TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Popyt na zagraniczne wakacje wciąż na przyzwoitym poziomie

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen na trzech z pięciu najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów Polaków. Były one jednak mniejsze niż przed tygodniem i wyniosły 21 złotych na Wyspach Kanaryjskich oraz 14 i 8 złotych w Turcji i Egipcie - twierdzą eksperci TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Dane z TUI Poland ustawiają wzrost branży za 2017 rok na poziomie powyżej 25 procent
W ubiegłym tygodniu w wypowiedzi udzielonej branżowemu dwutygodnikowi Wiadomości Turystyczne Marcin Dymnicki prezes TUI Poland podał niektóre rezultaty działalności spółki za ostatni rok obrotowy. Wynika z nich, że osiągnęła ona za ten okres wyjątkowo dużą dynamikę wzrostu. Przychody ze sprzedaży imprez turystycznych wzrosły o około 48 procent, a wzrost liczby obsłużonych klientów wyniósł blisko 50 procent.

Waga tych liczb jest taka, że dane te wraz z wstępnymi danymi już wcześniej przekazanymi w publicznych wypowiedziach przez innych touroperatorów (Itaka, Rainbow, Coral Travel Wezyr, Grecos Holiday, Exim Tours, 7islands, Prima Holiday) dopełniają one kompletu informacji potrzebnych do wiarygodnego oszacowania skali wzrostu branży w 2017 roku. Według proporcji obrotów w ostatnim podsumowanym roku obrotowym (2016) stanowią one blisko 87 procent obrotów dorocznie podsumowywanej ponad trzydziestki transparentnych organizatorów w branży niewiele mniej realizowanych w niej imprez lotniczych.

Pozwalają one ocenić ogólny wzrost liczby takich wycieczek na nawet nieco ponad 25 procent, a wszystkich również na podobną wielkość, gdyż w minionym roku nie było dużych różnic w dynamikach segmentu lotniczego i pozostałych.

Byłby to wzrost na poziomie nieco (o około 1 procent) wyższym niż dotychczas sygnalizowany w naszych materiałach oraz kierunkowo zbieżny (odchyłki poniżej 1,5 procent) z danymi wynikającymi z 5 innych wiarygodnych źródeł, które jednak proszą najczęściej o zachowanie poufności lub zastrzegają swoje dane.
Znacząco odmienny obraz dynamiki wzrostu rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej sugerują jedynie raporty PZOT, które podają wzrost na poziomie ponad 8 procent niższym, czyli 17 procent, a liczby wycieczek lotniczych na 16,88 procent. Z liczb podawanych już przez organizatorów w żaden sposób nie da się złożyć skali ogólnego wzrostu na prezentowanym w raportach poziomie.

Popyt na zagraniczne wakacje nadal na przyzwoitym poziomie
Najnowszy dwudziesty pierwszy z kolei raport z systemu MerlinX dotyczący wyników sprzedaży na sezon turystyczny 2017/18, z którym można się zaznajomić w mediach (10/2018) przyniósł około 18-procentowy spadek liczby sprzedanych wycieczek wobec poprzedzającego tygodnia i kształtował się około 30 procent poniżej rekordowej sprzedaży w tym sezonie, która miała miejsce w drugim tygodniu stycznia.

W najważniejszym dla branży segmencie imprez lotniczych dynamika sprzedaży spadła i wyniosła +19,1 procent (przed tygodniem +22,2 procent), ponieważ dość znacznie wzrosła porównawcza baza odniesienia. Dynamika dwuletnia wyniosła +44,2 procent, podczas gdy tydzień wcześniej była na poziomie +60,2 procent.
Jak już kilkakrotnie zaznaczaliśmy, w ocenie bieżącej koniunktury, w sytuacji gdy nie wiadomo, czy obecne dane odnoszą się do poprawionej, czy do niepoprawionej bazy danych (występowały w niej znaczące błędy najpierw anonsowane przez samych autorów w raporcie 07/2017, a później poprawione jednorazowo skokowo w raporcie 33/2017) - bardziej pragmatyczna staje się obserwacja dwuletniej dynamiki wzrostu opartej o bazę z sezonu 2015/16 mniej więcej zgodną z danymi oficjalnymi.

Bieżąca sprzedaż wycieczek spada, choć większość czynników sprzyja turystycznej koniunkturze
Jak już wspomniano wyżej nadal mimo wszystko bardzo dobra koniunktura sprzedażowa w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej swój dotychczasowy szczyt osiągnęła w drugim tygodniu stycznia. Od tej pory tygodniowe wolumeny sprzedaży wycieczek weszły w dość wyraźny 8-tygodniowy trend spadkowy, a wyraźnym wyjątkiem był jedynie 9 tydzień roku (26 luty - 4 marca), który jako umiejscowiony na przełomie miesięcy zanotował zwyczajowy skokowy wzrost sprzedaży wywoływany na ogół słusznymi obawami klientów przez zwyżkami cen po rozpoczęciu nowego miesiąca.

Skala spadku wolumenu sprzedaży w tym trendzie, czyli pomiędzy relatywnie dobrze porównywalnymi tygodniami jakimi są względnie środkowe w tych miesiącach drugi tydzień stycznia i drugi tydzień marca wyniosła aż około 30 procent. Warto też zauważyć, że takiego trendu nie było w poprzednim sezonie, a pomiędzy tymi samymi tygodniami panowała dość wyraźna stabilizacja, a ostateczny spadek nie przekroczył 5 procent.

Nastroje konsumenckie zwiększają teraz swoje znaczenie w turystyce
Tempo sprzedaży wycieczek z reguły reagowało na zmiany nastrojów konsumenckich, ale w ostatnim czasie nabierają one jeszcze większego znaczenia. Przyczyna takiej sytuacji leży w napływie na rynek setek tysięcy nowych klientów z mniej zasobnej ekonomicznie tzw. Polski B (w sezonie 2017 znacznie ponad połowę z ogólnego przyrostu 470 tysięcy), której mieszkańcy wykazują większą od przeciętnej wrażliwość na zmiany poziomu nastrojów konsumenckich w popycie na bardziej kosztowne grupy towarów, a zwłaszcza na usługi dalszej potrzeby.

Sytuacje wzrastającej korelacji pomiędzy tempem sprzedaży wycieczek, a nastrojami konsumenckimi i społecznymi warto obserwować, bo mogą one dostarczyć wiedzy nie tylko o krótkoterminowych zmianach popytu, w tym zwłaszcza w turystyce, ale również o jego perspektywach w dłuższym okresie, co ma spore znaczenie w procesach planowania strategicznego.

Miniony tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl
Obecnie coraz bardziej wartościowym źródłem informacji o zmianach i trendach w sprzedaży wycieczek stają się dane liderującej w branży sieci Wakacje.pl, tym bardziej, że systematycznie zwiększa ona w niej swój udział, czyli w konsekwencji coraz dokładniej oddaje aktualną i historyczną sytuację na rynku turystycznym.

Zmiany w okresie ostatniego tygodnia - sezon letni 2018
Ich historyczny przebieg pozwala zorientować się w spadkach i wzrostach bieżącego znaczenia danego kierunku w ogólnej sprzedaży rynkowej, która w dużej mierze jest powiązana ze zmianami relatywnej atrakcyjności cenowej danego kierunku.

Hiszpania: zmiana + 0,45% - w zeszłym tygodniu przełamała czterotygodniową spadkową passę i tym razem zyskiwała udziały rynkowe w kwietniu, maju, czerwcu i lipcu. Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek ze słabszą passą mniej kosztownych Turcji, Bułgarii i Grecji. W tej sytuacji kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo odzyskiwać udziały rynkowe do czasu ożywienia popytu Polsce B i skorygowania niebotycznych cen przelotów w tzw. tanich liniach.

Egipt: zmiana + 0,35% - zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia głównie, jako kierunek "lastowy", w pierwszej połowie sezonu. W minionym tygodniu - podobnie jak Hiszpania zyskiwał w okresie kwiecień-lipiec, ale zwłaszcza w kwietniu, w którym wyprzedził już wielomiesięcznego lidera, czyli Grecję. Coraz szybsze przyrosty udziałów Egiptu wynikać mogą z energicznego nadrabiania bardzo niskiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży, a w następnych tygodniach sprzedaż kierunków egipskich może nadal nabierać tempa wraz z przybliżaniem się kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju, o ile zachowa on wysoką konkurencyjność cenową. Egipt nie traci udziałów pomimo spadku nastrojów konsumenckich w Polsce B, gdyż jest tak mocno niedosprzedany, że przeważa to nad efektem słabszego poziomu nastrojów.

Tunezja: zmiana + 0,15% - regularnie zyskuje na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co może wynikać z relatywnie bardzo niskich cen i z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Warto też zauważyć, że relatywne przyspieszenie znaczenia Tunezji jest bardzo wysokie, gdyż kierunek ten ma stosunkowo niską bazę odniesienia. Słabszy okres sprzedaży w okresie drugiej połowy listopada i pierwszej połowy grudnia mógł wynikać z faktu, że przejściowo Tunezja stała się wtedy chwilowo kosztowniejsza od Egiptu i Bułgarii. Ostatnie obniżenie się wskaźników może mieć związek z niedawny wzrostem cen tego kierunku.

Bułgaria: zmiana spadek o 0,14%,- w ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach z wyjątkiem lipca i to pomimo relatywnie obniżających się cen. Przyczyną mogą być słabsze nastroje konsumenckie w Polsce B.

Turcja: zmiana spadek o 0,22% - 13-tygodniowy trend spadkowy, który może mieć związek ze stopniowym wzrostem relatywnych cen, rosnącym stopniem przebrania najatrakcyjniejszych ofert, a w kilku ostatnich tygodniach dodatkowo ze spadkami nastrojów konsumenckich w Polsce B. Możliwe, że kierunek ten powróci do trendu wzrostowego wraz z ponowną poprawą nastrojów w konsumenckich w Polsce B, o ile ceny wycieczek do tego kraju zdołają zachować rozsądne poziomy cenowe, co zależy jednakże od powiększenia programów czarterowych.

Grecja: zmiana spadek o 0,49% - długotrwała passa spadkowa trwająca od połowy stycznia spowodowana jest prawdopodobnie kompilacją silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. W ostatnim czasie dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze Polski B. W ostatnim tygodniu Grecja traciła udziały we wszystkich miesiącach sezonu letniego, w tym pozycję lidera w kwietniu na rzecz Egiptu.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie (poprzednio wzrosły o 14, 30 i 6 złotych, wcześniej spadły o 21 złotych, a jeszcze wcześniej wzrosły o 45, 30, 12, 27 i 17 złotych). Największe zwyżki średnich cen zanotowano na relatywnie niedrogiej w tym roku Fuerteventurze - o 85 złotych oraz w Turcji Egejskiej i na Teneryfie - o 59 i 43 złote. Największe spadki średnich cen odnotowano na Chalkidiki - o 125 złotych oraz w Albanii i na Lanzarote - o 69 i 31 złotych. W tym samym czasie przed rokiem i dwoma laty również odnotowano mało istotne zmiany istotne średniego poziomu cen wycieczek - spadały one o 11 i 1 złoty, co jest charakterystyczne dla okresu po korektach cen na przełomie miesięcy.

Ostatni tydzień przyniósł wzrosty cen na trzech z pięciu najważniejszych kierunków turystycznych wyjazdów Polaków. Były one jednak mniejsze niż przed tygodniem i wyniosły 21 złotych na Wyspach Kanaryjskich oraz 14 i 8 złotych w Turcji i Egipcie. Nadal ogólnemu trendowi opiera się Bułgaria, na której średnie ceny pozostały bez zmian, a o 6 złotych spadły średnie ceny na przeżywających słabszy okres sprzedaży kierunkach greckich.

Największe zniżki cen miały miejsce w Albanii - o 69 złotych, gdzie ceny obniżała Itaka i Rainbow. W cieszącej się ostatnio bardzo wysokim popytem Tunezji średnie ceny wzrosły o symboliczny 1 złoty, a kraj ten umacnia 7 miejsce wśród najbardziej popularnych kierunków sezonu letniego z bieżącym udziałem 4,79 procent (przed tygodniem 4,64, a przed miesiącem 3,78 procent).

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 3 złote (poprzednio ceny były niższe o 10, 15 i 1 złoty, wcześniej wyższe o 14 i 42 złote, a jeszcze wcześniej niższe o 7, 34, 32, 39, 71, 9, 18, 49 i 28 złotych). W poprzednim sezonie, czyli w trzecim tygodniu marca 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku była znacząco, czyli o 172 złote wyższa.
Nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego stała się ponownie nieco wyższa niż przed rokiem (2,47 wobec 2,38 zł/litr, czyli o 3,8 procent), ale zdecydowanie większy jest jednak wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio blisko 6 procent.

W rezultacie nadal znaczny pozostaje wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średnich kosztów wycieczek, który wyniósł w przybliżeniu 85-95 złotych (poprzednio było to około 90-95, 105-115 złotych, a wcześniej około 110-115, 120-125, 95-105 i 150-160 złotych).
Warto zauważyć, że cały czas zmiana średnich cen wycieczek nie odzwierciedla teoretycznego wpływu wymienionych czynników, co można w dużej mierze tłumaczyć wyraźnie wyższym od oczekiwań większości organizatorów popytem na imprezy turystyczne oraz walutowymi kontraktami zabezpieczającymi, które ograniczają przenoszenie się wpływu zmian kursów na koszty ponoszone przez biura podróży.

Z mniejszych kierunków nadal istotnie wyższe ceny rok do roku notowano na Malcie, Cyprze i Majorce - o średnio 302, 153 i 110 złotych, natomiast na pozostałych kierunkach średnie ceny były niższe niż przed rokiem. W większym stopniu dotyczyło to Portugalii gdzie ceny spadły o 218 złotych, a w nieco mniejszym Albanii, Tunezji i Maroka, gdzie średnie zniżki wyniosły 178, 158 i 122 złote.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje teraz oferta biura 7islands - o około 140 złotych, a mniej kosztowne były też oferty biur Prima Holiday oraz Itaki i TUI Poland - o 95 i po około 50 złotych. Nieco niższe rok do roku były też średnie ceny w biurach Exim Tours i Coral Travel Wezyr - o około 25 i 15 złotych. Oferty pozostałych biur stały się droższe niż przed rokiem w granicach od 16 do 133 złotych. W ujęciu dwuletnim wszystkie biura są obecnie kosztowniejsze, a najmniej wzrosły średnie ceny w biurach Itaka i Exim Tours - po około 40 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po obniżeniu części cen pozycję lidera umocniło biuro Itaka (33 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr i (19 i 15 ofert). Po korektach cen Itaka ma obecnie najwięcej ofert zarówno na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*), jak również nadal zachowuje zdecydowaną przewagę w ofercie premium (5*).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i Sun&Fun - 7 i 4 oferty, na kierunkach greckich Itaka (12 ofert) i Coral Travel Wezyr (7 ofert), ale też Grecos Holiday i Rainbow - po 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich TUI Poland (9 ofert) oraz Itaka(7 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr - po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają biura Exim Tours i Sun & Fun - po 3 oferty.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
analiza sprzedaż traveldata biura podróże wycieczki cena impreza turystyczna raport
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję