TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Przewoźnik zapłaci, jeśli nie poinformuje o odwołaniu lotu z wymaganym wyprzedzeniem

Przewoźnik lotniczy, który nie jest w stanie udowodnić, że pasażer został poinformowany o odwołaniu jego lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu - jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz tego pasażera - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Dotyczy to nie tylko sytuacji, w której umowa przewozu została zawarta bezpośrednio między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, lecz także sytuacji, w której umowa została zawarta za pośrednictwem internetowego biura podróży.

Bas Jacob Adriaan Krijgsman zarezerwował za pośrednictwem internetowego biura podróży bilet na obsługiwany przez przewoźnika lotniczego SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV) lot z portu lotniczego Amsterdam Schiphol do portu lotniczego Paramaribo i z powrotem. Odlot był przewidziany na 14 listopada 2014 r. W dniu 9 października 2014 r. SLM poinformował biuro podróży o odwołaniu tego lotu. W dniu 4 listopada 2014 r. pasażer został o tym fakcie poinformowany przez biuro podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powołując się na rozporządzenie Unii w dziedzinie odszkodowania pasażerów w wypadku odwołania lotu pasażer wystąpił do przewoźnika z żądaniem zapłaty ryczałtu w wysokości 600 EUR. Rozporządzenie to stanowi w szczególności, że pasażerowie mają prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu.

Przewoźnik odmówił wypłaty odszkodowania ze względu na to, że informacja dotycząca zmiany daty odlotu została przekazana biuru podróży w dniu 9 października 2014 r.

Biuro podróży z kolei poinformowało pasażera, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ jego pełnomocnictwo ogranicza się do zawierania umów między pasażerami a przewoźnikiem lotniczym i że nie było ono zatem odpowiedzialne za zmiany czasu odlotu. Zdaniem owego biura podróży odpowiedzialność za poinformowanie pasażerów w takiej sytuacji spoczywa na przewoźniku lotniczym, któremu przekazano w rejestrze rezerwacji adres mailowy pasażera.

B.J.A. Krijgsman wniósł powództwo do rechtbank Noord-Nederland (sądu rejonowego dla Niderlandów Północnych) o zasądzenie od przewoźnika owej kwoty. Uznawszy, że rozporządzenie europejskie nie uściśla szczegółowych zasad, w oparciu o które przewoźnik lotniczy powinien poinformować pasażerów o odwołaniu lotu w sytuacji, gdy umowa przewozu została zawarta za pośrednictwem biura podróży lub strony internetowej, sąd ten postanowił zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości.

W ogłoszonym wyroku Trybunał przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem ciężar dowodu tego, czy i kiedy pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu, spoczywa na obsługującym przewoźniku lotniczym.

Jako że obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest w stanie udowodnić, iż pasażer został poinformowany o odwołaniu jego lotu ponad dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu - jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania przewidzianego rozporządzeniem. Trybunał uściślił, że wykładnia taka ma zastosowanie nie tylko wówczas, gdy umowa przewozu została zawarta bezpośrednio między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, lecz także wówczas, gdy umowa ta została zawarta za pośrednictwem osoby trzeciej, takiej jak internetowe biuro podróży.

Trybunał zaznaczył natomiast, że nałożone na obsługującego przewoźnika lotniczego rozporządzeniem zobowiązania pozostają bez uszczerbku dla prawa wspomnianego przewoźnika do dochodzenia odszkodowania - zgodnie z obowiązującym prawem krajowym - od jakiegokolwiek podmiotu, który spowodował, że przewoźnik uchybił spoczywającym na nim zobowiązaniom. Rozporządzenie nie ogranicza bowiem prawa przewoźnika lotniczego do dochodzenia odszkodowania od organizatora wycieczek lub innego podmiotu, z którym przewoźnik zawarł umowę.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
odszkodowanie odwołanie lotu przewoźnik lotniczy trybunał sprawiedliwości sąd biuro podróży
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję