TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Sierpień 2023 coraz droższy

Podobnie jak przed rokiem stosujemy w raportach wizualizację omawianej tematyki cen imprez turystycznych w postaci mapek. Przedstawiane w poprzednich zestawieniach przebiegi wahań średniej ceny pojawią się, gdy liczba notowań będzie na tyle duża, że będzie pozwalała i uzasadniała sporządzenie pod mapkami wykresów o przebiegach średnich cen wyjazdów.


Niniejsze zestawienie obejmuje trzecie w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2023 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 20 października 2022 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 13 października, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 21 października 2021 roku.

Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).
W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023, spadła o 40 złotych. Największa zniżka cen wystąpiła na Malcie - o średnio 304 złote, zaś mniejsze spadki wystąpiły w Portugalii i na wyspie Korfu - o 163 i 142 złote. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na Sycylii - o 142 złote, a nieco mniejsze na wyspach Zakintos i Majorce - o średnio 126 i 89 złotych.
W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem odpowiednio wzrosły i spadły o 21 i 7 złotych.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona poniżej mapka.

W minionym tygodniu ceny wycieczek na dwóch wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2023 spadły, a na pozostałych wystąpiły wzrosty. Ceny turystycznych imprez spadały w Bułgarii i Egipcie - o średnio 112 i 15 złotych, zaś do Grecji, Turcji i na Wyspach Kanaryjskich - o 69, 34 i 25 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 1029 złotych (wcześniej były wyższe o 1050 i 1022 złote). Największą zwyżkę cen wycieczek ponownie odnotowano na Synaju - o ponownie 1747 złotych, a znaczące wzrosty miały też miejsce na hiszpańskim wybrzeżu Costa de la Luz i Gran Canarii - o średnio 1436 i 1377 złotych. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 41 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz osiemdziesiąty dziewiąty z rzędu była mniej korzystna niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 5,32 zł/litr wobec 3,19 zł/litr przed rokiem, co oznacza wzrost o 66,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była wyższa o 61,9 procent, a przed dwoma o 59,2 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta nieco straciła w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie była słabsza o około 8,9 procent, podczas gdy przed tygodniem była słabsza o około 7,7 procent, a przed dwoma o około 10,9 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie nie sprzyjał organizatorom, a skala jego negatywnego oddziaływania wzrosła. Tym razem zawierał się on w przybliżeniu w przedziale +545/+555 złotych, a zatem znacząco niższym niż przed tygodniem, gdy wynosił + 480/+490, zaś identycznym jak przed dwoma tygodniami, gdy również wynosił +545/+555 złotych.
Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona poniżej mapka.

Wśród wiodących kierunków zdecydowanie największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Egipcie - o średnio 1385 złotych. W mniejszym i stopniu podniosły się roczne ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji - o 1126 i 1051 złotych, a w najmniejszym do Bułgarii i Turcji - o średnio 910 i 890 złotych.

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano we Włoszech, w Hiszpanii kontynentalnej i w Maroku - o średnio odpowiednio 1256, 1153, 1076 złotych. Nieco mniej znaczące były wzrosty średnich cen na Cyprze, Majorce i w Portugalii - o średnio 994, 919 i 897 złotych, a najmniej podniosły się ceny wyjazdów do Tunezji i Albanii - o 714 i 677 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o 1467 złotych, w mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie oraz do Turcji i Grecji - o średnio 1088, 1059 i 1050 złotych, a w najmniejszym stopniu podniosły się ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 859 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce we Włoszech, Hiszpanii kontynentalnej, Maroku i na Cyprze - o średnio odpowiednio 1497, 1240, 1092 i 1077 złotych, mniejsze były zwyżki średnich cen na Majorce oraz w Tunezji, Portugalii i Albanii - o 968, 830, 815 i 596 złotych, zaś jedynym kierunkiem, na którym w tym ujęciu ceny spadły, była Malta - o średnio 291 złotych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 nabywanych obecnie - w porównaniu z ich możliwymi cenami z okresu last minute na 2 tygodnie przed wylotem, czyli pod koniec lipca 2023, gdyby osiągnęły one poziom z lipca 2022 - a prawdopodobnie będą one wyższe.

Obecnie są one niższe o średnio 326 złotych od cen last minute wakacji 2022. Zwraca też uwagę znaczny zakres skali możliwych oszczędności w zależności od kierunku wyjazdu. Szczególnym przypadkiem jest Egipt, w którym obecne ceny sierpniowych wyjazdów na sezon lato 2023 są nawet znacząco wyższe od cen z początku ubiegłych wakacji. Warto zwrócić uwagę, że są one teraz wyższe od cen wycieczek do Turcji i niewiele tańsze od wycieczek do Grecji.

Poza wewnętrzną sytuacją kosztową oraz popytowo-podażową dotyczącą wyjazdów do Egiptu na drożejące usługi turystyczne w tym kraju dodatkowy wpływ może mieć dość mocna egipska waluta, która od czerwca umocniła się wobec złotego o 7 do 8 procent (przy podobnym poziomie inflacji w obu krajach) i 4 do 5 procent do euro. Trend umacniania się krajowej waluty (wraz z drożejącym dolarem amerykańskim) wobec euro i innych walut słabo związanych z dolarem, może być wyprzedzająco brany pod uwagę przy cenach proponowanych przez hotelarzy i innych usługodawców w turystyce.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2023 w żadnym z nich nie zanotowano spadków. Najmniejsze wzrosty ponownie odnotowano w biurach ETI, Exim Tours oraz Itaka - o około 155, 805 i 820 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 850 złotych (biuro TUI Poland) do prawie 1450 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli ( to w drugim porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2022 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 53 ofert (poprzednio 52 oferty, przed rokiem 49, a przed dwoma laty 58 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 34 ofert (poprzednio 36 ofert, przed rokiem 19, a przed dwoma laty 11 ofert) oraz Rainbow z liczbą 27 ofert (poprzednio 29 ofert, przed rokiem 39, a przed dwoma laty 46 ofert).
Przy porównaniach z okresem sprzed dwóch sezonów należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych wzrosła z 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland i Rainbow - 7 i 4 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura TUI Poland - 11 ofert oraz Itaka i Rainbow - 9 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura Itaka i TUI Poland - po 9 ofert, a na tureckich biura Itaka i TUI Poland - po 5 ofert oraz Rainbow - 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Exim Tours i TUI Poland - 6 i 5 ofert, a w Bułgarii biura TUI Poland oraz Exim Tours - po 3 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie, Grecji i Turcji, biuro Itaka wzmocniło ją w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a biuro Rainbow w Egipcie.

W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.
W trzecim zestawieniu dla sezonu Lato 2023 zarówno skład biur w tabeli, jak i kolejność zajmowanych przez nie miejsc nie uległy zmianom. Pozycję lidera ponownie zajmowało biuro TUI Poland, które wyprzedziło kolejne w tabeli biura Best Reisen oraz ETI.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura Rainbow i Grecos. Oba te biura opuściły pierwszą piątkę, weszło do niej z pozycji szóstej na piątą biuro Itaka, z pozycji dwunastej na trzecią biuro ETI, a na pozycję lidera tabeli z pozycji trzeciej awansowało biuro TUI Poland.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

Tekst oraz wykresy zostały przygotowane w celach wyłącznie informacyjnych i nie stanowią analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005, Nr 183 poz.1538 z późn. zmianami).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sierpień 2023 ceny imprez turystycznych wczasopedia
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję