TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

7 nowych klauzul niedozwolonych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował dziś siedem kolejnych nowych klauzul niedozwolonych. Jak widać luty jest owocny w tym zakresie.


Krzysztof Gąsiorek - Kris-Tour-Turystyka, Rekreacja, Sport
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Koszty rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej wynoszą standardowo na osobę:
do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy 20 % ustalonej ceny
od 30 do 23 dnia 25 % ustalonej ceny
od 22 do 16 dnia 35 % ustalonej ceny
od 15 do 9 dnia 50 % ustalonej ceny
od 8 do 3 dnia 70 % ustalonej ceny".

Tomasz Zagroba
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z powodów nie leżących po stronie organizatora. Dotyczy to także przypadku gdzie władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd uczestnika na teren danego Państwa".

Artur Ragan - Studenckie Biuro Turystyczne Gaudeamus w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"BT Gaudeamus w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany warunków zakwaterowania na takie same lub o wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji".

BBJ Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu Zdroju
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy, składając stosowne pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu wyżej wymienionego oświadczenia. W takim przypadku B.T BBJ Sport zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę po potrąceniu kosztów poniesionych przez Biuro, zgodnie z poniższymi ustaleniami:
- 10% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej na 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
- 15% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej pomiędzy 44 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
- 40% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej pomiędzy 30 a 21 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
- 50% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej pomiędzy 20 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
- 75% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej pomiędzy 14 a 8 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy
- 95% ceny imprezy w razie rezygnacji zgłoszonej do 7 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy".

Zero Gravity spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Klientowi nie przysługuje zwrot równowartości świadczeń i usług, których nie wykorzystał w trakcie trwania Imprezy z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności spóźnienia się na miejsce rozpoczęcia imprezy, lub na miejsce realizacji świadczenia lub usługi, przerwania podróży, skrócenia pobytu, zatrzymania Klienta przez organy graniczne lub celne z przyczyn niezależnych od Organizatora, awarii własnego środka transportu, nieprzestrzegania przepisów celno-wizowych, nie posiadania dokumentów podróżnych o których mowa w Rozdziale II.1., nie dostarczenia w terminie wymaganych dokumentów, w tym odmowy wydania paszportu".

Paweł Walenciak - Biuro Turystyczne Waltour Paweł Walenciak z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Reklamację pisemną należy złożyć pilotowi podczas trwania imprezy lub dostarczyć w terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy do Biura, a Biuro winno udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji".

Paweł Walenciak - Biuro Turystyczne Waltour Paweł Walenciak z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:
"Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahentów, zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń z wniesionych przez Uczestnika opłat według zasad:
- w przypadku rezygnacji w terminie 40 lub więcej dni przed datą wyjazdu - opłata manipulacyjna w wysokości: dla imprez wielodniowych - 50 zł, dla imprez jednodniowych - 0 zł
- w przypadku rezygnacji od 39 do 21 przed datą wyjazdu opłata manipulacyjna: dla imprez wielodniowych -10 % ceny (nie mniej niż 50 zł) oraz koszty opłat wizowych dla imprez jednodniowych - 0 zł
- w przypadku rezygnacji w terminie od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu opłata manipulacyjna: dla imprez wielodniowych i jednodniowych - 50 % ceny imprezy oraz kosztów wizowych
- w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni opłata manipulacyjna dla imprez wielodniowych i jednodniowych - 90 % ceny imprezy
- w przypadku nie stawienia się w dniu wyjazdu potrącenie dla imprez wielodniowych i jednodniowych wynosi 100 % ceny imprezy oraz kosztów wizowych".
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
klauzule niedozwolone Urząd Ochrony i Konsumentów nowe klauzule UOKiK Krzysztof Gąsiorek Kris-Tour Tomasz Zagroba postanowienia uznane za niedozwolone Artur Ragan Gaudemaus Studenckie Biuro Turystyczne BBJ Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu Zdroju Zero Gravity Paweł Walenciak Biuro Turystyczne Waltour Paweł Walenciak


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję