TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Polityczne zamieszanie wpłynie na sprzedaż w biurach podróży?

Dynamika i poziom sprzedaży jest znacznie wyższy niż w poprzednim sezonie. Spada jednak nastrój konsumentów, który może wpłynąć na sprzedaż wycieczek. Jak kształtują się ceny wycieczek w sezonie letnim 2017? Zestawienie cen lotów do popularnych destynacji turystycznych.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej opublikował Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2017. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

Ostatnie raporty z systemu MerlinX, czyli dziesiąty i jedenasty, które dotyczyły nowego roku turystycznego 2016/2017, a zatem wycieczek realizowanych w miesiącach listopad 2016-październik 2017, były dużo mniej optymistyczne niż cała seria poprzednich. Już przedostatni (dziesiąty) przyniósł dość niską dynamikę wzrostu bieżącej sprzedaży najważniejszych dla branży imprez lotniczych, która zwyżkowała o 14,2 procent, czyli wyraźnie poniżej dotychczasowej średniej dynamiki (około 36 procent) i to pomimo znacząco obniżonej bazy odniesienia. Jeszcze bardziej niepokojąca wydaje się dynamika z raportu ostatniego, która osiągnęła wprawdzie 24,7 procent wzrostu, ale trzeba pamiętać, że ostatni 51 tydzień zawierał pięć pełnych dni roboczych (wigilia była w sobotę), a odpowiedni tydzień przed rokiem zawierał takich dni tylko trzy (wigilia była w czwartek).

Jednak nadal - pomimo słabnącego popytu na wycieczki - dynamiki i poziomy bieżącej sprzedaży są wyraźnie wyższe niż w poprzednim sezonie, co powoduje, że skumulowana dynamika, czyli liczona od początku sezonu, w coraz bardziej wyraźny sposób zaczyna przewyższać jej poziom ubiegłoroczny. Obecnie jest ona już ponad siedmiokrotnie wyższa niż miało to miejsce w ubiegłym sezonie i osiągnęła wielkość 31,9 procent wobec 4,5 procent notowanego przed rokiem.

Przebieg sprzedaży w systemie MerlinX potwierdza wspomniane w poprzednim materiale zjawisko słabnącego grudnia i przesuwania się maksimum wczesnej sprzedaży na miesiące wcześniejsze. To, że tegoroczny listopad, który był najlepszy w całej dotychczasowej historii branży, będzie pod tym względem lepszy od grudnia było w zasadzie jasne już przed tygodniem, ale wygląda na to, że od grudnia lepszy będzie także październik, chociaż z ostatecznym werdyktem należałoby jeszcze poczekać na wyniki ostatniego w tym roku tygodnia sprzedaży.

Zjawisko osłabionego pod względem sprzedaży wycieczek grudnia łączy się w dużym stopniu z wczesnym i energicznym "zużyciem" zasobów popytu na zakupy first minute. Walnie i bardzo skutecznie przyczynił się do tego lider polskiego rynku, czyli buro Itaka, wprowadzając bardzo atrakcyjną cenowo i zróżnicowaną ofertę na rynek już 30 września.

Jednakże ostatnio zadziałał inny czynnik, którym było dość radykalne pogorszenie nastojów konsumenckich odnotowane równolegle przez wiele instytucji badawczych. Wielokrotnie przywoływany w naszych materiałach wskaźnik TNS Consumer Index także gwałtownie spadł do poziomu najniższego w tym roku i najniższego od lipca 2015. Szczególnie obniżył się on wśród osób w wieku 25-54 lata, którzy są częstymi klientami biur podróży.

Z punktu widzenia popytu w turystyce wyjazdowej warto odnotować też bardzo wyraźny bezwzględny i relatywny spadek nastrojów mieszkańców obszarów Polski B, których dochody wzrastają w zdecydowanie największym stopniu i gdzie należy oczekiwać największego przyrostu zainteresowania mniej oraz średnio kosztownymi wycieczkami zagranicznymi.

Jedną z prawdopodobnych przyczyn takiego zjawiska są ostatnie zamieszania polityczne, które mogą chwilowo skłonić do odłożenia w czasie większych zakupów przez słabiej na ogół zorientowane środowiska małych miast i wsi. Znamienne jest również to, że spadek nastrojów nastąpił nawet w sytuacji, gdy mieszkańcom obszarów wiejskich półtora miesiąca wcześniej niż zwykle wypłacono ponad 9 miliardów złotych jako 70 procentowej zaliczki w ramach rolniczych dopłat bezpośrednich.

Niniejsze zestawienie obejmuje po raz piąty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2017 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień tydzień sierpnia (07.08-13.08 2017), zebranych w dniu 24 grudnia tego roku z cenami z dnia 16 grudnia, a w porównaniach cen rok do roku z cenami z dnia 23 grudnia 2015 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (poprzednio o 52, 14, 4, 24 i 4 złote). W analogicznym okresie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły o 14 złotych. Tym razem największe wzrosty odnotowano w Portugalii - o 88 złotych oraz na Korfu i Malcie - o 57 i 45 złotych, a największe zniżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Cyprze - o 92 złotych oraz na Zakintos i w Albanii - o 24 i 19 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 161 złotych (poprzednio były wyższe o 158, 124, 117, 131 i 104 złote). Jest to sytuacja zdecydowanie odmienna niż miało to miejsce w odpowiednim okresie 2015, gdyż wówczas średnia cena rok do roku spadała o 53 złote.

Odwrotny trend zmian cen wycieczek może być po części skutkiem silniejszego bieżącego popytu, a także znacznie lepszego postrzegania przez część organizatorów perspektyw koniunktury w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Słabsze nastroje w roku ubiegłym były natomiast w dużej mierze wynikiem wpływu eskalacji niebezpiecznych wydarzeń w Turcji i w Egipcie, a pewnym stopniu również w Europie Zachodniej.

Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec zeszłego sezonu w dalszym ciągu występuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego o 212 złotych (poprzednio o 224, 254, 213, 184 i 208 złotych). Nadal największy dodatni wpływ na te zwyżkę (podobnie było też w poprzednich zestawieniach) wywiera duży wzrost cen na Lanzarote (o 401 złotych), który nieco się zmniejszył i może zmniejszać się również przyszłości, w tym również z powodu pojawienia się na tym kierunku oferty tanich linii Wizzair. Z Wysp Kanaryjskich najsłabsze tendencje do wzrostu cen nadal wykazuje Fuerteventura, gdzie wzrosły one rok do roku znacznie mniej od średniej, a mianowicie o 40 złotych.

Wśród ważnych dla polskich turystów kierunków na pozycję wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wróciła Grecja ponownie wyprzedzając pod tym względem Bułgarię. Średnie ceny wzrosły tam o średnio 170 złotych (poprzednio o 127, 85, 99, 142 i 116 złotych). Największe średnie zwyżki cen nadal wykazują Kreta i Rodos - o 280 i 223 złote, wzrosty bliskie średniej wyspy Kos i Korfu - o 196 i 154 złote, a spadek mocno drożejące zeszłej jesieni Chalkidiki - o 112 złotych.

W Bułgarii ceny kształtowały się na poziomie o 104 złote wyższym niż w sezonie lato 2016 (poprzednio o 129, 84, 56, 100 i 93 złote). W tegorocznych wzrostach Bułgarii przestaje już w istotnym stopniu pomagać niska baza odniesienia, gdyż w ubiegłym sezonie w first minute kierunek ten notował spadek o 77 złotych wobec średniego spadku o 53 złote.

Nadal wzrost średnich cen wobec zeszłego sezonu notuje Egipt - wzrosły one o 77 złotych (poprzednio były wyższe o 87, 19 i 1 złoty, a wcześniej nawet niższe o 3 i 87 złotych). Najwyższe przyrosty cen mają miejsce na Synaju - o średnio 256 złotych, a mniejsze występują w Marsa Alam i Hurghadzie - o średnio 36 i 28 złotych. Zwyżkom cen sprzyja nieco zbyt mała podaż wycieczek, zwłaszcza wobec skali odradzającego się popytu i wysokie poziomy kursu amerykańskiego dolara. W dłuższym terminie znaczny wpływ na kształtowanie się cen na kierunkach egipskich powinna zacząć wywierać bardzo głęboka deprecjacja lokalnej egipskiej waluty.

Turcja jako ostatnia z dużych kierunków osiągnęła wyższy poziom cen wycieczek niż przed rokiem, a średnie ich ceny były wyższe o średnio 38 złotych (już poprzednio były wyższe o 33 złote, ale wcześniej niższe 9, 27, 50 i 56 złotych). Ten wzrost nie wydaje się zbyt duży, gdyż należy pamiętać, że kierunek ten znacząco taniał przed rokiem (o 175 złotych), a przyczyną były wówczas rosnące obawy klientów przed niebezpiecznymi zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.

Ceny na tym kierunku mogą w przyszłości kształtować się relatywnie korzystniej wobec pozostałych (oprócz Egiptu), gdyż możliwości potencjalnych zniżek cen wycieczek mogą być wspomagane przez stopniowo osłabiającą się miejscową walutę.
Z mniejszych kierunków nadal zdecydowanie największe wzrosty cen notuje Maroko - średnio o 414 złote, znacząco droższa jest również Majorka - o 287 złotych, w granicach średniej wzrosły ceny na Malcie i Cyprze - o 159 i 147 złotych, natomiast w mniejszym stopniu podniósł się średni poziom cen w Tunezji i w Portugalii - o 115 i 92 złotych.

W porównaniu z poprzednim zestawieniem średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych w tanich liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie (7-13 sierpnia) nieco wzrosły - o 8 złotych, czyli z 817 do 825 złotych (poprzednio spadły o 2 złote, a wcześniej rosły o 11 i 18 złotych). Niemal identyczne były zwyżki cen na Kanarach - o 9 złotych, czyli z 1088 do 1097 złotych oraz na pozostałych kierunkach - o 8 złotych, z 765 do 773 złotych. Największą zwyżkę cen odnotowano na rejsach z Krakowa do Malagi - o 204 złotych, a spadek na trasie z Krakowa na Cypr - o 35 złotych.

Średnie ceny w liniach Wizzair wobec poprzedniego zestawienia spadły o 48 złotych złote, z 931 do 883 złotych (poprzednio wzrosły aż o 183 złote), a najwięcej staniały rejsy z Katowic do Barcelony - o 115 złotych, a zwyżek cen nie odnotowano.

W porównaniach rok do roku średnie ceny w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych są obecnie nadal umiarkowanie wyższe od cen sprzed roku, a mianowicie o 42 złote (poprzednio o 74, 92, 86, 70 i 88 złotych), czyli o 5,4 procent. Średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich wzrosły o 143 złote do 1097 złotych (o 15 procent), a na pozostałych kierunkach - o 20 złotych do 770 złotych, czyli o blisko 2,7 procent. Największy wzrost cen rok do roku kolejny raz wykazywały rejsy z Warszawy na Gran Canarię - o 550 złotych, a spadek połączenie z Krakowa do Barcelony - o 415 złotych.

W liniach Wizzair kolejny raz ceny były niższe niż o tej porze w ubiegłym sezonie, tym razem aż o 375 złotych (poprzednio o 341, 73, 22, 5 i 6 złotych). Najbardziej obniżyły się ceny rejsów z Warszawy do Barcelony - o 867 złotych, a poszły w górę z Warszawy na Korfu - o 280 złotych.

Średnie ceny dla kierunków sezonu lato 2017 wspólnych dla tanich linii i czarterów z wylotami w pierwszym pełnym tygodniu sierpnia wyniosły w LCC przy połączeniach z Warszawy 867 złotych i były niższe od średnich cen czarterów o 252 złotych, a przy połączeniach z Katowic/Krakowa wyniosły 845 złotych i były niższe od cen czarterów o 268 złotych.

Wobec roku ubiegłego ceny w LCC przy wylotach z Warszawy wzrosły o średnio 105 złotych, a z Katowic/Krakowa wzrosły o średnio 16 złotych. Dość wyraźnie obniżyły się natomiast ceny rejsów czarterowych, których średnia cena spadła rok do roku dla połączeń z Warszawy o 97 złotych do 1119 złotych oraz z Katowic/Krakowa, których cena spadła o 38 złotych do 1113 złotych. W rezultacie nadal znacznie mniejsza niż w poprzednim roku jest średnia różnica w cenach przelotów w LCC i czarterów (LCC są tańsze) i wyniosła 260 złotych wobec 387 złotych w sezonie ubiegłym.

Poniżej zamieszczamy raport Traveldata w całości:

Możesz także pobrać plik: turinfo_20161228_wczasopediapartner20161228media.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
sprzedaż wycieczek raport traveldata analiza cen imprez turystycznych wakacje lato
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję