TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Poznań: XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

W ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon w dniach 19-22 października 2011 r. odbędzie się finał XX. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej’ Poznań 2011. Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych.


Organizatorami Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, w imieniu którego działa Komisja Krajoznawcza, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 5 września 2011 r., a ogłoszenie werdyktu jury nastąpi w czasie Tour Salonu 2011. Zgłoszone do Przeglądu wydawnictwa prezentowane będą na wystawie, podczas XXII Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011.

Przegląd składa się z dwóch części:
a) konkursu na najlepsze wydawnictwa;
b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.

W Przeglądzie mogą wziąć udział:
- wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej;
- autorzy;
- związki twórcze;
- organizacje społeczne.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2010-2011, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje zgłoszone do udziału w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres: Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań, Tel. +48 62 852 37 56, Tel./faks: +48 61 852 18 39, e-mail: oddzialpttk@bort.pl
z dopiskiem: XX Przegląd oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde zgłoszone wydawnictwo (dla kategorii informatory i foldery - 25 zł).

Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę zgłaszającego, adres z numerem kodowym, NIP, telefon/faks, adres, e-mail i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów z organizatorami Przeglądu; wykaz zgłaszanych publikacji, obejmujących następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, liczba tomów, kategoria konkursu, do jakiej zgłaszana jest publikacja; formularz zgłoszenia dostępny jest na www.przegladksiazki.pl, kopię dowodu wpłaty wpisowego.

Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w obecnych granicach. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony). Wydawcy powinni nadsyłać zgłoszone do Przeglądu publikacje na swój koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W przypadku nie wniesienia opłaty w wymaganym terminie, zgłoszone wydawnictwa nie będą oceniane.

Członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK mają prawo do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji, pod warunkiem dołączenia wyczerpującego uzasadnienia.

Publikacje oceniane będą w pięciu kategoriach:
a) albumy krajoznawcze;
b) przewodniki;
c) monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze;
d) mapy i atlasy;
e) informatory krajoznawcze i foldery.
11. Zgłoszone publikacje oceni oraz nagrody i wyróżnienia przyzna jury złożone z krajoznawców, specjalistów z dziedziny literaturoznawstwa i znawców sztuki edytorskiej.

Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:
a) w zakresie walorów treściowych:
- jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej;
- język i styl wypowiedzi;
- użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).
b) w zakresie sztuki edytorskiej:
- opracowanie graficzne i estetyczne;
- staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna);
- jakość poligrafii.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury krajoznawczej i turystycznej lub nie spełniają warunków regulaminu. W tym przypadku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Nagrodami w Przeglądzie będą wspólne dyplomy honorowe marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przyznawane będą również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.

O wynikach pracy jury uczestnicy Przeglądu zostaną powiadomieni przed otwarciem targów TOUR SALON 2011. Wraz z komunikatem przesłany zostanie katalog ze spisem wydawców i wszystkich publikacji uczestniczących w Przeglądzie. Organizatorzy przewidują przeprowadzenie konferencji prasowych oraz publikację informacji o przebiegu i wynikach konkursu w środkach masowego przekazu. Przesłane publikacje po Przeglądzie przekazane zostaną do zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki im. K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej Międzynarodowe Targi Poznańskie Tour Salon Ogólnopolski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny Oddział Poznański PTTK Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych Urząd Marszałkowski w Poznaniu Centralna Bibilotego im. K. Kulwiecia w Warszawie publikacje krajoznawcze publikacje turystyczne wydawnictwa albumy krajoznawcze przewodniki monografie krajoznawcze opracowania krajoznawcze mapy atlasy informatory krajoznawcze foldery
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję