TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Lokalne lotniska rozkwitną po wprowadzeniu nowych przepisów?

Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) opublikuje wkrótce projekty rozporządzeń do nowego prawa lotniczego, dotyczące zasad działania regionalnych lotnisk. Dzięki zmianom, bariery administracyjne utrudniające rozwój tego typu portów, mają się zmniejszyć.


W ubiegłą środę przedstawiciele ULC przedstawili w Katowicach podstawowe założenia nowych przepisów. Rozporządzenia opracowano w odniesieniu do znowelizowanego w połowie 2011 roku prawa lotniczego, które upraszcza regulację w lotnictwie.

W prawie lotniczym pojawiła się nowa kategoria tzw. lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Dzięki temu wymogi jakie muszą spełniać duże porty zostaną zróżnicowane w stosunku do lokalnych lotnisk, które będą stosowały się do krajowych, a nie unijnych przepisów i dzięki temu zostaną zwolnione z wielu obowiązków.

Projekty rozporządzeń, zostaną wkrótce poddane konsultacjom społecznym. Można je uznać za swoisty kompromis między akceptowanymi przez ULC wymogami bezpieczeństwa a kosztami ponoszonymi przez zarządców lotnisk, aby je spełnić.

Za główną barierę w rozwoju lokalnych lotnisk uważano do tej pory duże koszy oraz trudności, z jakimi borykali się inwestorzy w pozyskiwaniu środków publicznych. Aby otworzyć tego typu port np. komercyjny należało posiadać m.in. własną straż pożarną oraz inne służby, profesjonalne ogrodzenie i plan generalny - dokument, na którym opiera się działalność lotniska. Spełnienie jedynie trzech warunków kosztuje prawie 2,5 mln zł, nie wliczając w to wydatków na np. utrzymanie pracowników.

Według projektu nowego rozporządzenia, lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji zostaną zwolnione z tych wymogów. W miejsce przepisu o obowiązkowym ogrodzeniu zostanie wprowadzony obowiązek zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, bez dokładnego wytyczenia w jaki odbędzie się to sposób. Należy również stworzyć program ochrony lotniska, który ULC będzie ustalał z jego zarządcą. Port zostanie zwolniony z obowiązku posiadania władnych służb ratowniczych i pożarowych. Będzie musiał mieć za to plan na wypadek zagrożenia.

Według rozporządzenia zostaną rozróżnione lotniska o sztucznej nawierzchni, bez sztucznej nawierzchni oraz lotniska przeznaczone dla śmigłowców. Inny podział związany jest z okresem działania lotniska: będą całodobowe i funkcjonujące tylko za dnia. Pierwsze z nich będą musiały posiadać odpowiednie oświetlenie, co wiąże się z kosztami podobnymi do tych za np. utrzymanie i powołanie straży pożarnej.

Rozporządzenie ULC ma również regulować sprawy eksploatacyjno-techniczne portów lotniczych o ograniczonej certyfikacji. W kolejnym rozporządzeniu, które będzie dotyczyło wszystkich lotnisk, zostanie umieszczony osobny rozdział poświęcony tego typu portom. Znalazły się tam kwestie dotyczące m.in. obowiązku spoczywającego na zarządach portów złożenia deklaracji jaki rodzaj ruchu będą obsługiwały (np. wyłącznie loty rekreacyjne, szkoleniowe, biznesowe, handlowe itp.). Konkretna deklaracja pociągnie za sobą odpowiednie wymogi. Konieczne stanie się stworzenie służby kierownika lotów jako odpowiednika dyżurnego portu na dużych lotniskach. Urząd przygotował ponadto zapisy precyzujące, jakie elementy musi zawierać instrukcja operacyjna lotniska.

Według propozycji ULC, pierwsze rozporządzenie miałoby wejść w życie w trzy miesiące od ogłoszenia, zaś drugie (szersze) po pół roku. Zaplanowano również kolejne rozporządzenie, które będzie dotyczyło służb ratowniczych na lotnisku. Nowe prawo powinno zacząć obowiązywać najpóźniej od przyszłego roku. Wcześniej opublikowano projekty dotyczące dużych portów oraz lotnisk użytku wyłącznego. Obecnie znajdują się one na etapie konsultacji społecznych.

W myśl dotychczasowych regulacji, w Polsce działa obecnie 11 lotnisk użytku publicznego (duże porty lotnicze), 42 lotniska lokalne tzw. użytku niepublicznego bądź wyłącznego (33 z nich zarządzają aerokluby), a także 70 lądowisk. Nowe prawo podzieli je na cztery kategorie: użytku publicznego, użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji, użytku wyłącznego (w tym również niektóre funkcjonujące już porty) oraz lądowiska. W Polsce sieć lotnisk komunikacyjnych jest o ponad sześć razy rzadsza niż w rozwiniętych państwach europejskich.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Urząd Lotnictwa Cywilnego ULC lotniska regionalne nowe prawo lotnicze bariery w rozwoju lokalnych lotnisk lotniska użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji lotniska o sztucznej nawierzchni lotniska bez sztucznej nawierzchni lotniska dla śmigłowców lotniska całodobowe ruch lotniczy sieć lotnisk regionalnych w Polsce
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję