Badania ruchu turystycznego

Doceniając rolę badań w turystyce oraz dostrzegając konieczność ich cyklicznego wykonywania, przedstawia ofertę przeprowadzenia badań ruchu turystycznego wg metodologii stosowanej i sprawdzonej przez Małopolską Organizację Turystyczną, która wykonała badania dla województwa małopolskiego oraz dla aglomeracji krakowskiej.


Strategiczne działanie na rynku turystycznym musi opierać się na danych pochodzących z systematycznych i możliwie najobszerniejszych badań rynku, w tym z badań dających możliwość prognozowania. Jedynie wiedza zgromadzona w okresie poprzedzającym boom gospodarczy albo kryzys może zapewnić optymalne wykorzystanie szansy lub przeciwdziałać zagrożeniom. Spójny system badań oraz ich analiz warunkuje powstanie sprawnych narzędzi marketingowych.

oferuje badania regionów, aglomeracji miejskich, parków narodowych, szlaków turystycznych oraz innych obszarów w zależności od potrzeb Zamawiającego, dokonywane dwa razy w roku (w sezonie i poza sezonem turystycznym). Badania są wykonywane metodą ankietową na próbie 4 000 - 7 000 osób. Ankiety są podstawą do opracowania raportu, opisującego ruch turystyczny, po kilku latach natomiast pozwolą na określenie tendencji.

Badania pozwalają na bardzo szczegółowe określenie profilu turystów odwiedzających region, identyfikację ich potrzeb, a także przygotowanie prognoz dotyczących preferencji podczas kolejnych przyjazdów. Ułatwia to także ocenę funkcjonowania produktów turystycznych, ich atrakcyjności oraz jakości. Całość procesu wprowadzania i przetwarzania danych prowadzona jest w spójnym systemie informatycznym. Przeprowadzanie analiz oparte jest o algorytmy statystyczne zaprojektowane przez czołowych polskich statystyków. Przechowywanie danych z różnych okresów czasu pozwala na szczególnie interesujące analizy porównawcze (badanie tendencji).

Efekty wyżej wymienionych działań pozwolą na dostosowanie produktów turystycznych i ofert do oczekiwań klientów w zmiennym rynku konsumenckim. Prawidłowy model badań i dostępu do opracowanych wyników przekłada się na zwiększenie sprzedaży usług, zmniejszanie się ewentualnych strat i w efekcie tworzenie przewagi rynkowej nad konkurencją.
Szczegółowych informacji udziela Tatiana Telniuk- tel. (022) 860 67 80.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij