznej podróży?

Rodzice, którzy na zagraniczne wakacje wybierają się z dziećmi, muszą pamiętać także o wyrobieniu im odpowiednich dokumentów podróży.


Dzieci mogą przekroczyć granicę na podstawie indywidualnego paszportu, wpisu do paszportu jednego z rodziców lub tymczasowego dowodu osobistego, ale tylko w przypadku podróży do jednego z krajów Unii Europejskiej.

Wszystkie formalności związane z wyrobieniem paszportu dla dziecka rodzice muszą załatwiać w wydziałach paszportowych urzędów wojewódzkich, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba małoletnia otrzyma dokument, tylko pod warunkiem uzyskania zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Wyjątkiem jest orzeczenie sądu rodzinnego, które pozbawia praw rodzicielskich jednego z nich. Orzeczenie takie może zostać wydane także w przypadku braku zgody obojga rodziców, jednak muszą to być uzasadnione okoliczności. Sąd może wydać taką zgodę np. gdy matka dziecka nie ma kontaktu z byłym mężem. Orzeczenie musi zostać okazane w wydziale paszportowym przy załatwianiu formalności paszportowych.

Dziecko można także wpisać do paszportu jednego z rodziców. Formalności są takie same jak przy wyrabianiu paszportu. W tej sytuacji również potrzebna jest zgoda obojga rodziców. Jednak należy pamiętać, że wpis do paszportu w rubryce Dzieci dokonują wyłącznie urzędnicy wydziałów paszportowych. Samodzielne wpisy nie stanowią podstawy do przekroczenia granicy z dzieckiem.

Osoba małoletnia nie może przekroczyć granicy na podstawie wpisu w starym dowodzie osobistym swojego rodzica.

Należy pamiętać, że uczestnicy wycieczki muszą posiadać legitymacje szkolne ze zdjęciem, a opiekun musi legitymować się paszportem lub dowodem osobistym. Opiekun musi także posiadać dokument poświadczający, że jest osobą odpowiedzialną za grupę.

Dziecku do lat 13 można także wyrobić tymczasowy dowód osobisty. Jednak ten dokument będzie umożliwiał jedynie wyjazd do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymczasowy dowód osobisty wydaje urząd gminy na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Dokument wydawany jest za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dowód osobisty dla osoby do 18 roku życia ważny jest 5 lat od daty jego wydania.

Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały, dowód wydaje organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.

W celu otrzymania dowodu należy osobiście złożyć wniosek o jego wydanie. Osoba, która ukończyła 13 lat, składa wniosek w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która jeszcze nie ukończyła 13 roku życia. Dokument może być wydany tylko w obecności obojga rodziców. Czas oczekiwania na dokument to 2-3 tygodnie. Koszt 30 złotych.

Należy pamiętać, że dzieci nie mogą same lub z osobą trzecią podróżować za granicę, legitymując się paszportami opiekunów z wpisanymi swoimi danymi.

Jeżeli dziecko chce wyjechać na zagraniczne wakacje pod opieką osoby trzeciej, która nie jest prawnym opiekunem, np. babci, potrzebny jest dodatkowy dokument. Oprócz paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego, wymagana jest również zgoda w formie aktu notarialnego obojga rodziców, którą opiekun musi przedstawić podczas przekraczania granicy. Zaświadczenie można załatwić u każdego notariusza w obecności obojga rodziców.

Dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach, np. jako uczestnicy zagranicznej kolonii lub obozu, przekraczają granicę na podstawie paszportów, a w krajach Unii Europejskiej na podstawie dowodów osobistych. Wyjątkiem są Słowacja, Czechy i Niemcy, które stosują szczególne regulacje w tej kwestii. Na Słowację i do Czech zorganizowane grupy uczniów mogą wyjechać w ramach małego ruchu granicznego na podstawie imiennych list, które muszą zawierać dane personalne i zdjęcie dziecka oraz potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy w jednej z gmin w pasie małego ruchu granicznego. Taką listę musi poświadczyć urzędnik w gminie leżącej w pasie małego ruchu granicznego.

Natomiast Federalna Straż Graniczna honoruje listy uczniów wystawione dla grup od 5 do 50 osób, które zawierają dane osobowe wraz z przynależnością państwową dzieci oraz dane kierownika grupy. Na liście musi być jednoznacznie stwierdzone, że uczniowie mieszkają w Polsce i mają prawo powrotu do kraju. Musi być też imiennie wskazany opiekun grupy wraz z podaniem dokumentu, którym się legitymuje. Lista osób powinna być zaopatrzona w pieczęć organizatora wyjazdu oraz mieć wskazany okres ważności.

Paszporty wydaje oraz dokonuje w nich zmian wojewoda właściwy miejscowo ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport, a za granicą - konsul RP. Aby otrzymać paszport należy dostarczyć:
- wniosek o wydanie paszportu. Należy pamiętać, że dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona,
- pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku,
- jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica,
- 2 fotografie,
- jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci, muszą dostarczyć także: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
Własnoręczność podpisu rodziców, dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku powinna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.

Za wydanie paszportu, uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę osobom małoletnim, które w dniu złożenia podania nie mają ukończonych 16 lat, należy zapłacić 30 zł.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

1
  • Lista +legitymacje uczniowskie 

   [2006-06-05 15:19 83.27.214.*]

   To prosze mi wytłumaczyc, dlaczego autobusy z dziecmi w Dzień Dziecka byly wycofywane z granicy, bo była tylko lista i legitymacje dzieci? I komentarz pod koniec: nie ma przepisów stwierdzających, że dzieci moga przekraczac granice na listę i legitymacje szkolą. Musza miec albo tymczasowy dowód albo paszport   odpowiedz »

   • Lista +legitymacje uczniowskie 

    [2006-07-14 18:39 83.29.58.*]

    bo tak i już.   odpowiedz »

   • Lista +legitymacje uczniowskie 

    [2006-08-02 09:37 212.2.99.*]

    Trzeba po prostu poczytać odpowiednie ustawy. Dokumentamu uprawniającymi do przekroczenia granicy są odpowiednio: dowód osobisty i pasztort (nie ma czegoś takiego jak tymczasowy dowód sobisty). Koniec kropka. Wg Gazety Prawnej Federalna Straż Graniczna hororuje listy uczestników od 5 do 50 osób, roumiem, że jak grupa będzie liczyć 51 dzieci to lista nie będzie honorowana. TEGO BY NAWET MROŻEK NIE WYMIŚLIŁ. Dobrze by było aby Gazeta Prawna znała prawo ... ale w kraju dominantów drobiowych wysztko jest możliwe.   odpowiedz »

    • Lista +legitymacje uczniowskie 

     [2008-08-28 23:18 79.185.45.*]

     Nie wiem, kto to pisał ale jest cos takiego jak tymczasowy dowód osobisty, cytuje:
     "Dziecku do lat 13 można także wyrobić tymczasowy dowód osobisty. Jednak ten dokument będzie umożliwiał jedynie wyjazd do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tymczasowy dowód osobisty wydaje urząd gminy na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Dokument wydawany jest za zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dowód osobisty dla osoby do 18 roku życia ważny jest 5 lat od daty jego wydania.

     Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka wydaje właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały organ gminy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W razie braku miejsca zameldowania na pobyt stały, dowód wydaje organ gminy ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby."   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2006-09-09 21:52 83.10.185.*]

   a może mi ktoś powiedzieć co mam zrobic jak chce wyrobić paszport dziecku zeby wyjechać do męża który jest zagranica (obeccnie nie ma go w kraju) to czy bez jego zgody zostanie wyrobiony paszport????   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-04-23 17:41 83.29.64.*]

    lepszy jest paszport   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-05-15 17:40 83.21.153.*]

     moja wnuczka jest 10 lat w niemczech.co pare lat corka odnawiala pobyt w niemczech .teraz pmoje pytanie.:czy do zgody na wyrobienie nowego paszportu polskiego powinna byc zgoda ojca wnuczki a bylego meza mojej corki.problem w tym ze od 10 lat nie wiem gdzie jest ojciec mojej wnuczki..zz powazaniem alina   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-05-25 13:05 83.29.17.*]

    Jakie formalności muszę załatwić abym mogła wyjechać za granicę np. do niemiec z miesięcznym dzieckiem   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-05-26 22:12 83.19.98.*]

     prosze napisac jakie dokumenty trzeba zlozyc aby wyrobic 5 letniemu dziecku dowod tymczasowy i czy mozna wyjechac na ten dowod do grecji asia   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2007-11-28 23:02 213.202.159.*]

      tak można wyjechać do grecji na tymczasowy dowód osobisty dla dziecka jest on ważny 5 lat.aby go otrzymac musisz mieć akt urodzenia i stawić sie osobiście z mężem w urzędie aby wyrazić zgode na taki dokument   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-01-07 17:30 83.21.18.*]

      3 i 4 latek jakie dokumenty sa wymagane do przekroczenia granicy niemieckiej   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2008-09-14 09:11 89.77.138.*]

       ojciec mojej corki nie zyje od paru lat czy akt zgonu wystarczy zebym wyrobila jej paszport   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2008-10-18 09:15 83.18.140.*]

       chce zabrać dzieci do Niemiec 3 i 4 latka jakie dokumenty będą mi potrzebne na złożenie dowodów tymczasowych żeby przekroczyć granice proszę o kontakt na pocztę agusia1958-22@o2.pl z góry bardzo dziękuję:)   odpowiedz »

       • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

        [2009-02-02 14:00 93.159.128.*]

        chce wyjechac z corka 4 letnia do niemiec jakie musze dokumenty miec czy musze wyrobic paszport dziecku czy dowod osobisty???   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2009-03-11 10:28 77.89.67.*]

       Jakie dokumenty będą potrzebne dla dziecka 20 miesięcznego bysmy mogli jechać do Niemiec . agnieszkasloneczko@interia.pl   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-06-30 23:48 87.122.233.*]

     czy mozna wpisac dziecko do paszportu jednego z rodzica i jaki czas trwa zalatwienie tej sprawy   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2007-07-06 19:13 83.28.10.*]

      czy nadal mozna wpisywac do paszportu   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2008-02-16 09:42 90.156.5.*]

       Chcę wyjechać z dzieckiem 2 letnim na wakację, jeszcze nie wiem czy będzie to kraj UE czy nie.Czy mając paszport dziecka mogę jeździć z nim po krajach UE i tych nie należących do UE, czy muszę dodatkowo wyrobić dziecku dowód???   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-08-17 01:48 86.0.161.*]

      ile czasu lacznie zajmuje wyrobienie pasz portu dla dziecka i jaki jest koszt   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2009-05-08 13:39 83.23.79.*]

       koszt 30zł,czeka się na niego ok.miesiąca,mojej córki przyszedł po3 tygodniach.   odpowiedz »

       • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

        [2009-06-03 18:15 78.48.108.*]

        mam takie pytanie czy jezeli jestem rozwiedziona z moim mezem to moge sama zlozyc wniosek o tymczasowy dowod osobisty dla mojego dziecka?? moj byly maz nie ma ograniczonych praw rodzicielskich wiec nieweim czy musi byc obecny przy tym.   odpowiedz »

        • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

         [2009-07-13 10:05 83.12.56.*]

         corka ma 14 miesiecy chemy wyjechac na urlop za granice.nie wiem czy mam jej wyrobic paszport czy dowod osobisty?
         dzieki za odpowiedz.   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2010-04-10 20:46 83.12.119.*]

        odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-11-22 23:29 213.158.196.*]

     jakie muszę załatwić formalności aby na święta wyjechać na litwę z miesięcznym dzieckiem?   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-01-03 16:37 213.158.196.*]

      jaki dokument musi miec miesięczne dziecko do podrozy na litwe w 2008roku?   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-08-04 10:12 83.31.229.*]

      Witam Serdecznie
      Mam prośbę planujemy wyjazd dzieci w wieku 12 i 13 lat do Wielkiej Brytanii. Prosze o informację, czy muszę wyrobić paszport, czy może być dowód osobisty. Będę wdzięczna za informację
      Z poważaniem
      Beata Tyszka   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-03-07 21:08 80.54.54.*]

     chciałabym wyjechać z synkiem 5miesiecznym do brata do Bristolu czy jest możliwosc wyrobienia mu dowodu osobistego.Byłam w urzedzie stanu cywilnego i ta pani co sie zajmuje dowodami powiedziała mi ze musi miec 6miesiecy on bedzie mial 6miesiecy ponad jak bedziemy wyjezdzac.   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-08-01 12:02 83.20.253.*]

     chcę wyjechać z dziecmi do niemiec jakie dokumęty musze mieć i jak to długo trwa?   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2009-08-04 15:28 79.185.238.*]

      witam,
      czy mogę wyjechać z 6-letnią córką do Niemiec- Bawarii na akcie urodzenie czy trzeba dowód i paszport? czekam na odp.   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2011-07-31 15:04 188.147.164.*]

       witam
       Jakie dokumenty sa potrzebne abym mogła wyjechac w celu turystycznym-/odwiedzić znajomych / z nastoletnią córką.Jestem samotną matką -ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie.
       Proszę o pilną odpowiedź   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-12-09 12:40 81.100.104.*]

    chce wyjechac z dzieckiem do meza za granice dziecko niema paszportu czy moze miec dowod tymczasowy i czy musi byc zgoda jednego z rodzicow   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-01-11 19:52 89.76.236.*]

    mąż musi się udać do polskiej ambasady w kraju w którym jest musi wziąść druk na wyrażenie zgody zapłacić ok 30 euro i po podbiciu tego druku przez konsula wysłać go listem poleconym   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-06-09 14:04 92.43.64.*]

    Ja nie moglam dziecku wyrobic paszportu bez meza. Musial byc na miejscu i takze sie podpisac. Wyrobilam mojej corce tymczasowy dowod, a pozniej gdy maz byl na miejscu wyrobilismy jej paszport.
    Pozdrawiam   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2011-01-23 01:38 2.125.145.*]

     mam pytanie siostra mieszka w polsce ja w uk chce ja zaprosic do siebie ale ona samotnie wychowoje corke czterolatke ojciec dziecka nie wiadomo gdzie jest czy mozna dziecku wrobic chociaz dowod tymczasowy gdzie sie zwrucic z tym problemem obie sa bezdomne na wynajetej stancji bez meldunku z powazaniem i z gory dziekuje marzena   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-06-11 17:37 83.5.58.*]

    prosze mnie poinformowac czy 10-letnie dziecko może ptrzymac tymczasowy dowód osobisty i czy potrzebna jest zgoda obu rodziców?   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-06-22 15:11 78.149.121.*]

     mam 15 lat i tez wyrabialam tymczasowy dowod osobisty. babka w urzedzie powiedziala ze potrzebny jest podpis tylko jednego z rodzicow i ten dowod moza wyrobic chyba nawet dziecku ktore okonczylo 3 m-ce. tak wiec mysle ze nie bedzie problemu. przy wyrabianiu tego dokumentu dziecko (jezeli potrafi musi sie podpisac). powodzenia
     ASIA   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-07-05 10:11 87.79.98.*]

     muj byly maz niechce podpisac papierow do paszportu
     ani niechce sie wstawic ciagle klamie ze pszyjedzie i niema go nigdy
     a juz o dowodach nie wspomne prosze o pomoc
     zgury dziekuje   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-09-26 13:27 83.24.113.*]

     W tym roku planuje wyjazd zagraniczny do Austrii , chcialabym zabrac swoja 12-letnia corke ze soba, chcialabym sie dowiedziec gdzie mam sie udac ?, do jakiego urzedu sie zglosic?. Mieszkam na Woli. Prosze o informacje na ten temat. Dziekuje Zmuda   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2009-07-11 17:20 88.65.90.*]

     moj 16-letni siostrzeniec chcialby przyjechac do nas w odwiedziny z Polski do Niemiec. Jakie dokumenty musi miec ze soba paszport czy wystarczy tymczasowy dowod osobisty? i czy moze sam odbyc podroz?   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2011-04-05 19:43 91.142.206.*]

        odpowiedz »

   • wyjazd dziecka za granicę z babcią 

    [2009-03-16 17:08 79.163.97.*]

    czy potrzebna jest zgoda rodziców lub jakiś inny dokument dziecko 11 lat   odpowiedz »

    • wyjazd dziecka za granicę z babcią 

     [2011-06-15 13:42 83.8.68.*]

     czy potrzebna jest zgoda rodziców i przez kogo potwierdzona gdy wybrałam wczasy w egipcie   odpowiedz »

     • wyjazd dziecka za granicę z babcią 

      [2013-02-12 12:40 178.214.149.*]

      Witam moja mama czyli babcia chce wyjechac na wakacje z moja corka,oboje czyli Ja z mezem zgadzamy sie,ale co mam zrobic czy lepiej dowod czy paszport mam corce wyrobic.prosze o konkretna odpowiedz.Z gory DZIEKUJE mama 5 letniej coreczki   odpowiedz »

     • wyjazd dziecka za granicę z babcią 

      [2013-05-14 15:03 46.186.109.*]

        odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-07-22 10:06 83.28.78.*]

    Czy jak moje dziecko ma 15lat to by wyrobić dowód osobisty muszą się podpisać obojga rodziców czy tylko ja mogę? proszę o odpowiedz.   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2013-07-29 13:20 78.8.209.*]

       odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-04-09 16:18 ]

   Mam pytanie: mam nowy paszport, a moje roczne dziecko (wychowuję je samotnie) dowód tymczasowy. Zamierzam wyjechać do Anglii lub Irlandii. Dziecko ma nazwisko po ojcu, a więc różni się od mojego. Czy przy przekroczaniu granicy (wybieram się w podróż samolotem) nie zrobią mi problemu z tego powodu? Czy konieczny jest paszport? Ojciec zaczyna robić mi trudności z jego wyrobieniem...   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-04-24 10:58 83.22.195.*]

    Wychowuję samotnie dziecko tzn dziecko nie pochodzi ze związku małżeńskiego ale nosi nazwisko ojca chce teraz we wrześniu wyjechać do Szwecji na ślub brata oczywiście z dzieckiem .Problem tylko w tym ,że dziecko 2 latka i 3 miesiące nie posiada ani dowodu osobistego ani paszportu a jego ojciec nie wyraża zgody na jego wyrobienie. Co mam zrobić w takim przyp[adku. Agnieszka   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-06-18 16:17 83.3.181.*]

     mam 15 letnia corke jestem po rozwodze ojciec dziecka ma ograniczone prawa czy musze miec zgode ojca dziecka i jakie dokumenty potezebne na wyjazd do niemiec dla dziecka.a ja ma stary dowod czy mozna przekroczyc granice do niemiecanna ciborska   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-05-02 16:08 80.6.112.*]

    Witam!Mieszkam w anglii i chce pojechac z moim 3-letnim synkiem do Polski na kilka dni, synek ma paszport ale nosi inne nazwisko niz moje tzn. ma ojca nazwisko czy przy przekraczaniu granicy moge miec jakies problemy? czy potrzebuje zezwolenie ojca na wyjazd?   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2009-01-19 23:09 81.231.183.*]

     wyjezdzamy do szweci na 2 tygodnie,co potrzebne moim dzieca dowod czy paszpot , dzeci sa w wieku 8 lat i 2 latka. prosze o pomoc dzikuje i pozdrawiam   odpowiedz »

  • Mam wazne pytanie ! 

   [2007-04-21 16:42 83.29.112.*]

   Mam pytanie mam skończone 17 lat.. moi rodzice nie mieszkaja razem mama mieszka we Włoszech a ja mieszkam z tata w Krakowie ... nie mam paszportu lecz złożyłam wniosek o dowod tymczasowy ,mama zaprosila mnie na miesiac do siebie na wakacje chcialabym zapytać czy na dowodzie tymczasowym pojade do Włoch jakie inne dokumenty sa mi potrzebne zebym sama mogla tam pojechac?Zgoda taty czy co?Prosze o odpowiedź   odpowiedz »

   • Mam wazne pytanie ! 

    [2008-01-04 20:00 81.190.109.*]

    Jestem po rozwodzie i mam z byłym mężem rowne prawa. Córka skńczyla 17 lat 15 grudnia 2007r., i chciala by polecieć na ferie do Angli do znajomych. Ojciec jej nie wyraza zgody na wylot, bo jest zawistny, a także mają miedzoy sobą konflikt. Ja wyrazam zgode i pełną aprobate. Mieszkamy z mężem byłym oddzielnie. Pytanie - jezeli corka ma juz dowod osobisty wyrobiony, czy moze polecieć za moją zgodą? I czy moze zakazać jej na granicy ojciec, bo tak sie odgrazal, że zrobi jej mase brudu i zrobi wszystko, aby ją zniszczyć? Co moge zrobić jako matka, aby corka mogła przekraczać granice i zeby nie byla w wiecznym stresie, jak to uregulować prawnie?   odpowiedz »

  • dowód tymczasowy?! 

   [2007-06-23 11:17 212.244.115.*]

   simeka mam pytanko mam 16lat i mam dowód osobisty tymczasowy chciałbym jechac do Londynu na wakacje mozna przejechac na takim dowodzie czy poczebne jest jecze cos prosze o odpowiedz pilne! dziekuje:))   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-06-25 20:34 83.168.75.*]

   mam pytanie jezeli czekam na dowod osobisty rocznego dziecka to czy moge przejsc przez granice z kwitkiem ze czekam na odebranie dowodu dziecka i z jego aktem urodzenia?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-12-30 15:28 83.21.102.*]

    nie, bo pokwitowanie w mysl prawa nie jest dowodem tozsamosci   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-01-24 22:40 91.94.61.*]

     czy dzieci do 3 roku zycia na wyjazd do czech potrzeboja paszport czy dowod julka 222   odpowiedz »

   • wyjazd do Nemiec na kilka dni 

    [2008-04-21 22:31 83.8.126.*]

    Wybieramy się z mężem do rodziny do Niemiec na kilka dni, czy 12-letnie dziecko, które czeka na paszport może jechać z nami mając przy sobie akt urodzenia?   odpowiedz »

    • wyjazd do Nemiec na kilka dni 

     [2008-06-06 20:42 88.220.140.*]

     cz moge wyjechac do niemiec na legitymacjeszkolna zdzieckiem lat 12
     le   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-07-28 20:52 86.167.70.*]

    dziecko urodzilo sie w angli czy moge wyrobic paszport w konsulu bo na rok ma tymczasowy termin sie koniczy czy mozna przedłuzyc lub inaczej dziekuje pozdrawiam   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-06-28 12:17 83.28.64.*]

   czy nadal mozna wpisywac dzieci do paszportu bo mi powedzieli ze nie   odpowiedz »

   • Paszport czy wpis????? 

    [2008-05-07 11:26 83.12.124.*]

    witam! jeszcze w ubiegłym roku wyjeżdżałam na wakacje z dzieckiem które miało wpis do mojego paszportu. W tym momencie chcialabym się ubiegać o wiże turystyczną do USA i nie wiem czy wystarczy wpis do mojego paszportu czy może żeby lecieć do USA dziecko musi mieć oddzielny paszport????? dodam że bardzo zależy mi na odpowiedzi na to pytanie, ponieważ były mąż nie zgadza się na wydanie paszportu dla synka a więc mam tylko ten wpis   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-06-11 22:19 89.78.104.*]

   ale bzdury ojciec moich dzieci wyjechal wlasnie do angli i okazalo sie ze dzieci mogly by do niego na urlop ze mna pojechac ale nie mozemy bo on jest tam a my tu i nie mamy zgody zostaje polski konsulat w angli ale biurokracja zanim zalatwi cokolwiek skoncza sie wakacje   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-07-11 14:00 195.117.19.*]

    To tylko zostaje zeby ojciec przyjechał do Polski   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-06-17 18:53 83.20.129.*]

   od 14 lat do irlandi   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-07-06 19:01 91.146.200.*]

   CZesc wam co mam zrobic jesli za 2 chce jechac na mistrzostwa europy do francji a teraz mam 17 lat a moi rodzice sa w separacji...tzn nie mają rozwodu ale mieszkaja ze soba bo on sie nie chce wyprowadzić...Chce miec paszport a moja mama mówi ze mam czekać do 18-tki Co robić rodzice ze sobą nie rozmawiaja bo Ojciec jest Pijakiem...a mama mówi ze niema sił by sie sądzić pomózcie :(((((   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-07-09 12:27 83.14.175.*]

   we wrześniu wyjeżdzamy na urlop do Włoch z trzyletnim dzieckiem.Chcielismy wyrobić dla córki dowód tymczasowy-ale powiedziano nam w urzedzie że czas oczekiwania może wynieść nawet ponad dwa miesiące..!Dlaczego tak długo?Niemożna tego przyśpieszyć?Możemy nie zdążyć przed wyjazdem.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-07-08 11:28 83.24.164.*]

    langa katrzyna   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-09-24 10:35 ]

   czy jesli ojciec dzieci nie ma z nimi kontaktu od urodzenia (wiek 9i11 ) to moge bez problemy wyrobic im dowody tymczasowe lub paszporty zeby je zabrac do angli ile czasu sie czeka i jak to wyglada prosze o pomoc   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-10-03 10:19 83.28.88.*]

    WITAM ja mam pytanie chce wyrobic corce 13 letniej paszport ma moje paniejskie nazwizko ojciec biologiczny jest w kanadzie nie mam jego zgody jak moge jednak wyrobic jej ten paszport chce jechac na wycieczke z klasa maria   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-10-20 14:47 83.13.219.*]

    Wystarczy załozyc sprawe w sadzie rodzinnym,   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-09-14 09:00 89.77.138.*]

     czy na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka w wieku 13 miesiecy i 3 lata potrzebna jest zgoda ojca   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-09-14 09:58 79.185.53.*]

      Ojciec musi byc obecny przy wyrobieniu dowodu, takie przepisy, musi byc tez przy odbiorze dokumentu obecny (oboje muszą byc). Praktyczniejsze jest wyrobienie paszportu dziecku, tez musi byc zgoda ojca, ale odebrac moze juz tylko jeden rodzic.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-12-27 20:29 83.29.77.*]

    mam pytanko ojciec dziecka nie utrzymuje z nami kontaktu z dzieckiem chcemy wyjechac za granice czy lepiej wyrobic paszport czy dowód dziecko ma 12 lat i czy moge miec jakiws problemy   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-03-29 19:01 83.18.255.*]

    lecimy wkrótce do Anglii ja mąż i córka która ma 7 lat czy wystarczy dowóy osobiste   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2008-03-29 19:10 ]

     wkrótce lecimy do Anglii ja mój mąż i 7 letnia córka czy wystarczą dowody osobiste   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-04-21 22:25 81.103.166.*]

      dziecku zaginol paszport w anglii czy moze wjechac do polski na zaswiadczeniu z policji   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-06-26 14:52 87.207.241.*]

    Mam takie pytanie jestem w trakcie rozprawy o całkowite pozbawienie praw rodzicielskich dla ojca.Sprawa sie troche ciągnie przyczyna jest także nie stawianie sie ojca w sądzie.Zamierzam wyjechać za granice wraz z dzieckiem czy moge wyrobic dowód dla dziecka lub paszport??   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-11-19 11:50 83.20.169.*]

   Mam takie pytanie. Czy po likwidacji granic wewnętrznych w UE, która nastąpi 21 grudnia 2007r. dziecko również będzie musiało posiadać ww dokumenty?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2007-11-19 20:34 89.174.224.*]

    witam
    czy na to pytanie ktos juz odpowiedzial
    Czy po likwidacji granic wewnętrznych w UE, która nastąpi 21 grudnia 2007r. dziecko również będzie musiało posiadać ww dokumenty?
    prosze o odpowiedz
    pozdrawiam   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2007-11-22 19:21 83.10.22.*]

     Mam takie pytanie. Czy po likwidacji granic wewnętrznych w UE, która nastąpi 21 grudnia 2007r. dziecko również będzie musiało posiadać ww dokumenty?   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2008-01-19 11:23 89.78.23.*]

      dziecko ma ukonczone 16 lat czy moze wyjachac na wczasy do bulgarii na dowod osobisty,czy wymagany jest paszport /posiada paszport ale w momencie wyjazdu bedzie wazny tylko 3 m-ce /   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobistyvosoba pełnoletnia 

    [2008-01-20 13:45 83.22.47.*]

    Wyjeżdając do Chorwacji w maju 2008r. osoba pełnoletnia (starsza) musi mieć paszport, czy wystarczy nowy dowód osobisty?   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobistyvosoba pełnoletnia 

     [2008-02-29 10:32 83.12.226.*]

     W Chorwacji byłam w 2006 roku (byliśmy już w Unii oni nie) i nie sprawdzano nam nic. Poza tym mozna spokojnie na dowód, bo Chorwaci go uznają. Są bardzo otwarci i ciesza się z turystów.   odpowiedz »

  • Nieletnie dizeci wyrobienie dokumentow na odleglosc 

   [2007-10-29 22:57 195.93.21.*]

   Witam mam trudna sytuacje jestem obecnie w Angli. Chcialbym aby moja zona przyjechala do mnie z dziecmi. Problem polega na tym ze nie moge wrocic do polski gdyrz nie mam urlopu w firmie a dzieci nie maja paszportu ani dowodoe osobisytch. Corka na 5lat a syn 2lata czy moge jakos zalatwic sprawe paszportu lub dowodu nie przyjerzdzajac do Polski ? osobiccie.
   Mariusz Gebski   odpowiedz »

   • Nieletnie dizeci wyrobienie dokumentow na odleglosc 

    [2007-11-04 21:31 ]

    tak istnieje. trzeba w londynie w konsulacie polskim napisac zgode i wyslac do polski, zle troche to trwa.pozdrawiam   odpowiedz »

   • Nieletnie dzieco wyrobienie dokumentow  

    [2009-02-17 10:07 83.25.171.*]

    witam chcemy wyjechac z córka (czteroletnia )do szkocji samolotem , jaki musimy miec dla niej dokument(nie posiada paszportu)   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2007-12-15 18:54 87.205.216.*]

   jezeli chciałabym wyrobic moim córkom dowody osobiste a nie mam kontaktu z ojcem to bedę mogła go wyrobic??   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-02-23 11:00 217.99.108.*]

    czy jest cos takiego jak danie paszportu pod depozyt sądu?   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-05-17 17:20 93.179.234.*]

   mam pytanie .sama wychowuje dwoje dzieci ,ojciec dzieci ma prawa ograniczone przez sad czy musi ojciec tez wyrazic zgode   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-01-13 01:04 89.77.75.*]

   Czy wyrobienie paszportu dziecku,moze sie znajdowac nie w miejscu zameldowania na pobyt staly tylko w miejscu zamieszkiwania czyli moje dziecko jest zamaldowane w Walbrzychu,a zamieszkuje w Gdansku.Sylwia M.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dorosli 

    [2008-04-02 12:58 83.230.22.*]

    latem lece z pyrzowic do bulgari czy musze miecx paszport   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-05-25 21:13 109.243.132.*]

   mam roczne dziecko i wybieramy się do Tunezji.jakie są formalności związane z paszportem dla dziecka,ile trwają i jaki jest ich kosz?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-06-16 19:43 213.238.121.*]

    mam ten sam problem 3-miesięczne niemowlę i mam tylko jej dowód osobisty a chcielibyśmy do Turcji!!   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-05-08 10:34 81.184.87.*]

   Mam takie pytanie : na jakiej podstawie urzad wydaje tymczasowy dowod osobisty dziecku ponizej 13 roku zycia gdyz chcialem wyrobic i poinformowano mnie ze nie mozna i nie ma takiej opcji.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-05-11 14:53 77.253.113.*]

    lepiej dowód   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-02 22:02 89.101.40.*]

   czy dziecko ktore ma 13 lat może lecieć z ciocią na dowód tymczasowy do Irlandi   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-05 16:32 92.14.131.*]

   mam pytanie czy mama moze z batem przyleciec do angli jesli on posiada tylko tymczasowy dowod a ma 15 lat   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-06-25 13:47 213.192.71.*]

    Bat 15-to letni? Kto teraz używa bata? Oczywiście , że z taki batem może lecieć do ANGLII   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-07 09:47 77.195.33.*]

   Czy paszport indywidualny jest wystarczajacym dokumentem dla niepelletniego dziecka w czasie przekraczania granicy w Unii, podrozujacego bez rodzicow, w ramch wycieczki szkolnej?   odpowiedz »

  • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

   [2008-02-02 23:25 83.8.129.*]

   Czy niepełnoletnie dziecko wyjeżdżając do Niemiec musi mieć paszport lub dowód tymczasowy?   odpowiedz »

   • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

    [2008-06-03 18:03 80.52.234.*]

    Czy czternastoletni syn wyjeżdżając na dwudniową wycieczkę szkolną do Niemiec musi mieć paszport lub tymczasowy dowód?
    Renata Półtorak   odpowiedz »

   • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

    [2009-04-15 12:36 83.3.171.*]

    brat chce jechac po szwagra do niemiec a ma 17lat czy musi miec jakis dokument skoro jedzie z osobą pełnoletnią???   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-02-04 12:27 89.78.71.*]

   chc wyjechać z 14 letnią córką do londynu. czy wystarczy zrobić jej dowód osobisty ważny na 5 lat??? proszę o odpowiedź   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-02-25 10:12 89.78.71.*]

    mam 14 lat (w maju 15) i wyjeżdzam z tatą do londynu na wakacje i mam tylko dowód osobisty (tymczasowy) :D   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-10-05 19:03 77.113.215.*]

    chce wyjechac z corka trzi i pol letnia do anglii ojciec jest pozbawiony praw czy moge tak malemu dziecku wyrobic dowod tymczasowy??? prosze o pilna odpowiedz   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-25 13:35 213.192.71.*]

   Przykro mi, że niedouczony prawnik redaguje takie informacje. Może prowadzi jeszcze Kancelarię Notarialną i liczy na naiwnych klientów.
   NIEPRAWDĄ JEST, ŻE DZIECKU JADĄCEMU NP Z DZIADKAMI ZA GRANICĘ POTRZEBNA JEST NOTARIALNA ZGODA RODZICÓW. Rodzice (i to oboje) już wyrazili zgodę w Wydziale Paszportowym wyrabiając paszport dla dziecka. BEZ ICH ZGODY DZIECKO NIE DOSTANIE PASZPORTU.
   Również Straż Graniczna nie ma przepisów o konieczności ŻĄDANIA przedstawiania takiej zgody przez wyjeżdżających.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-06-30 20:10 195.117.116.*]

    no właśnie to samo usłyszałam od celnika na lotnisku, a biuro usiłowało mi wmówić, że jest konieczność   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-07-01 12:14 85.14.85.*]

    Artykuł pochodzi z 2006 roku, jest więc pewnie mocno nieaktualny. Polski wtedy jeszcze nie było w strefie Schengen.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-07-02 12:57 195.117.116.*]

    Na terenie UE dziecku wystarczy paszport, te wiadomości mam od celników,
    oraz z Ambasady Polskiej w Madrycie i Hiszpańskiej w Polsce. Jedynie kto może wymagać upoważnienia od rodziców, że dziecko jest pod opieką osoby trzeciej to niektóre linie lotnicze. Ogólnie w MSZ powiedzieli mi
    że w Polsce przepis nie istnieje....

    I tu ciekawostka, próbowałam dodzwonić się do linii lotniczych LOT, aby się dowiedzieć i nie udało mi się. Graniczy to z cudem. Korzystałam z telefonu komórkowego straciłam 30 zł, bez rezultatu....
    Poświadczenie notarialne kosztuje np. w Łodzi 20 zł od jednego podpisu, czyli obydwoje rodzice to koszt 40zł.   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2013-07-02 09:25 37.31.13.*]

     czy dziecko w wieku 13 lat,posiadające paszport musi mieć dodatkowo jakąś zgodę na wyjazd z ciocią samolotem do Angli. Wojnowski Mieczysław   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-07-05 08:13 217.28.147.*]

    To niech Twój dziadek bez takiego dokumentu spróbuje wjechać z wnukiem np. do Czarnogóry. Życz im powodzenia. Ja byłem i się przekonałem. Nie ma mowy, że go wpuszczą. A nawet jak wiedzie, to przy wyjeżdzie narobią mu takiego dymu, że będzie marzył o wczasach w kraju.
    Doświadczony do niedouczonego.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-05-03 22:14 94.197.143.*]

    tez chce to wiedziec   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-02-29 20:10 ]

   jestem matka wychowojaca samotnie dziecko a ojciec dziecka niechce zgodzic sie na wyrobienie dowodu osobistego ani paszportu czy moge zabrac dziecko bez takich dokumentow zagranice?   odpowiedz »

   • PYTANIE  

    [2008-03-22 10:02 82.139.146.*]

    mam pytanie. mam półtorarocznącórkę, mój mąż jest w irlandii i chciałybyśmy się do niego wybrać. tylko że moja córka nie ma paszportu, czy wystarczy tylko moja zgoda na wydanie paszportu???   odpowiedz »

    • PYTANIE  

     [2008-03-23 16:10 83.28.188.*]

     Nie. Poczytaj wyżej.   odpowiedz »

    • PYTANIE  

     [2008-03-27 19:35 85.112.194.*]

     chyba tak ... mam syna czternastoletniego i musi byc zgoda na wydanie paszportu przez obojga rodziców   odpowiedz »

    • PYTANIE  

     [2009-02-23 12:18 78.131.137.*]

     moze byc ta zgoda   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-17 17:13 188.147.78.*]

   mam pytanie czy osoba która ma 14 lat może wyjechać za granice bez rodziców autokarem..
   czy rodzice muszą coś podpisać aby dziecko mogło wyjechać same autokarem "do niemiec".??   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-21 14:23 90.156.93.*]

   co w razie gdy dziecko ma tylko jednego rodzica, matkę (ojciec nieznany a na prośbę matki wpisane imię ojca) z którą chce wyjechac za granice, jakie dokumenty musi przedstawic matka przy składaniu podania o dowód tymczasowy? Joanna   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-22 13:38 79.163.146.*]

   Moja córka ma 15 misięcy. W tym roku chcemy jechać na słowację i takiemu małemu dziecku też trzeba wyrobic dowód?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-08-06 11:32 79.186.120.*]

    jaki dokument musi miec dziecko jadące do niemiec dziewczynka ma 7 lat   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2013-07-10 19:46 77.89.97.*]

      odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-23 19:35 89.204.137.*]

   a dlaczego nie moga jechac za granice legitymacja szkolna jesli z dzieskiem jest rodzic ja tego prawa nie rozumiem   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-06-25 13:43 213.192.71.*]

    bo każdy obywatel aby wyjechać za granicę musi mieć albo paszport, albo gdy jedzie do UE dowód osobisty(nawet tymczasowy)   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-06-24 14:41 89.76.126.*]

   czy ja osoba pelnoletnia bede mogla pojechac do panstw uni europej, na dowod osobisty-nie beda o demnie rzedali paszportu   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2010-09-07 22:52 77.87.220.*]

    wielokrotnie jezdzilam do niemiec autobusem lub autem,przekraczajac granice okazywalam sie tylko dowodem osobisty   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-03-17 08:07 212.244.249.*]

    mój syn 16 lat jedzie zorganizowana grupą - wycieczka szkolna do Niemiec,
    jaki dokument musi posiadać? dowód tymczasowy cz paszport?   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-07-14 09:12 95.160.34.*]

   Poinformowano mnie w biurze paszportowym że przepisy się zmieniły i nie trzeba jadąc na wakacje wyrabiać dokumentu tylko zdjęcie dziecka jak do paszportu ,akt urodzenia dziecka i dokumenty rodziców= chodzi o wspólny wyjazd . Dziecko ma 2 lata.   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-07-27 13:35 86.22.202.*]

   Ja wybieram sie do Polski z 10 -letnim synem znajomych.Pani z biura obslugi klienta lin lotniczych powiedziala ze potrzebuje listu od rodzicow w ktorym wyraza zgode na przelot ich dziecka pod moja opieka.Ale jest tez druga opcja ,poniewaz bilet dla siebie i syna przyjaciol wykupilam razem ,czyli mamy wspolna rezerwacje .Czyli istnieje mozliwosc ,ze nie zostane poproszona o list bo logocznie rozumujac dziecko nie musi nosic takiego samego nazwiska jak np.matka za ktora moge zostac odebrana na lotnisku.Jednak dla pewnosci taki list wypiszemy i juz jutro okaze sie jak zostaniemy potraktowani.
   Emigrantka   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-11-08 12:17 213.199.192.*]

    klaudisa   odpowiedz »

  • Paszport, czy wpis do paszportu jednego z rodziców 

   [2008-04-17 14:44 194.181.128.*]

   Czy nadal aktualne jest i możliwe dokonnie wpisu przez urzędnika do paszportu rodzica 7 letniego dziecka,gdyż planuje tygodniowy wyjazd do Angli w czasie urlopu po 25 kwietnia.Wurzędzie poinformowano mnie że owe wpisy są już niedokonywane i złorzyłem wniosek o paszport 8 kwietnia i wiem że ciężko będzie odebrać paszport do 25 kwietnia,a najlepszym rozwiązaniem byłoby dokonanie wpisu do pszportu i czy w przypadku nie odebrania paszp.ww.terminie mam szanse uzyskać ów wpis prosze o pomoc POZDRAWIAM   odpowiedz »

   • Paszport, czy wpis do paszportu jednego z rodziców 

    [2009-07-18 22:58 83.11.225.*]

    ile czasu potrzeba na zalatwienie wpisu, dziecka do parszportu rodzica   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-04-18 18:49 82.177.173.*]

   Witam!! Chcialabym sie zapytac czy dziecko ktore nie ukonczylo jeszcze 1 roku zycia moze przekroczyc granice bez paszportu tylko z tymczasowym dowodem. Chodzi tu konkretnie o wyjazd do Irlandii.   odpowiedz »

  • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

   [2010-07-30 16:35 87.206.236.*]

   Witam . Moja córka konczy za miesiac 3 lata .....chcemy na wekend wyjechac do Wiednia. czy musze miec jakies dokumenty ??? czy wystarczy ze bede miala jej ksiazeczke zdrowia , karte chipową, gdzie sa wszystkie dane nawet pesel dziecka   odpowiedz »

   • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

    [2010-08-06 11:28 79.186.120.*]

    jakie dokumenty musi mieć dziecko 7 lat na wyjazd z ojcem do niemiec   odpowiedz »

    • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

     [2010-11-01 21:43 87.96.34.*]

     czy wystarczy akt urodzenia na wyjazd do szkocji   odpowiedz »

     • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

      [2011-11-08 12:19 213.199.192.*]

      ncvbcxbhcffc   odpowiedz »

   • Jakie dokumenty dziecko musi mieć podczas zagranicznej podróży? 

    [2010-08-16 10:35 83.28.106.*]

    Witam . Moja syn konczy za miesiac 3 lata .....chcemy na wekend wyjechac do Bonn. czy musze miec jakies dokumenty ??? czy wystarczy ze bede miala jej ksiazeczke zdrowia , karte chipową, gdzie sa wszystkie dane nawet pesel dziecka odpowiedz »   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-05-06 18:12 91.200.174.*]

   chce z mezem i synen 10 letnim pojechac na pare dni do slowacji czy moge mu wyrobic dowod tymczasowy i co bedzie potrzebne iwona z swietochlowic   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-05-16 18:21 85.89.189.*]

   Mam nieskonczone 18 lat (koncze w listopadzie) mam brata ciotecznego w Anglii i chce do niego pojechac Czy dowod tymczasowy wystarczy na przekroczenie granicy i zgoda mojego prawnego opiekuna oraz kopia aktu urodzenia do wyrobienia dowodu ?? moj tata ma ograniczone prawa rodzicielskie ale nie jest ich pozbawiony wiec czy musi byc rowniez jego zgoda mimo ze nie utrzymuje z nim kontaktu ??   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-08-16 10:40 83.28.106.*]

   Witam . Moja syn konczy za miesiac 3 lata .....chcemy na wekend wyjechac do Bonn. czy musze miec jakies dokumenty ??? czy wystarczy ze bede miala jej ksiazeczke zdrowia , karte chipową, gdzie sa wszystkie dane nawet pesel dziecka odpowiedz »   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-08-25 20:09 83.13.224.*]

   Witam,
   Mam prawie 16 lat i czekam na tymczasowy dowód osobisty. Chcę we wrześniu jechac z siostrą i znajomymi do Wiednia. Czy potrzebuje jeszcze inne dokumenty, zgodę rodziców?   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-06-16 13:59 213.158.196.*]

   Mam problem z wyrobieniem paszportu dla dzieci dla tego że mąż jest zagranicą a my chcemy do niego pojechac a potrzebna jest obecność obojga rodziców tagże w wypatku tymczasowego dowodu mozna to tylko załatwić w konsulacie ale na to dugo sie czeka a ja potrzebuje to na teras co w tym wypatku można zrobić bo przeciesz to nie tylko ja mam taki problem.Z POWARZANIEM KASIA   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-08-19 11:55 89.194.130.*]

   Witam, wybieram sie z dziecmi do Londynu na walacje, 6 latek, i 8 latek, co najlepiej jest w moim przypadku wyrobic, paszport czy dowod? wolalabym wyrobic tymczasowe dowody osobiste, czy tak moge zrobic i czy nie bede miala problemow na lotnisku? prosze o odpowiedz. dziekuje. Gosia   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-03-30 14:21 93.105.17.*]

    czy na przelot samolotem 10 letnie dziecko może miec dowód osobisty czy musi mieć paszport   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2011-04-11 10:26 178.235.85.*]

     muj 13letni syn chce wyleciec ze swoim bratem28letnim do szkocji na wakacje chca leciec samolotem czy wystarczy 13latkowi dowod osobisty czy musi miec paszport   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2011-05-15 23:05 82.38.90.*]

      wystarczy dowód uk jest w unii wiec mozna leciec na dowodzie   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2012-02-13 11:31 86.173.50.*]

        odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2011-06-30 08:56 95.48.148.*]

     Dowód można wyrobić dziecku od 13 lat   odpowiedz »

     • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

      [2011-09-11 21:20 95.49.146.*]

      monika lichtarska   odpowiedz »

      • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

       [2012-03-27 21:38 83.145.152.*]

         odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-09-17 12:55 83.11.211.*]

   Witam mam 6miesięcznego synka i wybieramy się wszyscy wraz z mężem na słowację. Co jest nam porzebne? Jaki dokument dla dziecka mąż ma paszport a ja dowód os.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2012-07-16 21:11 95.246.106.*]

    chce wyjechac z wloch do polski z siedmiomsc dzieckiem jaki dokument jest potrzebny dla malej aga   odpowiedz »

  • CZy mozemy zabrac dziewczyne Syna na WAkacje  

   [2008-07-19 19:45 80.53.86.*]

   Chcemy zabrac DZiewczyne syna na Wakacje Rodzice jej sa ZA granica a ona ma wyrobiony paszport Ma 17 lat CZy mozemy ja zabrac bez jakis wiekszych problemów na wakacje tygodniowe do TUNEZJI??   odpowiedz »

  • jadąc pociągiem trzeba miec legitymacje szkolną? 

   [2008-07-06 19:46 83.28.161.*]

   ej mam pytanie syn zgubił legitymacje szkolną a 28 lipca jedzie pociągiem na kolonie czy zamiast legitymacji szkolnej wystarczy zaświadczenie ze szkoły   odpowiedz »

   • A CO p t do nik ? 

    [2011-08-12 12:44 85.128.107.*]

    Zależy gdzie jedzie . Mój syn potrzebował do Kanady paszport itp itd tpp tdd xD :D nu da nu da da nu da nu ?   odpowiedz »

   • jadąc pociągiem trzeba miec legitymacje szkolną? 

    [2011-08-12 12:46 85.128.107.*]

    Mam ten sam problem ja mam 13 lat i zgubiłem legitymacje . Raczej nie będzie potrzebna ponieważ pani która będzie siedziala w przedziale reprezentuje kolonie a więc dziecko wiadomo że jedzie za ulgowy bilet xD :D   odpowiedz »

   • jadąc pociągiem trzeba miec legitymacje szkolną? 

    [2014-02-08 18:47 46.77.19.*]

    Trzeba mieć czy będzie się miało na zniszkę na bilet szkolny jak się jedzie pociągiem proszę o odpowiedz bo to jest bardzo ważne :P   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-09-29 08:34 188.47.60.*]

     odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-08-18 00:22 83.19.82.*]

   Wszystko to lipa. Mój mąz wyjechał do Włoch bez paszportu i bez dowodu tymczasowego dziecka (8lat) nikt go o nic na granicy nie pytał. Policja nic mu nie zrobi bo ojciec ma normalne prawa do dziecka . Chory kraj.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-08-18 17:51 79.185.62.*]

    A kiedy to było ,ze mąż wyjechał z dzieckiem do Włoch?
    Trudno w to uwierzyc, że tak mogło być....
    Chciałabym tak wyjechać z dzieckiem, do męża który jest za granicą, bo dziecko nie ma jeszcze paszportu i musze czekac na niego jak wróci, aby wyrobić mu paszport...   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-08-06 19:41 83.14.224.*]

   Witam! mam pytanie w sprawie wyjazdu dziecka z babcią za granicę. Matka dziecka aktualnie przebywa zagranicą w celach zarobkowych a ojciec jest w Polsce. Co należy zrobić żeby dziecko mogło wyjechać z babcią na zagraniczne wakacje?
   Anka   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-08-28 22:57 79.185.45.*]

    Jesli dziecko nie ma paszportu, to nigdzie z babcią nie wyjedzie.Jesli ma, to wystarczy chyba zgoda ojca, chociaz nalezy spytac matkę również te zgodę.O wyrobieniu paszportu babcia nie moze wystąpic, jesli nie jest prawnym opiekunem dziecka.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-08-28 23:08 79.185.45.*]

    Jeżeli dziecko chce wyjechać na zagraniczne wakacje pod opieką osoby trzeciej, która nie jest prawnym opiekunem, np. babci, potrzebny jest dodatkowy dokument. Oprócz paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego, wymagana jest również zgoda w formie aktu notarialnego obojga rodziców, którą opiekun musi przedstawić podczas przekraczania granicy. Zaświadczenie można załatwić u każdego notariusza w obecności obojga rodziców.   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-10-01 19:43 87.206.44.*]

   Witam.mam dwie coreczki w wieku 2,5 i 1,5 roczku.bylam w zwiazku konkubinackim obecnie nie jestem juz z ojcem moich dzieci.obecnie jestem z kims w zwiazku.chciala bym wyjechac z dziecmi za granice do szwecji do swojego narzeczonego na pare dni.moj ex nie wyraza zgody na jaki kolwiek wyjazd i wyrobienie dowodow torzsamosci ani paszportow dzieciom.... wogole stwierdzil ze dzieciom na terenie polski wystarczy ksiazeczka rumowska jako dokument torzsamoszci... pomozcie prosze,podpowiedzcie mi co ja mam zrobic.... zlozylam juz pozew do sadu o przyznanie mi alimentow poniewarz musze go co chwile prosic o pieniadze na dzieci typu mleko i pieluszki a on mowi ze niema bo szef mu nie wyplaca....   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-10-01 20:14 87.206.44.*]

   Witam.mam problem.mam dwie coreczki w wieku 1,5 i 2,5 roczku.bylam w zwiazku konkubinackim obecnie nie jestem z ojcem moich dzieci.chciala bym muc wyjezdzac do szwecji poniewarz mam narzeczonego ktory tam pracuje.ale moj ex nie wyraza zgody ani na wyjazd dzieci ani na wyrobienie jakiego kolwiek dokumentu typu paszport,dowod... stwierdzil ze na terenie polski dzieciom nie sa potrzebne jakie kolwiek dokumenty a wystarcza im ksiazeczki rumowskie za dokument.zlozylam pozew do sadu o alimenty bo moj ex wiecznie mi mowi ze niema kasy i ze szef mu nie wyplaca... co mam zrobic?   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-10-02 04:40 94.173.155.*]

   Witam. Mam 17 lat i mieszkam w Uk tylko z mamą. Niedawno zgubiłam dowód tymczasowy, a paszportu nie mam. Nie mamy kontaktu z moim tatą, więc paszportu w ambsadzie nie mogę wyrobić.. Co mam zrobić w takiej sytuacji? Pomóżcie !!   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2011-05-03 13:34 86.14.71.*]

    Moim zdaniem nic ci nie pozostalo jak założenie sprawy w sądzie o wydanie paszportu bez zgody taty. Moja koleżanka miała też podobną sytuacje i założyła sprawe, teraz tata jej nie jest potrzebny:-)   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-10-14 01:52 85.202.46.*]

   Skany dowodów
   12656579   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-08-28 22:09 93.105.75.*]

   jadąc do harachowa syn 12 letni musi posiadać paszport lub dowód tymczasowy nawet tu do czech   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-08-28 23:02 79.185.45.*]

    Przez kazdą granice obywatel musi byc wylegitymowany paszportem lub dowodem osobistym, czy tymczasowym.   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-08-31 17:16 77.112.213.*]

   mam syma który ma 15 lat i chce pojechać do rodziny w niemczech czy syn może jechać sam i czy musi mieć jakieś specialne dokumenty bardzo prosze o przesyłanie odpowiedz   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-09-22 15:16 82.29.146.*]

   czy jest mozliwosc aby dziecko w polsce otrzymalo dowow tymczasowy bez obecnosci jednego z rodzicow?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-10-29 10:58 88.199.188.*]

    czy jest możliwośc wyrobienie dowodu bez zgody jednego rodzica i wyjazdu za granicę.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-02-23 12:14 78.131.137.*]

    czy mozna wyrobic dowod bez jednego rodzica   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-11-21 23:45 83.15.51.*]

   Bardzo przydatne informacje!!! Ale chciałabym uzyskac informacje na taki temat: chce dołączyc z dziecmi 3/1,5 do męża który mieszka w Niemczech,ale nie w odwiedziny tylko pomieszkac tam na jakieś 2 lata. Czy w takim przypadku potrzebuję oprócz paszportów dla dzieci jakichś innch dokumentów???? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie,ponieważ nie wiem do kogo mogę się zwrócic w tej sprawie :))) Bardzo dziękuję
   Pozdrawiam
   Monika Kozina   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2010-11-16 19:01 79.186.83.*]

   Witam... ma zapytanie moje dzieci 9/12/17 lat mają podwóje obywatelstwo (polskie-argentynskie) i paszporty polskie i argientynskie. Ojczec jest w Atgentynie i ja mam wracacz z dzieczmy sama....jakie dokumenty są potrzebne?? Muszę miecz zgoda y podpis od ojca???? Dziękuję.   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-10-24 09:40 79.187.253.*]

     odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-10-24 10:11 79.187.253.*]

   zarówno przy wyrabianiu dowodu jak i paszportu wymagana jest obecność obojga rodziców   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2008-12-25 13:42 83.28.211.*]

    myslisz sie, do wyrobienia dowodu potrzebna jest obecnosc tylko jednego z rodziców (wiem z doswiadczenia)

    pozdrawiam   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-10-27 19:58 213.158.196.*]

   Mam pytanie ile może kosztować wyjazd 3 osób do Anglii?(samolotem)licząc wszystkie koszta?   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-01-06 13:27 79.184.89.*]

    Mnie kosztowało wczoraj to 620 zlotych w obie strony ze wszystkimi oplatami, podatkami, bagazem itd. 2 osoby dorosle+niemowle. Linie Wizzair.

    Pozdrawiam   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-10-11 13:47 83.31.172.*]

   w maju jade na wycieczke szkolna po francji,wloszech i hiszpani. nie posiadam paszportu,mam skonczone 16 lat. czy musze go sobie wyrobic. ?
   prosze o szybka odp ;)))   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-12-12 11:38 84.10.46.*]

   Mam pytanie jade z żoną do Hamburga do rodziców z synem ma 13 lat paszport skonczył ważnosc ,czy może jechac na ligitymacjie szkolną z nami.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-12-25 12:03 195.189.43.*]

    na roboty???   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-12-12 11:42 84.10.46.*]

   Mam pytanie jade z żoną do Hamburga do rodziców z synem ma 13 lat paszport skonczył ważnosc ,czy może jechac na ligitymacjie szkolną z nami.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-01-04 10:39 80.238.103.*]

    nie. Tylko na tymczasowy dowód osobisty lub paszport. Legitymacja szkolna jak również inny dokument ze zdjeciem (prawo jazdy, legitymacja studencka itp) nie uprawnia do przekraczania granicy!!!
    A w artykule są błędy!!! Dziecko nawet kilku dniowe musi mieć dokument ze zdjęciem czytaj dowód osobisty lub paszport żeby przekroczyć granicę NIe może przekraczać granicy na podstawie wpisu do paszportu jednego z rodziców. Bo takich wpisów już się nie dokonuje i nie są honorowane w innych krajach!
    więcej szczegółów na stronie strazy granicznej.
    pozdrawiam PRACOWNIK STRAŻY GRANICZNEJ!   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2008-12-13 00:15 92.40.127.*]

   mam pytanie a mianowicie wlasnie wybieram sie do anglii z siostrzenica ja mam 17 lat oa ona 11 lat i nie wiem czy przejade na tymczasowym dowodzie osobistym? lece samolotem linii rayanair   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2009-01-07 19:51 213.158.196.*]

   czy jeżeli nie utrzymuje się kontaktów z byłym mężem(ojcem dziecka)można wyrobić dziecku tymczasowy dowód osobisty bez zgody ojca dziecka i orzeczenia sądu??będąc prawnym opiekunem dziecka,.   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-01-09 10:14 83.28.125.*]

    Mam pytanie jestem z mezem ale od dluzszego czasu nam sie nie uklada zeby sie rozstac chce z dzieckiem wyjechac do Anglii i nie wiem co robic bo chce zrobic dziecku dowod tymczasowy ale ojciec dziecka nie wyraza zgody pomozcie co mam zrobic zalozyc sprawe w sadzie on jest bardzo bogaty i zawsze wygra a ja zeby przezyc musze wyjechac do rodziny do anglii:(   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2009-01-28 08:50 93.105.156.*]

     Najlepiej załóż sprawę w sądzie o pozwolenie wyrobienia paszportu bez zgody ojca. Ja miałam tak samo. Jechałam na wakacje za granicę, a ojciec dziecka nie wyrażał zgody. Bał się, że wyjadę do Anglii i nie wróce. W sądzie powiedziłam po co mi dowód, a sędzina jemu powiedziała, że Londyn to nie koniec świata, jesteśmy w Uni i w każdej chwili może odwiedzić dziecko. Dostałam zgodę i z wyrokiem sądu poszłam do biura paszportowego. Wystarczyło. Ojciec już nie jet wtedy potrzebny. Tylko pamiętaj, żeby wziąć dziecko. Decyzja jest na całe życie, więc jak się skończy jego ważność to nie musisz znowu iść do sądu (tylko tak jak poprzednio). Pozdrawiam i mam nadzieję że się uda   odpowiedz »

  • Wyjazd na ferie za granicę  

   [2009-01-10 12:16 94.42.46.*]

   Mam takie pytanie. Jestem osobą niepełnioletnia (w maju będe miała 16 lat) i razem z mają siostrą we ferie lecimy do anglii. (Moja siostra jest pełnioletnia). Czy wystarczy mi sam dowód tymczasowy czy potzrbuje jeszce jakieś zaświadczenia ?

   Prosze o odpowiedź na emialia   odpowiedz »

  • Leczenie za granicą 

   [2009-01-25 12:09 83.144.76.*]

   Witam! Interesuje mnie, czy w przypadku osób niepełnoletnich, jednak powyżej 16 lat w samodzielnym wyjeździe za granicę potrzebna jest zgoda na leczenie lub inny dokument w razie wypadku.
   Byłabym niezwykle wdzięczna za szybką odpowiedź! :)   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2009-01-28 15:35 83.29.137.*]

   Ile trzeba czekać na paszport dla dziecka???   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2009-01-28 16:38 79.184.27.*]

   dowód osobisty   odpowiedz »

   • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

    [2009-02-26 19:44 83.142.112.*]

    Witam!! Za tydzień wybieramy się z mężem i naszą prawie 3-letnią córką na Majorkę samolotem czy wystarczy jej dowód osobisty (wyrobiony kiedy miała 9 miesięcy więc zdjęcie nie jest już aktualne)??
    Prosze o pomoc.   odpowiedz »

    • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

     [2009-04-13 10:29 83.6.58.*]

     w czerwcu chcę wyjechac z corka do niemiec na wycieczke . potrzebny bedzie dowod czy paszport dla malej ?   odpowiedz »

  • Paszport, czy dowód osobisty (dziecko) 

   [2009-01-14 12:32 83.28.103.*]

   mam pytanie mam prawie 18 lat i chciałbym wyjechsac z kolegą za granice i nie posiadam ani dowodu a paszport zgubiłem a mam tylko legitymacje szkolna to mogę wyjechac z nim czy nie   odpowiedz »

  1
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij